Điều khoản

Website này là sân chơi giải trí cho những người yêu công nghệ và kiến thức. Là nơi mang đến những hiểu biết, những bài viết mới nhất về mọi lĩnh vực như công nghệ, giải trí, kiến thức, sức khỏe, kinh doanh, viễn thông ... mang đến cho độc giả cái nhìn khách quan và đa chiều về những kiến thức trong cuộc sống. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

  • Không bàn vấn đề liên quan đến chính trị.
  • Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
  • Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không làm nơi trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
  • Bài viết hoặc tư liệu để viết bài phải có nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của bạn..