TẠI SAO CÓ 18 VỊ LA HÁN TRONG PHẬT GIÁO?

Buddhist Art dấn sáng tác, thi công, tôn tạo toàn bộ các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo… trong những số đó có tượng TƯỢNG 18 VỊ LA HÁN (thập bát la hán) theo yêu thương cầu. Tượng được sản xuất mẫu trên đất sét và triển khai xong trên số đông chất liệu, với size tùy ý quý vị!

MỘT SỐ MẪU THAM KHẢO TƯỢNG 18 VỊ LA HÁN:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
La Hán ngôi trường Mi

Thuộc mẫu Bà-la-môn nước Xá-vệ. Theo thần thoại khi Ngài bắt đầu sanh ra đã bao gồm lông mày lâu năm rủ xuống, điều báo hiệu kiếp trước Ngài là một trong nhà sư. Sau khi theo Phật xuất gia, Ngài cách tân và phát triển thiền quán và chứng A-la-hán.Pháp Trụ ký xếp Ngài là vị La-hán đồ vật mười lăm, thường thuộc 1.500 A-la-hán trụ trong Linh Thứu Sơn.