Văn Khấn Đền Vua Cha Bát Hải

Bản văn khấn Tứ lấp Công Đồng không hề thiếu này giành riêng cho các thanh đồng cùng đồng thầy. Các con nhang, môn đệ đi lễ không liên tục không nên khấn vì khấn ấp úng sẽ không kết nối được âm dương.

Tham khảo: Bài văn khấn tứ tủ ngắn gọn giành cho con nhang, đệ tử

Với sự thực bụng của mình, hi vọng các điều cầu xin của các bạn đều được cõi trên lưu lại ân, giáng phúc.Bạn đã xem: Văn khấn thường vua thân phụ bát hải


*

Bài văn khấn tứ phủ công đồng

Con niệm Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

– nhỏ lạy chín phương Trời, nhỏ lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương,

– nam Mô bạn dạng sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật.

Bạn đang xem: Văn khấn đền vua cha bát hải

– Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

– Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Nam mô Đại Bi Quán ráng Âm người yêu Tát.

Con Lạy Chư Đại nhân tình Tát, Chư nhân từ Thánh Tăng .Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần bồ Tát.

– con lạy Tam Vị Đức Vua phụ thân Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế ưa thích Đề trả Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết ngọc hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật chủng loại Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua phụ thân Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

– nhỏ lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy chủng loại Đệ tốt nhất Thượng Thiên

Con Lạy mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy mẫu Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy mẫu mã Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng quan Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam lấp Công Đồng, Tứ tủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

-Con lạy è cổ Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy è Triều Khải Thánh vương vãi Phụ, vương Mẫu, vương Phi Phu Nhân,

Trần Triều vương vãi Huynh, vương vãi Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương phụ nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan tiền quân thần nai lưng triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói –Hội đồng Chúa bói Chúa trị Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ độc nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương bạn dạng Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

-Con lạy Ngũ Vị vương vãi Quan, Tôn quan liêu Đệ nhất Thượng Thiên , Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn quan liêu Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn quan liêu Điều Thất .

-Con cung thỉnh mời Tứ che Chầu Bà:

Chầu Đệ độc nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng ngàn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu bát Nàn Đông Nhung Đại tướng mạo Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu bé nhỏ Thượng nghìn Quyền Cai Bắc Lệ

-Con cung thỉnh mời Tứ lấp Thánh Hoàng, thập vị quan tiền Hoàng: quan Hoàng Quận, quan lại Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Bơ Thoải Cung, quan lại Hoàng tư Thủy Phủ, quan lại Hoàng Năm, quan tiền Hoàng Sáu , quan liêu Hoàng Bảy Bảo Hà, quan liêu Hoàng Tám, quan lại Hoàng Chín, quan lại Hoàng Mười.

Con lạy 36 tòa đánh Trang , Tám tướng Thập Nhị Tiên Nàng

-Con lạy Tứ phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô độc nhất Thượng Thiên- Cô Cả thường Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, nhỏ lạy Cô bốn Ỷ La, Cô Năm Suối Lân, Cô Sáu Lục Cung, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, Cô chín Sòng Sơn, Cô Mười Đổng Mỏ, Hội đồng cô bé, con Lạy Cô nhỏ nhắn Thượng ngàn, cô bé nhỏ Thoải .con lạy cô Bé bản Đền (bản điện), nhỏ lạy Tứ phủ Thánh Cậu bên trên Ngàn bên dưới Thoải,

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng bố Thoải, Cậu Hoàng tư Long Thành , nhỏ Lạy Cậu nhỏ nhắn Hoàng Thiên , Cậu bé xíu Thượng Ngàn, Cậu Quận lấp Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố cat .Con lạy cậu bé phiên bản Đền (Bản Điện).

– con Lạy Hội Đồng quan tiền Ngũ Dinh, Đôi quan tiền Thanh Xà Bạch Xà, sơn Thần bạn dạng Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-

– Đệ tử con tên là:…………. Tuổi:……….

