Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b từ bàn phím. Tính tổng 2 cô a và b và in kết quả ra màn hình


*

Program Ting_tong;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write("nhap so a ="); realdn(a);

write("nhap so b ="); realdn(b);

writeln("Tong cua 2 so nguyen ",a," va ",b," =" " ,a+b);

readln

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b


*

Program Tin;Uses Crt;Var a,b: IntegerBegin Clrscr; Write("Nhap so a="); Readln(a); Write("Nhap so b="); Readln(b); Writeln("Tong cua a va b=",a+b) Readln;End.


*

program andanh;

uses crt;

var a,b: integer;

begin

clrscr;

write("So a: "); readln(a);

write("So b: "); readln(b);

write("Tong 2 so nguyen ",a," va ",b," la: ",a+b);

readln

end.

Xem thêm: Gửi Tuổi Thanh Xuân Mà Ta Sẽ Mất, Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp


viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên a và b. tính và viết ra kết quả của biểu thức 1 phần a^2 cộng 1 phần b^2 trên chương trìn pascal. ai giúp e vớiah e đang cần gấp


Viết chương trình nhập vào điểm 2 mônToán, Văn từ bàn phím.ĐiểmAnh văn được gán bằng 8.0 điểm.Sau đó tínhtổng điểm,điểm trung bìnhcộng3 môn học trên và đưa kết quả ra màn hình.(Điểm trung bình cộng lấy 1 số thập phân.) lẹ cho mình nha cảm mưn mn.


ai giúp mình với

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG 2 SỐ A VÀ B

(BIẾT A VÀ B LÀ HAI SỐ BẤT KÌ DK NHẬP VÀO TỪ BÀN PHÍM

 

< ai bít giúp mình sẽ tích cho mọi câu trả lời của bạn mà mình thấy >

*


em hãy viết chương trình tính diện tích hình tam giác với độ dài cạnh và chiều cao tương ứng được nhập từ bàn phím


1.Viết chương tình nhập từ bàn phím 2 số tự nhiên a,b.Hiển thị kết quả ra màn hình tổng ,hiệu,tích,thương của hai số a và b?

2.Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên rồi in ra kết quả trả lời số vừa hập là số chẵn hay số lẻ

3.Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím và in số đó ra màn hình theo thứ tự tăng dần

4.Viết CT nhập vào một số nguyên rồi in ra kết quả trả lời.Số vừa nhập có chia hết cho 3 không

Giups voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis!


Viết chương trình nhập 2 số a, b từ bàn phím, tính trung bình Cộng của 2 số a và b và in kết quả ra màn hình