Cách Bấm Tay Tính Tuổi Mạng


Địa bỏ ra hạp kỵ:

TAM HẠP:Thân Tý Thìn, dần Ngọ Tuất, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mẹo mùi (tốt).

Bạn đang xem: Cách bấm tay tính tuổi mạng

LỤC HẠP:Tý Sửu, dần dần Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân, Ngọ mùi hương (tốt).CHI ĐỨC HẠP:Tý Tỵ,Sửu Thân, dần dần Mùi, Ngọ Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu (tốt).TỨ KIỂM HẠP:Sửu Hợi,Dần Thìn, Tỵ Mùi, Thân Tuất (tốt).ĐỊA ĐỚI:Tý Dần, Sửu Mẹo, Thìn Hợi, Ngọ Thân, mùi Dậu, Tuất Tỵ (xấu).TUẾ TINH:Tý Mẹo,Dần Sửu, Thìn Tỵ, Hợi Tuất, mùi hương Thân, Ngọ Dậu (xấu).LỤC HẠI:Tý Mùi, Sửu Ngọ, dần Tỵ, Hợi Thân, Mẹo Thìn, Tuất Dậu (xấu).TỨ XUNG(Tứhình xung): Tý Ngọ Mẹo Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, DầnThân Tỵ Hợi (xấu).LỤC XUNG(Lụchình xung): Tý Ngọ, Mẹo Dậu, Thìn Tuất, Sửu Mùi, DầnThân, Tỵ Hợi (xấu).LỤC HÌNH(Chánh cung vàbàng kỵ): Tý Mẹo, dần Tỵ, Thân Hợi, TuấtSửu, Thìn Mùi, Ngọ Dậu (xấu).Ngũ hành tương sanh,tương khắc:NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH:Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc,Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sinh Kim.NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC:Kim xung khắc Mộc, Mộc tương khắc Thổ, Thổ tương khắc Thủy,Thủy tự khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.NGŨ HÀNH: VƯỢNG, TƯỚNG, HƯU, TÙ, TỬ:Đương sinh giảvượng. Xẻ sanh đưa tướng. Sanh xẻ giả hưu. Khắc xẻ giả tù.

Vị trí 12 địa chi và lục giáp cố định trên bàn tay (xem hình ở dưới)12 bé giáp:bắt đầu Tý,sửu,dần….(thứ tự theo chiều kim đồng hồ)Lục giáp:giáp tý,giáp tuất,giáp thân….

*Tính tuổi :Các bạn chỉ việc nhớ địa điểm 12 nhỏ giáp,6 ngay cạnh trên bàn tay là đủ.Và nhớ các số (
):1,13,25,37,49,61…tuổi
(trong năm đều là một trong những tuổi,chỉ không giống là khủng hay nhỏ tuổi mà thôi :cách nhau đúng 12 tuổi)

Vd 1:Người sinh năm 1997 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)người sinh 1997 được 12 tuổi (tây) ,13 tuổi (ta).Theo số (
) ta biết ngay lập tức tuổi sữ u,nhưng ta demo tính xem sao:.Bắt đầu 1 trên sữu,2 tý,3 hợi,4 tuất,5 dậu,6 thân,7 mùi, 8 ngọ,9 tỵ,10 thìn,11 mão,12 dần dần và13 tạiSữu.Cònthiên cangì? vô cùng dễ:Thiên canứng với số lẽ (số 1-1 vị)củanăm sinhGiáp4,Ất5,Bính6,Đinh(7),Mậu8,Kỹ9,Canh0,Tân1,Nhâm2,Quí3Vậy sinh năm 199(7)chắc chắn làĐinhSữu

Vd 2:Người sinh năm 1979 tuổi gì?(biết vững chắc số đuôi 9 sẽ là Kỹ…rồi nhưng chưa biết kỹ gì?).Năm ni 2009(sữu)người sinh 1979 được 30 tuổi (tây) ,31 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25 trên sữu,26 tý,27 hợi,28 tuất,29 dậu,30 thân,31 tạiMùiVậy sinh vào năm 197(9)chắc chắn làKỹMùi

Vd 3:Người sinh năm 1975 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)người sinh 1975 được 34 tuổi (tây) ,35 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25,37 trên sữu,lùi lại 36 dần,35 tạiMãoVậy sinh vào năm 197(5)chắc chắn làẤtMão.

Các các bạn sẽ tính nhanh hơn nữa khi ta vẫn biết tuổi kề bên tuổi phải tìm

*Cách tìm mạng:1.Tìm mạng theo chánh tử vi ngũ hành :(chỉ biết là kim,hay thủy ,mộc, hỏa ,thổ thôi)Muốn search mạng ta thuộc vị trí 6 gần cạnh trên bàn tay trênVà thuộc bài xích thơ sau cho dễ nhớ:

TÝ, NGỌ:Ngân, Đăng, Giá, Bích, Câu.(Kim ,Hỏa,Mộc,ThổKim)THÌN, TUẤT:Yên,Mãn, Tự, Chung, Lâu.(Hỏa ,Thủy,Thổ,Kim,Mộc)DẦN, THÂN:Hớn, Địa,Thiêu, Sài, Thấp.(Thủy,Thổ ,Hỏa,Mộc,Thủy)

Vd 4:Người sinh vào năm 1979tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(9)được 35 tuổi ,tuổiKỹMùi(cách tính sẽ biết như trên)1).Ta Bấm trên Mùi9,tới Ngọ 8,Tỵ 7,Thìn 6,Mão 5,Dần 4 (4= Giáp)Vậy nằm trong nhàGiáp dần.2).Bắt đầu ngược lại từ dần dần 4,Mão 5 trực thuộc thủy;6,7 thuộc thổ;8,9 thuộc Hỏa (Hai tuổi tiếp giáp tính từ trên đầu nhà gần kề thì cùng mạng)

Vd 5:Người sinh vào năm 1973 tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(3) được 37 tuổi ,tuổiQuíSữu(cách tính sẽ biết như trên)1).Ta Bấm tại Sữu (3),Tý 2,Hợi 1,Tuất 0,Dậu9, Thân 8,Mùi 7,Ngọ 6,Tỵ 5,Thìn 4Vậy thuộc nhàGiáp Thìn.2).

Xem thêm: Đầu Đọc Thẻ Nhớ Micro Sd - Giá Đầu Đọc Thẻ Nhớ Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 06/2022

Bắt đầu trường đoản cú Thìn 4,Mão 5 ở trong hỏa; 6,7 ở trong thủy; 8,9 thổ; 0,1 thuộc kim ;2,3 thuộc Mộc

2.Tìm mạng theo tử vi ngũ hành nạp âm:là tìm kiếm đủCác bạn phải biết (để tra khỏi nhớ)về bản ngũ hành hấp thụ âm,mình sẽ chỉ cách nhớ rất ngắn gọn gàng sau đó.

Nói sơ qua trước về bản này,ta chỉ có tổng số 60 tuổi (thập lục hoa giáp) không trùng nhau.Mổi tuổi được phối hợp bởi thiên can với địa đưa ra (VD:tuổi Ất Mão :Ất là thiên can,Mão là địa chi).60 tuổi này được chi làm sáu nhóm(1 nhóm 10 tuổi) call là 6 đơn vị giáp:Giáp Tý,Giáp Tuất,Giáp Thân,Giáp Ngọ,Giáp Thìn và gần kề Dần (có thể xem lại địa chỉ trên bàn tay làm việc trên)Các bạn chăm chú hai tuổi lền kề tính từ trên đầu nhà cạnh bên là cùng mạng:1.Nhà ngay cạnh Tý:bao gồm:Giáp Tý,Ất Sữu(Hảitrung kim),Bính Dần,Đinh Mẹo(trung hỏa),Mậu thìn,Kỷ Tỵ(Lâmđại mộc),Canh Ngọ,Tân Mùi(Lộbàng thổ),Nhâm Thân,Quí Dậu(Kiếmphong kim)2.Nhà cạnh bên Tuất:Giáp Tuất,Ất Hợi(Sơnđầuhỏa),Bính Tý,Đinh Sửu(Giảnhạ thủy),Mậu dần,Kỷ Mẹo(Thànhđầu thổ),Canh Thìn,Tân Tỵ(Bạchlạpkim),Nhâm Ngọ,Quý Mùi(Dươngliễu mộc)3.Nhà cạnh bên Thân:Giáp Thân,Ất Dậu(Tuyềntrung thủy),Bính Tuất,Đinh Hợi(Ốcthượng thổ),Mậu Tý,Kỷ Sửu(Thíchlịchhỏa),Canh Dần,Tân Mẹo(Tòngbá mộc),Nhâm Thìn,Quí Tỵ(Trườnglưu thủy)4.Nhà tiếp giáp Ngọ:Giáp Ngọ,Ất Mùi(Satrung kim),Bính Thân,Đinh Dậu(Sơnhạ hỏa),Mậu Tuất,Kỷ Hợi(Bìnhđịa mộc,Canh Tý,Tân Sửu(Bíchthượng thổ,Nhâm Dần,Quý Mẹo(Kimbạchkim)5.Nhà gần kề Thìn:Giáp Thìn,Ất Tỵ(PhúĐăng hỏa),Bính Ngọ,Đinh Mùi(Thiênthủy),Mậu Thân,Kỷ Dậu(Đạidịchthổ),Canh Tuất,Tân Hợi(Thoaxuyếnkim),Nhâm Tý,Quý Sửu(Tangđố mộc)6.Nhà gần kề Dần:Giáp Dần,Ất Mẹo(Đạikhêthủy),Bính Thìn,Đinh Tỵ(Satrungthổ),Mậu Ngọ,Kỹ Mùi(Thiênthượng Hỏa),Canh Thân,Tân Dậu(Thạchlựu mộc)Nhâm Tuất,Quý Hợi(Đạihải thủy)*Phần sau đây Hay*Trên là bảng tra,nhanh hơn để tìm hiểu ta nằm trong nhà gần kề nào khôn xiết dễ:Ta đã biết cách tính sinh năm nào tuổi nhỏ gì tại vị trí trên (phải biết rành đặc điểm này nha)Nhắc lại số cuối năm sinh ứng cùng với thiên can,Giápứng cùng với số4cuối của năm sinh,mặc dù không biết là giáp gì.VD 1 : sinh năm 1974 là tuổi dần,số 4 là giáp dần (nằm trong nhà gần kề dần)VD 2 : sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1979,1978….đến số trước tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc nhà liền kề Dần luônVD 3 : sinh năm 1970 là tuổi tuất,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1969,1968….đến số đầu tiên có số 4 cuối thì tạm dừng là 1964—-Thuộc nhà gần cạnh ThìnVD 4 : nhớ trên bàn tay(có sẵn)…………1964>1973(thuộc giáp thìn);1974>1983(thuộc giáp dần);1984>1993(thuộc gần kề tý)………..Sau lúc biết tuổi thuộc nhà gần cạnh gì thì tra vào bảng vẫn biết ngayHoặc bấm đốt tay(ko đề nghị bảng tra) theo cách sauPhải trực thuộc lòng 6 đơn vị giáp bằng 6 câu thơ sau(các chữ in đậm red color ở ở bảng tra)Nhứt thử(chuột,Tý) :Hải,Lư,Lâm ,Lộ,KiếmNhì Khuyển(Tuất):Đầu,Giản,Thành,Lạp,DươngTam hầu(Thân):Tuyền,Ốc,Lịch,Tòng,TrườngTứ mã(Ngọ):Sa,Sơn,Bình,Bích,BạchNgũ long(Thìn):Phú,Hà,Dịch,Xuyến,TangLục hổ(Dần):Khê,Trung,Thiên,Thạch,Đại

