TRO VE CAT BUI

sống trên đời này tín đồ giàu sang cũng giống như người nghèo khó. Trời đã ban đến ta cám ơn Trời dù sống yêu mến đau. Mai kia chết rồi trở về cát những vết bụi giàu cực nhọc như nhau. Làm sao ai biết trước số trời ngày sau ông Trời đang trao. Này nhà bự lầu vàng son Này lợi danh chức quyền cao sang. Gồm nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình thân chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi đã mất tương lai như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du gồm đây rồi lại mất. Cuộc sống đời thường mong manh xin kể ai đừng thay đổi trắng ráng đen. Nào bạn sang giàu đừng bởi vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Fan ơi! đề nghị nhớ cát lớp bụi là ta mai này chóng qua.Người nhớ mang đến ta là cát lớp bụi trở về cát những vết bụi Xin tín đồ nhớ cho.

Bạn đang xem: Tro ve cat bui


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lý Hùng "Tái Xuất" Trong Phim Cù Lao Lúa " Đưa Khán Giả Về Miền Quê Nam Bộ

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.