Photo 2 Mặt Bị Kẹt Giấy

* Giấy bị kẹt có thể do nhiều nguyên nhân : + Giấy quá mỏng: Trường hợp này nên sử dụng đúng loại giấy được nhà sản xuất khuyến cáo (thông thường là giấy có định lượng từ 70g/m2 trở lên). + Giấy bị ẩm: Trong những ngày mưa nhiều, giấy rất dễ bị ẩm. Nên chú ý bảo quản giấy bằng cách để trong bao nhựa kín chống ẩm và chỉ nên nạp giấy vừa đủ dùng. + Trục kéo giấy bị mòn: sau một thời gian sử dụng trục kéo giấy của máy in bị mòn nên không còn lấy giấy đúng một tờ nữa. Trường hợp này nên liên hệ với trung tâm bảo hành để được sửa chữa, thay thế phụ tùng. + Bât trục đổi hướng giấy ra trong lúc máy đang in. Máy in thường có chốt bật để đổi hướng giấy in ra, nếu bật chốt này trong lúc máy đang in, giấy sẽ bị kẹt. Cách xử lý. Khi máy in bị kẹt giấy, bạn lần lượt làm như sau : 1/ Tắt điện nguồn máy in. 2/ Mở nắp máy, tháo hộp mực. 3/ Tùy theo phần giấy nhô ra, bạn dùng hai tay kéo nhẹ để rút ngược giấy đi vào hay rút tiếp tục theo chiều giấy đi ra. Thao tác nhẹ nhàng tránh làm rách giấy, không giật mạnh tay.

Bạn đang xem: Photo 2 mặt bị kẹt giấy

+ Gi\u1ea5y qu\u00e1 m\u1ecfng: Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u00fang lo\u1ea1i gi\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t khuy\u1ebfn c\u00e1o (th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng l\u00e0 gi\u1ea5y c\u00f3 \u0111\u1ecbnh l\u01b0\u1ee3ng t\u1eeb 70g\/m2 tr\u1edf l\u00ean). + Gi\u1ea5y b\u1ecb \u1ea9m: Trong nh\u1eefng ng\u00e0y m\u01b0a nhi\u1ec1u, gi\u1ea5y r\u1ea5t d\u1ec5 b\u1ecb \u1ea9m. N\u00ean ch\u00fa \u00fd b\u1ea3o qu\u1ea3n gi\u1ea5y b\u1eb1ng c\u00e1ch \u0111\u1ec3 trong bao nh\u1ef1a k\u00edn ch\u1ed1ng \u1ea9m v\u00e0 ch\u1ec9 n\u00ean n\u1ea1p gi\u1ea5y v\u1eeba \u0111\u1ee7 d\u00f9ng. + Tr\u1ee5c k\u00e9o gi\u1ea5y b\u1ecb m\u00f2n: sau m\u1ed9t th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng tr\u1ee5c k\u00e9o gi\u1ea5y c\u1ee7a m\u00e1y in b\u1ecb m\u00f2n n\u00ean kh\u00f4ng c\u00f2n l\u1ea5y gi\u1ea5y \u0111\u00fang m\u1ed9t t\u1edd n\u1eefa. Tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y n\u00ean li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi trung t\u00e2m b\u1ea3o h\u00e0nh \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eeda ch\u1eefa, thay th\u1ebf ph\u1ee5 t\u00f9ng. + B\u00e2t tr\u1ee5c \u0111\u1ed5i h\u01b0\u1edbng gi\u1ea5y ra trong l\u00fac m\u00e1y \u0111ang in. M\u00e1y in th\u01b0\u1eddng c\u00f3 ch\u1ed1t b\u1eadt \u0111\u1ec3 \u0111\u1ed5i h\u01b0\u1edbng gi\u1ea5y in ra, n\u1ebfu b\u1eadt ch\u1ed1t n\u00e0y trong l\u00fac m\u00e1y \u0111ang in, gi\u1ea5y s\u1ebd b\u1ecb k\u1eb9t. C\u00e1ch x\u1eed l\u00fd. Khi m\u00e1y in b\u1ecb k\u1eb9t gi\u1ea5y, b\u1ea1n l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t l\u00e0m nh\u01b0 sau : 1\/ T\u1eaft \u0111i\u1ec7n ngu\u1ed3n m\u00e1y in. 2\/ M\u1edf n\u1eafp m\u00e1y, th\u00e1o h\u1ed9p m\u1ef1c. 3\/ T\u00f9y theo ph\u1ea7n gi\u1ea5y nh\u00f4 ra, b\u1ea1n d\u00f9ng hai tay k\u00e9o nh\u1eb9 \u0111\u1ec3 r\u00fat ng\u01b0\u1ee3c gi\u1ea5y \u0111i v\u00e0o hay r\u00fat ti\u1ebfp t\u1ee5c theo chi\u1ec1u gi\u1ea5y \u0111i ra. Thao t\u00e1c nh\u1eb9 nh\u00e0ng tr\u00e1nh l\u00e0m r\u00e1ch gi\u1ea5y, kh\u00f4ng gi\u1eadt m\u1ea1nh tay.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":373252,"user":{"id":1,"login_name":"nhomaitinhdau","name":"Nguy\u1ec5n H\u00e0","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trovemotngay_nhulucxua1988
*

Mr Tuyên

Xem thêm: Cách Chèn Video Vào Powerpoint 2013, 2016, Chèn Video Từ Youtube Hoặc Trang Web Khác

Trả lời 9 năm trước

Câu trả lời khá đầy đủ.


C\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi kh\u00e1 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":373252,"user":{"id":1,"login_name":"Kimkhanhltd","name":"Mr Tuy\u00ean","company":"C\u00f4ng Ty TNHH Kim Kh\u00e1nh H\u00e0 N\u1ed9i","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"tuyennd