TRA TƯ ĐIỂN VIỆT ANH

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra tư điển việt anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn có thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra tự điển dễ ợt khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, fan học rộng biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : tự điển thể hiện
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thiết bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu ko kể
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Cập Nhật Mới 39 Bộ Phim Hàn Quốc Hay Trên Netflix, Phim Mẹ Vợ Của Tôi Full

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish