Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Tiếng Anh từ một Đến 10 ❤️️ Bảng Số trang bị Tự, biện pháp Đọc chuẩn ✅ tinh lọc Những kiến thức và kỹ năng Cơ bản Nhất Trong câu hỏi Học các Số Đếm Cơ phiên bản Từ 1 -10.


Số Đếm tiếng Anh từ một Đến 10

Số giờ đồng hồ Anh từ 1 Đến 10 là những con số cơ phiên bản để bắt đầu trong vấn đề tiếp cận cùng đếm được những con số to hơn.

Số Đếm giờ Anh từ 1 Đến 10 được share cụ thể dưới đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng xem thêm các số đếm tự 11 – 50 được chia sẻ sau phía trên nhé!


11: eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one
12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