Ví dụ :lấy lại VD2 sinh hoạt trênVD 2 : sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên:ngược kim đồng hồ) 1979,1978….đến số thứ nhất có số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc nhà liền kề Dần .Bắt đầu khởi ở dần dần bấm tới(theo kim đồng hồ)

*
ần Mẹo (khê),Thìn Tỵ (trung),Ngọ hương thơm (thiên),Thân(thạch)-hahahaThân 1980 Thạch Lựu Mộc

Chúc các bạn vui vẽ !

Can, chi, ngũ hành với các tuổi sinh, khắc

I. Can,Chi với ngũ hành

10 Can là:

- Đọc xuôi:

1. GIÁP- thuộc Dương hành Mộc.

2. ẤT- thuộc Âm hành Mộc.

3. BÍNH- nằm trong Dương hành Hỏa.

4. ĐINH- thuộc Âm hành Hỏa.

5. MẬU- thuộc Dương hành Thổ.

6. KỶ- thuộc Âm hành Thổ.

7. CANH- thuộc Dương hành Kim.

8. TÂN- thuộc Âm hành Kim.

9. NHÂM- thuộc Dương hành Thủy.

10. QUÝ- thuộc Âm hành Thủy.

Tất cả 5 Can Âm cùng 5 Can Dương, những thuộc vào tử vi ngũ hành (Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ) và chia hồ hết nhau cứ 2 Can thông thường 1 Hành.

12 bỏ ra là:

- Đọc xuôi:

1. Týthuộc Dương hànhThủy

2. Sửuthuộc Âm hànhThổ

3. Dầnthuộc Dương hànhMộc

4. Mãothuộc Âm hànhMộc.

5. Thìnthuộc Dương hànhThổ.

6. Tỵthuộc Âm hànhHỏa.

7. Ngọthuộc Dương hànhHỏa.

8. Mùithuộc Âm hànhThổ.

9. Thânthuộc Dương hànhKim.

10. Dậuthuộc Âm hànhKim

11. Tuấtthuộc Dương hànhThổ

12. Hợithuộc Âm hànhThủy.

- tổng số là 6 bỏ ra Âm và 6 chi Dương, gần như thuộc vào Ngũ hành. Cứ mỗi tử vi ngũ hành kiêm 2 chi, chỉ trừ hành Thổ kiêm 4 bỏ ra (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Từng hành 2 chi còn dư 2 Chi, chia nữa thì lẻ, . Hành Thổ vốn tín đồ Trung ương, gồm quyền hơn, cần lấy 2 đưa ra dư là danh thiết yếu ngôn thuận. Bởi vì vậy ông Hành Thổ được quyền tận hưởng 4 chi.