Viết Chương Trình Giải Hệ Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn

Trong bài viết này bọn họ sẽ tiến hành chương trình giải hệ phương trình bậc nhị ẩn bằng ngôn từ C / C++. Chúng ta cần có kỹ năng cơ bạn dạng về hai ngôn từ này trước khi vào bài xích này nhé !!!

*


*

Trước khi lấn sân vào giải thuật chúng ta cùng tìm hiểu về hệ phương trình số 1 một ẩn một ít đã nhé.

Bạn đang xem: Viết chương trình giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Hệ phương trình số 1 hai ẩn là gì?

Theo như bọn họ đã học tập ở môn toán cửa hàng thì để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn gồm rất nhiều phương pháp như: cách thức thế, cách thức đặt ẩn phụ,...

Nhưng trong bài bác này mình đang giới thiệu chúng ta một cách thức khác để triển khai bằng ngữ điệu C / C++ kia là phương thức Cramer.

Bài viết này được đăng trên


Chúng ta chỉ việc tìm được D, Dx, Dy là rất có thể giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C

Trong lấy ví dụ này mình sẽ triển khai giải phương trình hàng đầu hai ẩn bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên ta yêu cầu khai báo các biến buộc phải thiết:

a1, b1, c1, a2, b2, c2 là những biến hình dáng int.D, Dx, Dy, x, y là những biến phong cách float.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Cài Được Skype Trên Win 7, 10, 【Fix】Không Cài Được Skype Trên Win 7

Sau đó vận dụng công thức Cramer như tại đoạn một mình đã đưa ra, theo thứ tự tính D, Dx, Dy.

Xét điều kiện nếu D = 0 đồng thời Dx + Dy = 0 thì suy ra hệ phương trình có vô số nghiệm, ngược lại Dx + Dy != 0 thì phương trình vô nghiệm.

Nếu D != 0 thì ta tính theo công thức:


Dưới trên đây mình đã thực hiện chương trình giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn bằng ngôn từ C, các chúng ta cũng có thể tham khảo nhé.


#includeint main() //khai báo các biến a1, b1, c1, a2, b2, c2 loại int int a1, b1, c1, a2, b2, c2; //khai báo những biến D, Dx, Dy, x, y kiểu dáng float float D, Dx, Dy, x, y; printf("a1*x + b1*y = c1 "); printf("a2*x + b2*y = c2 "); printf(" Nhập a1: "); scanf("%d", &a1); printf(" Nhập b1: "); scanf("%d", &b1); printf(" Nhập c1: "); scanf("%d", &c1); printf(" Nhập a2: "); scanf("%d", &a2); printf(" Nhập b2: "); scanf("%d", &b2); printf(" Nhập c2: "); scanf("%d", &c2); //tính D, Dx, Dy theo cách làm D = a1 * b2 - a2 * b1; Dx = c1 * b2 - c2 * b1; Dy = a1 * c2 - a2 * c1; if (D == 0) //nếu D = 0 cùng Dx + Dy = 0 thì phương trình rất nhiều nghiệm, trái lại thì vô nghiệm if (Dx + Dy == 0) printf("Hệ phương trình tất cả vô số nghiệm"); else printf("Hệ phương trình vô nghiệm"); //tính x cùng y theo phương pháp else x = Dx / D; y = Dy / D; printf("Hệ phương trình bao gồm nghiệm (x, y) = (%.1f, %.1f)", x, y); printf(" -------------------------- "); printf("Chương trình này được đăng trên sarakhanov.com");
Kết quả:

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C++

Để giải phương trình bậc nhị ẩn bằng ngôn ngữ C++ cũng giống như như ngôn từ C, vày về cơ bạn dạng thì hai ngữ điệu này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ việc thay nạm printf() cùng scanf() trong ngôn ngữ C bởi cout() cùng cin() trong ngữ điệu C++. Ghi nhớ thêm thư viện trước khi sử dụng cout() và cin() nhé.


#includeusing namespace std;int main(){ //khai báo những biến a1, b1, c1, a2, b2, c2 vẻ bên ngoài int int a1, b1, c1, a2, b2, c2; //khai báo các biến D, Dx, Dy, x, y vẻ bên ngoài float float D, Dx, Dy, x, y; cout>a1; cout>b1; cout>c1; cout>a2; cout>b2; cout>c2; //tính D, Dx, Dy theo bí quyết D = a1 * b2 - a2 * b1; Dx = c1 * b2 - c2 * b1; Dy = a1 * c2 - a2 * c1; if (D == 0) { //nếu D = 0 với Dx + Dy = 0 thì phương trình rất nhiều nghiệm, trái lại thì vô nghiệm if (Dx + Dy == 0) cout
Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã thực hiện ngừng chương trình giải hệ phương trình số 1 hai ẩn bằng C / C++. Các bạn cũng có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng vừa lòng 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc chúng ta thành công !!!