WIN 10 TẮT KHÔNG HOÀN TOÀN

Khi chúng ta nhấn “Shut Down” trên Windows 10 tuy nhiên thay vì máy tắt hẳn thì nó lại chuyển sang cơ chế ngủ đông nhằm lần sau khởi cồn máy cấp tốc hơn. Trường hợp bạn gặp gỡ hiện tượng này thì nên tham khảo công việc sau đây.

*
*
*
*
*
*