Tạo số thứ tự trong excel

Excel mang đến sarakhanov.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Không như những chương trình sarakhanov.com Office khác, Excel không cung ứng nút tấn công số dữ liệu tự động. Nhưng bạn có thể dễ dàng thêm số thứ từ vào những hàng dữ liệu bằng cách kéo núm điều khiển và tinh chỉnh điền để điền một chuỗi số vào một cột hoặc thực hiện hàm ROW.

Bạn đang xem: Tạo số thứ tự trong excel


Mẹo: Nếu bạn đang tìm tìm một hệ thống tự động hóa đánh số cải thiện hơn cho dữ liệu của mình cùng máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì bạn cũng có thể nhập dữ liệu Excel vào cơ sở tài liệu Access. Vào cơ sở tài liệu Access, chúng ta có thể tạo trường tự động sinh ra số duy nhất khi bạn nhập một bạn dạng ghi new vào bảng.


*

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi những số vào một trong những cột

Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn có nhu cầu điền.

Nhập giá chỉ trị bắt đầu cho chuỗi.

Nhập giá trị trong ô tiếp sau để thiết lập mẫu.


Mẹo: Ví dụ, nếu bạn có nhu cầu chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 1 với 2 trong nhị ô đầu tiên. Nếu bạn có nhu cầu chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24.


Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích nhanh được hiển thị theo mang định khi chúng ta chọn nhiều ô chứa dữ liệu. Bạn cũng có thể bỏ qua nút này nhằm hoàn tất quy trình này.


Sử dụng hàm ROW để tấn công số những hàng

Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn có nhu cầu đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

Xem thêm: Đại Cách Mạng Văn Hóa Tq - Trung Quốc Xét Xử Bè Lũ Bốn Tên

Hàm ROW trả về số của hàng mà chúng ta tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

Những số này được update khi bạn bố trí chúng với dữ liệu của bạn. Chuỗi thứ tự có thể bị ngắt quãng nếu như bạn thêm, dịch rời hoặc xóa những hàng. Bạn cũng có thể cập nhật thủ công bí quyết đánh số, bằng phương pháp chọn nhì số có thứ tự thích hợp cùng kéo điều khiển điền cho cuối phạm vi đánh số.

Để nhập các mã số thứ tự theo phong cách riêng, chẳng hạn như số của đối kháng đặt hàng, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm ROW với hàm TEXT. Ví dụ, để bước đầu một list đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập phương pháp =TEXT(ROW(A1),"000-000") trong ô thứ nhất của phạm vi bạn có nhu cầu đánh số, rồi kéo điều khiển điền cho cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm tinh chỉnh điền

*
hiển thị theo khoác định nhưng chúng ta cũng có thể bật hoặc tắt tùy chọn này.

Trong Excel 2010 trở lên, bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Tùy chọn.

Trong Excel 2007, nhấn vào nút sarakhanov.com Office,

*
, rồi click chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, vào mục Tùy chọn Sửa, hãy lựa chọn hoặc xóa vỏ hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô nhằm hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.


Lưu ý: Để góp tránh thay thế sửa chữa dữ liệu hiện có khi chúng ta kéo điều khiển và tinh chỉnh điền, hãy đảm bảo an toàn đã lựa chọn hộp kiểm Cảnh báo trước lúc ghi đè ô. Nếu khách hàng không mong Excel hiển thị thông báo về bài toán ghi đè ô, chúng ta có thể xóa lựa chọn hộp kiểm đó.