ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃSTT họ tên đối tượng Ảnh đại diện thay mặt Năm sinh khu vực ĐKTT chúng ta tên bố/mẹ Tội danh Số/ ngày QĐ
1 Nguyễn Văn Dung
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*