Thay đổi mật khẩu tài khoản microsoft

Trang biến hóa mật khẩu của cổng tin tức Tài khoản của tôi giúp bạn cập nhật mật khẩu hiện tất cả cho thông tin tài khoản cơ quan liêu hoặc trường học của mình, đưa sử các bạn nhớ mật khẩu cùng rằng bạn không bị khóa thông tin tài khoản của mình. Nếu khách hàng không nhớ mật khẩu của mình, nếu như bạn bị khóa thông tin tài khoản hoặc nếu bạn chưa khi nào nhận mật khẩu từ tổ chức triển khai của mình, bạn cũng có thể sử dụng tin tức bảo mật với thiết bị di động của chính bản thân mình để đặt lại mật khẩu.

Bạn đang xem: Thay đổi mật khẩu tài khoản microsoft


Quan trọng: 

Bài viết này dành cho người dùng đang tìm cách update mật khẩu đã biết cho thông tin tài khoản cơ quan liêu hoặc trường học hiện có. Nếu khách hàng là người dùng đang nỗ lực đăng nhập vào thông tin tài khoản cá nhân, ví dụ như cho Xbox, Hotmail hoặc Outlook.com, hãy thử các nhắc nhở trong bài viết Khi bạn không thể singin vào thông tin tài khoản sarakhanov.com của bạn. Nếu như bạn gặp mặt lỗi trong khi đăng nhập bằng tài khoản sarakhanov.com cá nhân, các bạn vẫn rất có thể đăng nhập bằng phương pháp sử dụng tên miền cho tổ chức của chúng ta (chẳng hạn như contoso.com) hoặc ID Đối tượng thuê của tổ chức của khách hàng từ bạn quản trị của chúng ta trong một trong những URL sau đây:

https://myaccount.sarakhanov.com.com?tenantId=your_domain_name ​​​https://myaccount.sarakhanov.com.com?tenant=your_tenant_ID

Cập nhật password từ trang thay đổi mật khẩu

Chọn Mật khẩu từ phòng dẫn hướng bên trái hoặc chọn biến đổi mật khẩu tự khối Mật khẩu.

Xem thêm: Tình Mình Chỉ Đến Đây Thôi, Lời Bài Hát Mình Yêu Đến Đây Thôi

*

Nhập mật khẩu đăng nhập cũ của bạn, rồi tạo và xác thực mật khẩu bắt đầu của bạn.

*

Chọn Gửi. Password của các bạn sẽ được thay đổi và bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại vào tài khoản cơ quan tiền hoặc trường học.

Các cách tiếp theo


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)