Từ Vựng Tiếng Anh Unit 2 Lớp 11

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences vày Gia Sư thế giới sưu tầm và đăng tải tiếp sau đây với kho từ vựng quan trọng cho huyết học.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh unit 2 lớp 11


PERSONAL EXPERIENCES

Kinh nghiệm cá nhân

1. Affect (v) <ə’fekt>:ảnh hưởng

2. Appreciate (v) <ə’pri:∫ieit>: trân trọng

3. Attitude (n) <‘ætitju:d>: thái độ

4. Break out (v) <‘breikaut>: xảy ra bất thình lình

5. Complain (v) : phàn nàn

+ complaint (n) : lời phàn nàn

6. Dollar chú ý (n) <‘dɔlə nout>: tiền của đôla

7. Embarrassing (a) : ngượng ngùng

8. Embrace (v) : ôm

9. Experience (n) :trải nghiệm

10. Floppy (a) <‘flɔpi>: mềm

11. Glance at (v) : liếc nhìn


12. Grow up (v) : to lên

13. Make a fuss (v) : có tác dụng ầm ĩ

14. Memorable (a) <‘memərəbl>: xứng đáng nhớ

15. Realise (v) <‘riəlaiz>: nhận ra

16. Phối off (v) <‘set’ɔ:f>: lên đường

17. Sneaky (a) <‘sni:ki>: lén lút

18. Terrified (a) <‘terifaid>: tởm hãi

19. Thief (n) <θi:f>: tên trộm

20. Turn away (v) : xoay đi, quăng quật đi

21. Unforgetable (a) <,ʌnfə’getəbl>: cần yếu quên

22. Wad (n) : thế tiền

23. Wave (v) : vẩy tay

24. Shy (a) <∫ai>: mắc cỡ, bẽn lẽn

25. Scream (v) : la hét

Mời các em tìm hiểu thêm Video: Học tốt tiếng Anh lớp 11 – Unit 2 Personal experiences

Chúc những em học giỏi tiếng Anh lớp 11, đạt công dụng cao trong tiếp thu kiến thức nhé.

*

Picture a: A man is pointing at a bank-note, saying something.

Picture b: A man is giving a girt some money to buy a hat.

Picture c. A girl is holding a bank-note, thinking about something.

Picture d: A girl is watchingT.V, on which a woman is wearing the hat she likes.

Picture e: A girl is at the hatter’s buying a hat.

Picture f: A girl is stealing something in boy’s bag.

While you read

Read the stop, & then vì the tasks that follow. (Đọc mẩu chuyện và kế tiếp làm bài lập sau.)

MY MOST EMBARRASSING EXPERIENCE

Điều xứng đáng xấu hổ độc nhất vô nhị của tôi

Điều xứng đáng xấu hổ nhất của tớ đã xảy ra cách đây vài năm, khi tôi còn là một một học sinh lớp 9. Tronegnhững ngày đó, cầu mơ lớn nhất của tôi là giành được một chiếc mũ màu sắc đỏ, một dòng mũ bằng bông mềm như một trong những ngôi sao nhạc pop, Thần tượng của mình đội trong video đoạn clip của cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cảm giác rất giỏi khi team nó.

Cha tôi biết điều này, bởi vậy vào trong ngày sinh nhật của tôi, ông đã đến tôi một trong những tiền để tôi hoàn toàn có thể mua dòng mũ cho bao gồm mình. Tôi rất vui miệng và ra quyết định đi đến siêu thị ngay thời điểm ấy. Tôi sẽ lên xe cộ buýt với ngồi xuống ở kề bên một cậu học viên cùng độ tuổi với tôi. Cậu bé bỏng liếc chú ý tôi cùng quay đi. Có một chiếc nhìn dấm dúi trên khuôn mặt của cậu ấy, tuy nhiên tôi ko nghĩ các về điều đó. Tôi sẽ bận tưởng tượng làm cầm cố nào khi tôi đội cái mũ đỏ. Sau một lúc, tôi quay lại và bắt gặp chiếc cặp của cậu bé đã được mở. Bên trong đó, tôi thấy một cố đô la ghi chú đúng mực giống tựa như những tờ đô la mà thân phụ tôi đang trao mang lại tôi. Tôi hối hả nhìn vào những tờ ghi chú vào túi của tôi nhưng bọn chúng đã thay đổi mất. Tôi chắc chắn là rằng cậu bé xíu là một thương hiệu trộm. Cậu ấy đã đưa trộm tài chính tôi. Tôi không muốn làm ổn ào lên, do vậy tôi quyết định chỉ đem tiền của tôi trở lại từ túi của cậu ấy. Nhưng mà không nói một lời như thế nào về nó. Bắt buộc tôi cẩn thận đặt tay vào bên trong túi của cậu ấy, lấy những ghi chú với đặt nó trở lại vào bên trong túi của riêng biệt tôi.

