Cho 1 mẫu hợp kim na-ba

Câu hỏi: cho 1 mẫu kim loại tổng hợp Na - Ba chức năng với nước (dư), thu được dung dịch X với 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng làm trung hoà hỗn hợp X là

A 150 ml.

B 75 ml.

C 60 ml.

D 30 ml


- giải đáp giải

Phương pháp giải:

Giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm

những bài toán hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước, dd hóa học điện li