CÁCH BẤM TAY TÍNH TUỔI MẠNG


Địa chi hạp kỵ:

TAM HẠP:Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mẹo Mùi (tốt).

Bạn đang xem: Cách bấm tay tính tuổi mạng

LỤC HẠP:Tý Sửu, Dần Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân, Ngọ Mùi (tốt).CHI ĐỨC HẠP:Tý Tỵ,Sửu Thân, Dần Mùi, Ngọ Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu (tốt).TỨ KIỂM HẠP:Sửu Hợi,Dần Thìn, Tỵ Mùi, Thân Tuất (tốt).ĐỊA ĐỚI:Tý Dần, Sửu Mẹo, Thìn Hợi, Ngọ Thân, Mùi Dậu, Tuất Tỵ (xấu).TUẾ TINH:Tý Mẹo,Dần Sửu, Thìn Tỵ, Hợi Tuất, Mùi Thân, Ngọ Dậu (xấu).LỤC HẠI:Tý Mùi, Sửu Ngọ, Dần Tỵ, Hợi Thân, Mẹo Thìn, Tuất Dậu (xấu).TỨ XUNG(Tứhình xung): Tý Ngọ Mẹo Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, DầnThân Tỵ Hợi (xấu).LỤC XUNG(Lụchình xung): Tý Ngọ, Mẹo Dậu, Thìn Tuất, Sửu Mùi, DầnThân, Tỵ Hợi (xấu).LỤC HÌNH(Chánh cung vàbàng kỵ): Tý Mẹo, Dần Tỵ, Thân Hợi, TuấtSửu, Thìn Mùi, Ngọ Dậu (xấu).Ngũ hành tương sanh,tương khắc:NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH:Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc,Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim.NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC:Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy,Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.NGŨ HÀNH: VƯỢNG, TƯỚNG, HƯU, TÙ, TỬ:Đương sanh giảvượng. Ngã sanh giả tướng. Sanh ngã giả hưu. Khắc ngã giả tù.

Vị trí 12 địa chi và lục giáp cố định trên bàn tay (xem hình ở dưới)12 con giáp:bắt đầu Tý,sửu,dần….(thứ tự theo chiều kim đồng hồ)Lục giáp:giáp tý,giáp tuất,giáp thân….

*Tính tuổi :Các bạn chỉ cần nhớ vị trí 12 con giáp,6 giáp trên bàn tay là đủ.Và nhớ các số (
):1,13,25,37,49,61…tuổi
(trong năm đều là 1 tuổi,chỉ khác là lớn hay nhỏ mà thôi :cách nhau đúng 12 tuổi)

Vd 1:Người sinh năm 1997 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)người sinh 1997 được 12 tuổi (tây) ,13 tuổi (ta).Theo số (
) ta biết ngay tuổi sữ u,nhưng ta thử tính xem sao:.Bắt đầu 1 tại sữu,2 tý,3 hợi,4 tuất,5 dậu,6 thân,7 mùi, 8 ngọ,9 tỵ,10 thìn,11 mão,12 dần và13 tạiSữu.Cònthiên cangì? rất dễ:Thiên canứng với số lẽ (số đơn vị)củanăm sinhGiáp4,Ất5,Bính6,Đinh(7),Mậu8,Kỹ9,Canh0,Tân1,Nhâm2,Quí3Vậy sinh năm 199(7)chắc chắn làĐinhSữu

Vd 2:Người sinh năm 1979 tuổi gì?(biết chắc số đuôi 9 sẽ là Kỹ…rồi nhưng chưa biết kỹ gì?).Năm nay 2009(sữu)người sinh 1979 được 30 tuổi (tây) ,31 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25 tại sữu,26 tý,27 hợi,28 tuất,29 dậu,30 thân,31 tạiMùiVậy sinh năm 197(9)chắc chắn làKỹMùi

Vd 3:Người sinh năm 1975 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)người sinh 1975 được 34 tuổi (tây) ,35 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25,37 tại sữu,lùi lại 36 dần,35 tạiMãoVậy sinh năm 197(5)chắc chắn làẤtMão.

