Anh chàng đẹp gái bản đẹp

u00a0 Bu1ea3nu00a0du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 đến phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch.

Bạn đang xem: Anh chàng đẹp gái bản đẹp

u00a0Chu00e0ngu00a0trai tu00eanu00a0 Anjou Noboru lu00e0 mu1ed9t nhu00e2n viu00ean lu00e0m viu1ec7c bu00e1n thu1eddi gian u1edf cu1eeda hu00e0ng tiu1ec7n lu1ee3i vu00e0o ca u0111u00eam. Ngu00e0y ngu00e0y gu1eb7p anh nhu00e2n viu00ean cu00f4ng su1edf Mikawa xinh u0111u1eb9p, du1ea7n du1ea7n Noboru phu00e1t hiu1ec7n Mikawa cu0169ng cu00f3 nhu1eefng lu00fac ngu00e2y thu01a1 khu00e1c hu1eb3n vu1edbi vu1ebb ngou00e0i chu00edn chu1eafn. Liu1ec7u Mikawa cu00f3 bu1ed9c lu1ed9 bu1ea3n chu1ea5t vu1edbi cu1eadu khu00f4ng?","other_title":"Mu1ed9t anh chu00e0ng xinh u0111u1eb9p u0111u00e3 yu00eau tu00f4i - A beautiful man fell in love with me ","status":1,"seo":"Mu1ed9t anh chu00e0ng xinh u0111u1eb9p u0111u00e3 yu00eau tu00f4i cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 YUMEUTA Yotsuba lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, yaoi 18 +, hu00e0i, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, h vu0103n.","authors":<"name":"yumeuta yotsuba","slug":"yumeuta-yotsuba">,"teams":<"name":"HikariAre Translation Team","slug":"hikariare-translation-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":5729,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}" bookmark="">
Bản 
dịch đã bao gồm sự cho phép Reup của tập thể nhóm dịch.

 Chàng trai thương hiệu Anjou Noboru là 1 nhân viên thao tác bán thời gian ở shop tiện lợi vào ca đêm.

Xem thêm: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Ở Đâu, Tôn Đức Thắng University

Ngày ngày chạm chán anh nhân viên công sở Mikawa xinh đẹp, từ từ Noboru phát hiện nay Mikawa cũng có những thời gian ngây thơ khác hoàn toàn với bề ngoài chín chắn. Liệu Mikawa bao gồm bộc lộ bản chất với cậu không?


u00a0 Bu1ea3nu00a0du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang đến phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. u00a0Chu00e0ngu00a0trai tu00eanu00a0 Anjou Noboru lu00e0 mu1ed9t nhu00e2n viu00ean lu00e0m viu1ec7c bu00e1n thu1eddi gian u1edf cu1eeda hu00e0ng tiu1ec7n lu1ee3i vu00e0o ca u0111u00eam. Ngu00e0y ngu00e0y gu1eb7p anh nhu00e2n viu00ean cu00f4ng su1edf Mikawa xinh u0111u1eb9p, du1ea7n du1ea7n Noboru phu00e1t hiu1ec7n Mikawa cu0169ng cu00f3 nhu1eefng lu00fac ngu00e2y thu01a1 khu00e1c hu1eb3n vu1edbi vu1ebb ngou00e0i chu00edn chu1eafn. Liu1ec7u Mikawa cu00f3 bu1ed9c lu1ed9 bu1ea3n chu1ea5t vu1edbi cu1eadu khu00f4ng?","other_title":"Mu1ed9t anh chu00e0ng xinh u0111u1eb9p u0111u00e3 yu00eau tu00f4i - A beautiful man fell in love with me ","status":1,"seo":"Mu1ed9t anh chu00e0ng xinh u0111u1eb9p u0111u00e3 yu00eau tu00f4i cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 YUMEUTA Yotsuba lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, yaoi 18 +, hu00e0i, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, h vu0103n.","authors":<"name":"yumeuta yotsuba","slug":"yumeuta-yotsuba">,"teams":<"name":"HikariAre Translation Team","slug":"hikariare-translation-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":5729,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}">