XEM NGÀY TỐT THÁNG 9

Để góp quý khách dễ ợt trong việc xem ngày tốttháng 9 năm 2021 cũng giống như thuận một thể trong việc so sánh những ngày trong thời điểm tháng 9/2021 với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng đúng theo tất một ngày dài đẹp trong tháng 92021 cũng tương tự đưa ra các ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường thích hợp quý bạn không yêu cầu xem ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021 tuyệt xem ngày đẹp mắt tháng 9 năm 2021 bởi vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong mon 9, quý bạn vui miệng tìm mang đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn lao lý Xem ngày tốt xấu để xem một ngày nỗ lực thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 9

Xem ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021


Xem ngày giỏi tháng 11 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 9 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày ngay cạnh Dần, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

30

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Tý, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 8


Xem thêm: Nhà Hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Đối Tác Nhà Hàng Thủy Tạ, Đầm Sen

Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng thích hợp ngày giỏi tháng 9 năm 2021 mà chúng tôi muốn gởi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Cầm nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu vào tháng 9/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả cụ thể và chính xác nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh có nên là thành quả phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại cảm ứng thông minh đều có những tích điện riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa dãy số cơ mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng giỏi (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa ý muốn muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giải vậnhạn
*
Các một số loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố và 3 đội tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu cùng ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình ở trong cung hoàng đạo nào và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính giải pháp 12 cung hoàng đạo nam con gái thu hút nhất
*
Thiên Bình và song Tử bao gồm phải cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp giành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ sao cá thể và hướng dẫn đọc phiên bản đồ sao miễn phí
*
Tính giải pháp cung Thiên Bình nam người vợ có điểm gì đặc trưng và thu hút?
*
Dấu hiệu song Tử khi yêu và điểm sáng tình yêu thương cung song Tử nam giới nữ
*
Luận tử vi phong thủy tuổi gần cạnh Ngọ năm 2021 thiếu phụ mạng sinh vào năm 1954
Tử vi gần kề Ngọ 2021 cô bé mạng được luận là xấu nhiều giỏi ít

Xem ngày tốt xấu