Các bạn sẽ tính nhanh hơn nữa khi ta đã biết tuổi lân cận tuổi cần tìm

*Cách Tìm mạng:1.Tìm mạng theo chánh ngũ hành :(chỉ biết là kim,hay thủy ,mộc, hỏa ,thổ thôi)Muốn tìm mạng ta thuộc vị trí 6 Giáp trên bàn tay trênVà thuộc bài thơ sau cho dễ nhớ:

TÝ, NGỌ:Ngân, Đăng, Giá, Bích, Câu.(Kim ,Hỏa,Mộc,ThổKim)THÌN, TUẤT:Yên,Mãn, Tự, Chung, Lâu.(Hỏa ,Thủy,Thổ,Kim,Mộc)DẦN, THÂN:Hớn, Địa,Thiêu, Sài, Thấp.(Thủy,Thổ ,Hỏa,Mộc,Thủy)

Vd 4:Người sinh năm 1979tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(9)được 35 tuổi ,tuổiKỹMùi(cách tính đã biết như trên)1).Ta Bấm tại Mùi9,tới Ngọ 8,Tỵ 7,Thìn 6,Mão 5,Dần 4 (4= Giáp)Vậy thuộc nhàGiáp dần.2).Bắt đầu ngược lại từ Dần 4,Mão 5 thuộc thủy;6,7 thuộc thổ;8,9 thuộc Hỏa (Hai tuổi liền kề tính từ đầu nhà giáp thì cùng mạng)

Vd 5:Người sinh năm 1973 tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(3) được 37 tuổi ,tuổiQuíSữu(cách tính đã biết như trên)1).Ta Bấm tại Sữu (3),Tý 2,Hợi 1,Tuất 0,Dậu9, Thân 8,Mùi 7,Ngọ 6,Tỵ 5,Thìn 4Vậy thuộc nhàGiáp Thìn.2).

Xem thêm: Đầu Đọc Thẻ Nhớ Micro Sd - Giá Đầu Đọc Thẻ Nhớ Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 06/2022

Bắt đầu từ Thìn 4,Mão 5 thuộc hỏa; 6,7 thuộc thủy; 8,9 thổ; 0,1 thuộc kim ;2,3 thuộc Mộc

2.Tìm mạng theo ngũ hành nạp âm:là tìm đủCác bạn phải biết (để tra khỏi nhớ)về bản ngũ hành nạp âm,mình sẽ chỉ cách nhớ rất ngắn gọn sau đó.

Nói sơ qua trước về bản này,ta chỉ có tổng cộng 60 tuổi (thập lục hoa giáp) không trùng nhau.Mổi tuổi được kết hợp bởi thiên can và địa chi (VD:tuổi Ất Mão :Ất là thiên can,Mão là địa chi).60 tuổi này được chi làm sáu nhóm(1 nhóm 10 tuổi) gọi là 6 nhà giáp:Giáp Tý,Giáp Tuất,Giáp Thân,Giáp Ngọ,Giáp Thìn và Giáp Dần (có thể xem lại vị trí trên bàn tay ở trên)Các bạn chú ý hai tuổi lền kề tính từ đầu nhà giáp là cùng mạng:1.Nhà Giáp Tý:bao gồm:Giáp Tý,Ất Sữu(Hảitrung kim),Bính Dần,Đinh Mẹo(trung hỏa),Mậu thìn,Kỷ Tỵ(Lâmđại mộc),Canh Ngọ,Tân Mùi(Lộbàng thổ),Nhâm Thân,Quí Dậu(Kiếmphong kim)2.Nhà Giáp Tuất:Giáp Tuất,Ất Hợi(Sơnđầuhỏa),Bính Tý,Đinh Sửu(Giảnhạ thủy),Mậu dần,Kỷ Mẹo(Thànhđầu thổ),Canh Thìn,Tân Tỵ(Bạchlạpkim),Nhâm Ngọ,Quý Mùi(Dươngliễu mộc)3.Nhà Giáp Thân:Giáp Thân,Ất Dậu(Tuyềntrung thủy),Bính Tuất,Đinh Hợi(Ốcthượng thổ),Mậu Tý,Kỷ Sửu(Thíchlịchhỏa),Canh Dần,Tân Mẹo(Tòngbá mộc),Nhâm Thìn,Quí Tỵ(Trườnglưu thủy)4.Nhà Giáp Ngọ:Giáp Ngọ,Ất Mùi(Satrung kim),Bính Thân,Đinh Dậu(Sơnhạ hỏa),Mậu Tuất,Kỷ Hợi(Bìnhđịa mộc,Canh Tý,Tân Sửu(Bíchthượng thổ,Nhâm Dần,Quý Mẹo(Kimbạchkim)5.Nhà Giáp Thìn:Giáp Thìn,Ất Tỵ(PhúĐăng hỏa),Bính Ngọ,Đinh Mùi(Thiênthủy),Mậu Thân,Kỷ Dậu(Đạidịchthổ),Canh Tuất,Tân Hợi(Thoaxuyếnkim),Nhâm Tý,Quý Sửu(Tangđố mộc)6.Nhà Giáp Dần:Giáp Dần,Ất Mẹo(Đạikhêthủy),Bính Thìn,Đinh Tỵ(Satrungthổ),Mậu Ngọ,Kỹ Mùi(Thiênthượng Hỏa),Canh Thân,Tân Dậu(Thạchlựu mộc)Nhâm Tuất,Quý Hợi(Đạihải thủy)*Phần sau này Hay*Trên là bảng tra,nhanh hơn để biết ta nằm trong nhà giáp nào rất dễ:Ta đã biết cách tính sinh năm nào tuổi con gì ở phần trên (phải biết rành cái này nha)Nhắc lại số cuối năm sinh ứng với thiên can,Giápứng với số4cuối của năm sinh,mặc dù chưa biết là giáp gì.VD 1 : Sinh năm 1974 là tuổi dần,số 4 là giáp dần (nằm trong nhà giáp dần)VD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1979,1978….đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc nhà Giáp Dần luônVD 3 : Sinh năm 1970 là tuổi tuất,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1969,1968….đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1964—-Thuộc nhà Giáp ThìnVD 4 : nhớ trên bàn tay(có sẵn)…………1964>1973(thuộc giáp thìn);1974>1983(thuộc giáp dần);1984>1993(thuộc giáp tý)………..Sau khi biết tuổi thuộc nhà giáp gì thì tra vào bảng sẽ biết ngayHoặc bấm đốt tay(ko cần bảng tra) theo cách sauPhải thuộc lòng 6 nhà giáp bằng 6 câu thơ sau(các chữ in đậm màu đỏ ở trên bảng tra)Nhứt thử(chuột,Tý) :Hải,Lư,Lâm ,Lộ,KiếmNhì Khuyển(Tuất):Đầu,Giản,Thành,Lạp,DươngTam hầu(Thân):Tuyền,Ốc,Lịch,Tòng,TrườngTứ mã(Ngọ):Sa,Sơn,Bình,Bích,BạchNgũ long(Thìn):Phú,Hà,Dịch,Xuyến,TangLục hổ(Dần):Khê,Trung,Thiên,Thạch,Đại

