TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG TRONG CHÂN KHÔNG

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Kim cương có chiết suất 2,42. Tốc độ truyền tia nắng trong kim cương là

A. 242000km/s

B. 124000km/s

C. 72600km/s

D. 62700 km/s


*

Đáp án: B

Ta có:

*


Tốc độ ánh nắng trong chân không là 3 . 10 8 m/s. Kim cương bao gồm chiết suất 2,42. Tốc độ truyền tia nắng trong kim cương là

A. 242000km/s

B.

Bạn đang xem: Tốc độ ánh sáng trong chân không

124000km/s

C. 72600km/s

D.

Xem thêm: 2 Cách Phân Vùng Ổ Đĩa Win 10 Không Dùng Phần Mềm, Cách Chia Ổ Cứng Windows 10 Không Dùng Phần Mềm

62700 km/s


Tốc độ tia nắng trong chân không là 3.108 m/s. Kim cương có chiết suất 2,42. Vận tốc truyền tia nắng trong kim cương là

A.242000km/s

B. 124000km/s

C.72600km/s

D.62700 km/s


Tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3. 10 8 m/s. Kim cương gồm chiết suất n = 2,42. Tốc độ truyền ánh nắng trong kim cưng cửng v (tính tròn) là từng nào ?

Cho biết hệ thức giữa phân tách suất và vận tốc truyền ánh nắng là n = c/v

A. 242 000 km/s.B. 124 000 km/s.

C. 72 600 km/s.D. Khác A, B, C


Tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3 . 10 8 m/s. Kim cương có chiết suất n = 2,42. Tốc độ truyền ánh sáng trong kim cưng cửng v gần cực hiếm nào nhất sau đây? cho biết hệ thức giữa tách suất và tốc độ truyền ánh sáng là n = c

A. 242.000 km/s

B. 124.000 km/s

C. 72.600 km/s

D. 184.000 km/s


Tính vận tốc của tia nắng trong thủy tinh. Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 và tốc độ ánh sáng sủa trong chân không là c = 3 . 10 8 m/s.

A. 2 , 23 . 10 8 m/s

B. 1 , 875 . 10 8 m/s

C. 2 75 . 10 8 m/s

D. 1 , 5 . 10 8 m/s


Tốc độ của ánh nắng trong chân ko là c = 3 . 10 8 m/s. Nước bao gồm chiết suất n = 1,33 đối với ánh sáng đơn sắc màu vàng. Vận tốc của ánh nắng màu vàng trong nước là:

A. 2 , 63 . 10 8 m/s

B. 2 , 26 . 10 5 m/s

C. 1 , 69 . 10 5 km/s

D. 1 , 13 . 10 8 m/s


Tính gia tốc của tia nắng trong thủy tinh. Biết thủy tinh tất cả chiết suất n = 1,6 và vận tốc ánh sáng sủa trong chân ko là c = 3 . 10 8 m/s


Tính tốc độ của ánh nắng trong thủy tinh. Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 và tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3 . 10 8 m / s .


Tính tốc độ của tia nắng trong thủy tinh. Biết thủy tinh tất cả chiết suất n=1,6và tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3 . 10 8 m / s