Sổ thu chi tài chính

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.03 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Sổ thu chi tài chính

mẫu sổ S01-TCĐ SỔ THU, bỏ ra TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ Đơn vị tính: đồng Ngày thángSố hiệu Diễn giải Phần thu Phần chi Tồn quỹ Đảng phí ngân sách đầu tư được cung cấp Thu khác
Tổng thu Báo, tạp chí Đại hội Khen thưởngChi cung ứng PC cung cấp ủy chi khác Tổng chi A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Số dư đầu kỳ x

*
hoạt động thu đưa ra tài chính và xác định công dụng kinh doanh của NHTM cổ phần XNK toàn nước – trụ sở tại hà nội 55 560 3
*
hoạt động thu chi tài chủ yếu và xác định tác dụng kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu vn chi nhánh hà nội thủ đô 34 638 0
*
vận động thu đưa ra tài chính và xác định tác dụng kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu vn chi nhánh hà nội thủ đô 54 604 2

Xem thêm: Chèn Các Kí Tự Đặc Biệt Trong Word Mới ❤️ Cách Gõ Kí Tự Chuẩn

*
chuyển động thu chi tài thiết yếu và xác định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh tp hà nội 55 597 3
*
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH trong TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 48 3 4
*
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU đưa ra TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh CỦA HABUBANK bỏ ra NHÁNH THANH quan lại 32 474 0
*
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU, chi TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ marketing CỦA HABUBANK- đưa ra NHÁNH THANH quan liêu 29 397 0
*
chủng loại tóm tắt hoạt động khoa học và technology của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án công trình sản xuất nghiên cứu 3 778 1
*
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THU đưa ra TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ sale CỦA NHTM CP XNKVN đưa ra NHÁNH HÀ NỘI 23 342 0
*
Tài liệu mẫu mã Tóm tắt chuyển động khoa học tập và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án công trình sản xuất phân tích docx 2 627 0