Ví dụ :lấy lại VD2 ở trênVD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên:ngược kim đồng hồ) 1979,1978….đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1974—-Thuộc nhà Giáp Dần .Bắt đầu khởi ở Dần bấm tới(theo kim đồng hồ)

*
ần Mẹo (khê),Thìn Tỵ (trung),Ngọ Mùi (thiên),Thân(thạch)-hahahaThân 1980 Thạch Lựu Mộc

Chúc các bạn vui vẽ !

Can, chi, ngũ hành với các tuổi sinh, khắc

I. Can,Chi và ngũ hành

10 Can là:

- Đọc xuôi:

1. GIÁP- thuộc Dương hành Mộc.

2. ẤT- thuộc Âm hành Mộc.

3. BÍNH- thuộc Dương hành Hỏa.

4. ĐINH- thuộc Âm hành Hỏa.

5. MẬU- thuộc Dương hành Thổ.

6. KỶ- thuộc Âm hành Thổ.

7. CANH- thuộc Dương hành Kim.

8. TÂN- thuộc Âm hành Kim.

9. NHÂM- thuộc Dương hành Thủy.

10. QUÝ- thuộc Âm hành Thủy.

Tất cả 5 Can Âm và 5 Can Dương, đều thuộc vào Ngũ hành (Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ) và chia đều nhau cứ 2 Can chung 1 Hành.

12 Chi là:

- Đọc xuôi:

1. Týthuộc Dương hànhThủy

2. Sửuthuộc Âm hànhThổ

3. Dầnthuộc Dương hànhMộc

4. Mãothuộc Âm hànhMộc.

5. Thìnthuộc Dương hànhThổ.

6. Tỵthuộc Âm hànhHỏa.

7. Ngọthuộc Dương hànhHỏa.

8. Mùithuộc Âm hànhThổ.

9. Thânthuộc Dương hànhKim.

10. Dậuthuộc Âm hànhKim

11. Tuấtthuộc Dương hànhThổ

12. Hợithuộc Âm hànhThủy.

- Tổng cộng là 6 Chi Âm và 6 Chi Dương, đều thuộc vào Ngũ hành. Cứ mỗi Ngũ hành kiêm 2 chi, chỉ trừ hành Thổ kiêm 4 chi (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Mỗi hành 2 Chi còn dư 2 Chi, chia nữa thì lẻ, . Hành Thổ vốn người Trung ương, có quyền hơn, nên lấy 2 chi dư là danh chính ngôn thuận. Vì vậy ông Hành Thổ được quyền hưởng 4 chi.