Với số tiền tôi đã cài chiếc mũ xinh xắn như mơ của tôi. Khi trở về nhà tôi vẫn khoe với thân phụ tỏi.

Cha tôi hỏi: “Làm núm nào bé trả chi phí cho cái mũ đó?”

Tôi trả lời: “Thưa cha, tất nhiên là với số tiền phụ thân dã cho nhân dịp sinh nhật của con”. Ông chỉ vào trong 1 nắm đô la ghi chú bên trên bàn và hỏi: “Ồ? tê là chiếc gi?” bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào tiếp nối không?

Task 1. The words/ phrases in the box all appear in the passage. Use them khổng lồ fill in the blanks in the sentences (Tất cả những từ/ nhiều từ trong size xuẩl hiện ở chỗ văn. Dùng chúng đế âứn vào khu vực trong ờ các câu.)

making a fuss sneaky glanced embarrassing idols

1. Glanced 2. Making a fuss 3. Embarrassing 4. Idols 5. Sneaky

Task 2. Work in pairs. Put the pictures of the events (on page 22) in the order they happened in the story. (Làm bài toán theo cặp. Đặt phần đa tranh cùa sự kiện (ở trang 22) theo như đúng thứ từ chúng mở ra trong câu chuyện.)

Picture 1 – d Picture 2 – b Picture 3 – f

Picture 4-e Picture 5 – a Picture 6-c

Task 3. Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

1. What did she wish to have when she was in trade 9?

– A red floppy cotton hat.

2. Who gave her money on her birthday?

– So that she could buy the hat for herself/ khổng lồ buy the hat for herself.

3. Why did she decide khổng lồ take the money from the boy’s bag?

– A wad of dollar notes exactly lượt thích the ones her father had given her before.

4. What did she vì with the money?

– Because she didn’t lượt thích to make a fuss.

Xem thêm: Muốn Sống Bên Em Dẫu Biết Chỉ Là Mơ, Lời Bài Hát Vì Một Người

5. What did she discover when she came back home?

– She bought her hat with it.

After you read

Discussion the question: What bởi vì you think the girl had to vì chưng after she discovered that the money she had taken from the boy’s bag was not hers? (Làm câu hỏi theo nhóm. Trao đổi những câu hỏi. Em nghĩ cô gái phải làm gì sau khi cô khám phá ra tiền cô lấy ở cặp của cậu nhỏ xíu không bắt buộc là tiền giấy cô.)

* Suggestions

– She might feel embarrassed because that was not her money

– Perhaps the girl could place a notice on a local newspaper khổng lồ apologize the boy and tương tác him khổng lồ give the money back.

– Perhaps the girl might want to tell her father the truth & ask him for help.

* Suggestions

– Perhaps she could come lớn the police station, tell the police the truth và ask them for help.

– Maybe the girl could get on the same bus next day & look for the boy khổng lồ return him the money.

Speaking – Unit 2 trang 25 giờ đồng hồ Anh 11

Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or epxerienced in box A with how the experience might have affected you in box B. (Làm vấn đề theo cặp. Ghép những điều em rất có thể đã có tác dụng hoặc trải qua ở khung A với điều trải qua đó tác động đến em ra làm sao ở form B.)

1 – d 2-c 3-a 4-b 5-e

Task 2. Work in pairs. A student talks lớn her friend about one of her past experiences. And how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practice the dialogue. (Làm vấn đề theo cặp. Một học sinh đang nói chuyện với chúng ta của cô ấy về trong số những điều trải qua của chính mình trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. Phần đông câu trong cuộc đối thoại của họ đã trở nên đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng trang bị tự, kế tiếp thực hành bài đối thoại.)

1. B: Have you ever spoken English khổng lồ a native speaker?

2. D: Yes, I talked to an English girl last summer.

3. H: How did you meet her?

4. A: I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to meand asked me the way lớn Hoan Kiem Lake. I told her, then we started talking about the lake.

5. E: What did you talk about?

6. G: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

7. C: How did the experience affect you?

8. F: We’ll, it made me more interested in learning English.

Task 3. Work in pairs. Underline the structures used khổng lồ talk about past experiences in the dialogue in Task 2. Then use the structures & the ideas in Task 1 to lớn make similar dialogues. (Làm việc theo cặp. Gạch bên dưới những cấu tạo được dùng nói đến những điều trải qua trong vượt khứ ở bài bác đối thoại 2, sau đó dùng những cấu tạo này với những ý tưởng ở bài bác đối thoại 1 để tiến hành bài hội thoại tương tự)

a.

A: So, how was your weekend?

B: Oh, really good. I happened lớn see Cam Ly.

A: The famous singer?

B: That’s rittht. Have you ever met her?

A: Yes, I have. In one of her show in Ho đưa ra Minh thành phố last years. She is very charming.

B: Yes. She sings beautifully, too.

A: Have you ever been to Ho đưa ra Minh City?

B: No, I’ve never been there.

A: You should go there sometime. It’s an interesting city và the hotels are wonderful.