Xem thêm: Từ Bỏ Để Làm Lại Từ Đầu - Loi Bai Hat Vut Het (Nguyen Chan Phong)

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cat nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

( dưng gì ước gì khấn nấy hoặc theo bài bác bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử nhỏ nhất trung ương 1 lòng, độc nhất vô nhị tòng 1 đạo, nhất vai trung phong trí thiết, nhất dạ chí thành, tối tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, có đầu về bái), trên bé tấu thượng thiên, dưới bé đệ trình long cung thuỷ tủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ đậy ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển khơi soi đường dẫn lối, hộ trì độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve che trở đến gia chung chúng nhỏ trong 3 mon hè, 9 mon đông, tai qua nạn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, mong danh đắc danh , cầu phúc đắc phúc, đắc tài không đúng lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

-Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ chiếc họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé bỏng cô bé nhỏ tại gia, chư vị tiên linh trong mẫu họ theo hầu Phật Thánh cửa ngõ Đình Thần Tam Tứ Phủ, bên trên tấu tòa xoàn Thượng Thiên , bên dưới tấu Thủy Cung Địa bao phủ ,cho nhỏ cháu tốt nhất một lòng, tòng một đạo Sở mong tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

– Đệ tử nhỏ tên là:…………. Tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.

Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

Đệ tử con nhất chổ chính giữa 1 lòng, tuyệt nhất tòng 1 đạo, nhất vai trung phong trí thiết, tuyệt nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực có miệng về tâu, với đầu về bái, trên nhỏ tấu thượng thiên, dưới bé đệ trình long cung thuỷ che cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa đình thần tam tứ đậy ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên thân phụ độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển lớn soi đường dẫn lối, độ trì độ trì đến quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà cung như vuốt ve bít trở cho gia thông thường chúng con trong 3 mon hè, trong 9 mon đông, đầu năm mới chí giữa, nửa năm chí cuối được an ninh vô sự, vạn sự như ý, gồm bệnh thì tan, có nạn thì qua, tai quan nạn ngoài …… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh triệu chứng giám!!!

– Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ chiếc họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu nhỏ xíu cô bé xíu tại gia, chư vị vong linh trong dòng họ đã hầu hạ phật thánh, làm đầy tôi kẻ tớ tại các bạn dạng đền bạn dạng phủ tấu đối phụng đình cho con cháu nhất trung ương một lòng độc nhất vô nhị tòng một đạo ước được cầu thấy, mong sao được vậy…

Một số điểm lưu ý khi khấn văn Tứ Phủ để sở hữu ứng nghiệm được giỏi nhất

– buộc phải quỳ lạy tốt hơn trường hợp có điều kiện về vị trí, chỉ đứng khi không tồn tại chỗ nhằm ngồi. Công ty thánh không chấp trường hợp ta không có chỗ quỳ lạy, tuy thế sẽ chấp ta nếu có chỗ mà lại không quỳ. Quỳ là sự thể hiện sự tôn kính mà.

– khi khấn bắt buộc chắp tay cung kính, dồn tổng thể tâm trí vào câu khấn,. Hoàn toàn có thể mở mắt, nhưng phải để hướng mắt vào các tượng thánh. Rất có thể nhắm mắt nhằm tiện đến dồn trung khu trí vào câu khấn thì trong thâm tâm vẫn phải hướng trực tiếp vào cung thờ.

– không thực sự nặng nại về câu chữ để thế nào cho lời khấn được mạch lạc, để hoàn toàn có thể khấn bởi cả cái tâm của mình. Đây là phần quan trọng đặc biệt nhất trong lúc khấn. Tất cả làm được bởi vậy thì cây ước tâm linh giữa tín đồ khấn cùng với cõi vai trung phong linh mới được kết nối. Lúc ấy lời khấn của bản thân mới được chứng. Nếu trong những khi khấn mà không trung khu niệm được điều đó thì có khấn hay mang đến đâu cũng khó khăn được bệnh giám. Tuyệt đối không được mang bản in sẵn ra nhưng đọc. Nếu ta gọi thì cây cầu âm khí và dương khí không lúc nào được kết nối.

