TRA SOÁT TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng thiên tài chính bank phần 1 , sarakhanov.com xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 từ thường gặp mặt nhất khi chúng ta sử dụng và thanh toán với những ngân hàng.Bạn vẫn xem: Tra rà soát tiếng anh là gì

chúng ta cùng theo dõi nhé

1.Bạn đang xem: Tra rà soát tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2.

Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì

Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán giao dịch bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận thanh toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát tín đồ ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện thanh toán không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

Make out (v): ký kết phát, viết (Séc) Place of cash: nơi dùng tiền mặt

22.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Ngôn Tình Về Tình Yêu Thầy Trò Hay Nhất Của Điện Ảnh Châu Á

Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh chi trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Ngân hàng card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): thứ rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của sarakhanov.com tại trên đây để cải thiện và bổ sung cập nhật kiến thức giờ đồng hồ Anh của mình nhé! Chúc các bạn thành công


*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường văn phòng còn tồn tại tương đối nhiều. Cho dù bị...