Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Vĩnh Long

Mô tả ngắn về doanh nghiệp

*
Các nhà máy sản xuất trực thuộc:• nhà máy sản xuất nước Hưng Đạo Vương​• xí nghiệp sản xuất nước trường An• trụ sở cấp nước Trà Ôn• chi nhánh cấp nước Tam Bình• chi nhánh cấp nước Bình Minh• chi nhánh cấp nước Vũng Liêm• trụ sở cấp nước Long Hồ• Đội thống trị sửa chữa khối hệ thống cấp nước Hòa Phú• trụ sở cấp nước loại Ngang• nhà máy sản xuất SX nước uống đóng góp chai Việt Úc


# Năm Tổng công suất(m3/ngđ) tỉ trọng dân được hỗ trợ nước sạch mát (%) SL đấu nối Tổng chiều dàiđường ống công nhân (km) tỉ lệ TTTT(%) tiêu thụ điện(Kw/h/m3) mức tiêu thụnước bình quân(l/người/ng) giá chỉ nướcbình quân(đồng/m3) Sản lượng(tấn) Doanh thu(triệu đồng) Lợi nhuận(triệu đồng) Tỷ suất vận hành(Chi phí/Doanh thu) Thiết kế quản lý Tổng vận động Phân phối trung bình Sinh hoạt kinh doanh Hành chính Sản xuất
SỐ LIỆU CẤP NƯỚC (Năm: 2018)
1 2018 37300.00 33644.00 99.00% 67223 - 23 382 22 0.5817 110 - 7900 9800 8500 9000 - 119949.00 23622.00 0.8

# Tên đơn vị máy/Xí nghiệp Công suất(m3/ngđ) Nguồn mang nước công nghệ Phương thức cai quản lý, quản lý và vận hành Thiết kế vận hành Loại bể lắng các loại bể lọc Khử trùng auto Bán tự động Thủ công
DANH SÁCH NHÀ MÁY/XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC (Năm: 2018)
1 Nhà trang bị nước Hưng Đạo Vương 18000.00 18165.00 Nước mặt Bể lắng ngang Bể lọc nhanh Clo - Bán từ động -
2 Nhà máy cấp cho nước ước Vòng 5800.00 5338.00 Nước mặt Lắng trong Bể thanh lọc nhanh Clo - Bán từ động -
3 Chi nhánh cung cấp nước Trà Ôn 5500.00 3505.00 Nước mặt Lắng trong Bể thanh lọc nhanh Clo - Bán tự động -
4 Chi nhánh cung cấp nước Tam Bình 3500.00 2602.00 Nước mặt Lắng trong Bể lọc nhanh Clo - Bán tự động -
5 Chi nhánh cấp cho nước Vũng Liêm 3000.00 3017.00 Nước mặt Bể lắng ngang Bể thanh lọc nhanh Clo - Bán từ động -
6 Chi nhánh cấp cho nước loại Ngang 1500.00 1017.00 Nước mặt Lắng trong Bể thanh lọc nhanh Clo - Bán tự động -