– yêu cầu dãi bày chi tiết cụ thể các việc mình bắt buộc xin thì sẽ càng tốt. Bao gồm như vậy, cõi âm mới biết bản thân vướng loại gì, mắc sống đâu, ở đâu ngăn trở bản thân thì cõi chết mới bao gồm cách xử lý cho bọn họ được. Không nên khấn thông thường chung không cụ thể như: tải một chào bán mười, tài lắm, các lộc, gặp mặt may chạm mặt mắn…..

– Đi lễ không quá cầu kỳ về trang bị lễ vì cõi chết thường: bệnh tâm không hội chứng lễ. Nếu có lễ thì nên đơn sơ. Bọn họ nên dành sút phẫn lễ để cung tiến, tuyệt giọt dầu. Việc đó giỏi hơn vị góp công của thiết kế nhà đền sẽ tiến hành nhà ngài hội chứng tâm những hơn. Bố mẹ nào chả thương con nghèo. Do thế, tránh việc đua đòi sắm lễ, đặc biệt là mã đến tốn nhát mà không giúp gì cho hưng thịnh thường nhà ngài. Bên thánh thường niên nhận hàng chục ngàn mã, vàng thử hỏi bao gồm dùng làm chi ở cõi đó. Lễ mã chẳng qua là biểu đạt lòng tôn kính cơ mà thôi.

– Hãy tự bản thân khấn thì giỏi hơn vì các thầy chỉ thay mình khấn hộ nên chỉ có thể khấn được chung chung hoặc chỉ với tên vấn đề chứ chẳng thể tả được những khúc mắc trong sụ câu hỏi như chính bạn dạng thân bọn chúng ta. Bởi vậy, lúc thầy khấn xong ta buộc phải tự khấn 1 mình sau, còn nếu không thì rất có thể khấn thầm ngay lập tức khi các thầy khấn chung. Lưu ý, chỉ khấn nhẩm thầm để tránh tác động đến fan xung quanh. Ví như ta làm ảnh hưởng đến tín đồ xung quanh thì chính bọn họ không tôn trọng chính mình thì há bỏ ra nhà thánh còn muốn nghe bỏ ra lời trình bày của chính bản thân mình nữa.

– Một điểm lưu ý thêm là bà nhỏ hay có cái tật đi cùng với thầy, lúc thầy lễ cho tất cả những người khác thì mình không thèm nhằm ý. Tốt nhất có thể là yêu cầu lắng trọng điểm để nghe và cùng lạy tạ cho những người ta. Mình không tiếp phúc cho tất cả những người thì há chi tín đồ tiếp phúc cho ta. Mà lại với đơn vị thánh ai chả là con, nhà thánh ko thích phần đa kẻ chỉ biết cho chính bản thân mà gạt bỏ đồng loại.

– vào đền có rất nhiều cung, nếu chúng ta đến từng cung nhưng khấn đầy đủ, mạch lạc là vấn đề bất khả thi vày ngay chính họ cũng vẫn mất kiên nhẫn để hướng trung tâm trí vào lời khấn. Do vậy, chúng ta chỉ nên chọn 1 vị trí khấn đầy đủ, cực tốt là trên Ban Công Đồng tốt là văn khấn tứ che công đồng, nếu như không chúng ta vào thiết yếu cung của vị thánh nhà đền, nếu không còn chỗ thì chúng ta ra phía bên ngoài cửa thường khấn vọng vào, còn hơn đề xuất đứng chi chít xô đẩy khiến họ không thể nhất trung khu trong suốt thời gian khấn. Như bạn đã biết khi khi vai trung phong trí bị đứt mạch thì tua dây âm dương tiếp tục của họ với cõi âm có khả năng sẽ bị gián đoạn. Tất nhiên, mọi điều ta khấn sẽ biến chuyển vô giá bán trị. Sau đó, chúng ta sẽ đến những cung không giống vái lạy cùng xin cảm tạ là đủ. Lý do đơn giản là lúc ta khấn vừa rồi là đã khấn các vị đó rồi. Vớ nhiên, nếu thời hạn cho phép chúng ta có thể tóm tắt những điều nên lễ tạ và những điều nên xin. Yêu cầu nhớ chỉ tóm tắt thôi nghe.