VỀ VIỆC TIẾNG ANH LÀ GÌ

used in the subject line of an e-mail when it is a reply to another email, followed by the subject of the original message:

Bạn đang xem: Về việc tiếng anh là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự sarakhanov.com.Học những từ các bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


the regreening of our country (= making it green again by planting trees, allowing grass khổng lồ grow, etc.)
reactivate; reactivation; reassess; reassessment; reassign; recommence; re-create; redistribute; redistribution; redraft; reevaluate; reevaluation; refocus; reformulate; reformulation; reinterpret; reinterpretation; reinvest; reinvestment; reoccur; reorient; reorientation
According to lớn its website, Swiss Re is a leading risk carrier & worldwide provider of financial services.
used in the subject line of an thư điện tử to show that you are replying khổng lồ an e-mail that was sent lớn you with the same title. If you reply khổng lồ an email, this word is automatically added to lớn the reply the person you are emailing receives:
used in business letters to lớn refer lớn a letter or something in a letter you have received and are replying to:
*

an important discovery or event that helps lớn improve a situation or provide an answer khổng lồ a problem

Về việc này
*

Xem thêm: Phim Mẹ Vợ Quan Hệ Với Con Rể Xnxx, Mẹ Bạn Gái Dạy Cách Địt Loạn Luân

*

*

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kĩ năng truy cập sarakhanov.com English sarakhanov.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語