Ông Xã Em Number One

Thông tin bài hát

Lời bài hát Ông Xã Em Number One – Lâm Chấn KhangÔng xã em Number One

Ông xã em Number One

Ông xã em Number One

Ông xã em Number One Number One Number One Lá lá la là Là la lá lá la la là Ông xã

Lá lá la là Là la lá lá la la là Ông xã

Lá lá la là Là la lá lá la la là Ông xã

Lá lá la là Là la lá lá la la là

Anh đi suốt đêm nay Bơi xuồng ra tận đầm sâu Anh câu cá ba sa Với vài con cá trê vàng

Anh mang về cho vợ anh ăn Vợ tươi cười thì thầm nói ôi Ông xã em đúng là number one

Anh hổng có cao sang Nhưng nào ai được bằng anh Anh không có lăng nhăng Không hề dối gian một lời

Anh xin thề chỉ có vợ thôi Trái tim này chỉ có vợ thôi Trên thế gian vợ là tất cả

Ông xã em Number one Number one Number one

Ông xã sẽ yêu em hoài Kể từ đây đến ngàn sau Dù cho sóng gió gian lao Tình anh luôn mãi dâng cao Như là biển lớn Sẽ mãi mãi không cằn khô

Ông xã em Number one Number one Number one

Ông xã sẽ luôn chung tình Chỉ mình em chẳng cần ai Ngày mai đời có đổi thay Lời anh hứa chẳng phôi phai Em dừng hờn dỗi Chớ có nói câu hờn ghen

Ông xã em number one

Ông xã em Number One

Ông xã em Number One

Ông xã em Number One

Ông xã em Number One Number One Number One Lá lá la là Là la lá lá la la là Ông xã

Lá lá la là Là la lá lá la la là Ông xã

Lá lá la là Là la lá lá la la là Ông xã

Lá lá la là Là la lá lá la la là

Anh đi suốt đêm nay Bơi xuồng ra tận đầm sâu Anh câu cá ba sa Với vài con cá trê vàng

Anh mang về cho vợ anh ăn Vợ tươi cười thì thầm nói ôi Ông xã em đúng là number one

Anh hổng có cao sang Nhưng nào ai được bằng anh Anh không có lăng nhăng Không hề dối gian một lời

Anh xin thề chỉ có vợ thôi Trái tim này chỉ có vợ thôi Trên thế gian vợ là tất cả

Ông xã em Number one Number one Number one

Ông xã sẽ yêu em hoài Kể từ đây đến ngàn sau Dù cho sóng gió gian lao Tình anh luôn mãi dâng cao Như là biển lớn Sẽ mãi mãi không cằn khô

Ông xã em Number one Number one Number one

Ông xã sẽ luôn chung tình Chỉ mình em chẳng cần ai Ngày mai đời có đổi thay Lời anh hứa chẳng phôi phai Em dừng hờn dỗi Chớ có nói câu hờn ghen

Ông xã em number one

Ông xã em Number one Number one Number one

Ông xã sẽ yêu em hoài Kể từ đây đến ngàn sau Dù cho sóng gió gian lao Tình anh luôn mãi dâng cao Như là biển lớn Sẽ mãi mãi không cằn khô

Ông xã em Number one Number one Number one

Ông xã sẽ luôn chung tình Chỉ mình em chẳng cần ai Ngày mai đời có đổi thay Lời anh hứa chẳng phôi phai Em dừng hờn dỗi Chớ có nói câu hờn ghen