Tình yêu là chiếc lá xanh

Tình yêu là chiếc lá xanh là đều đám mây dập dềnh trong nắngTình yêu thương là hồ hết cánh chim là giờ hát em trong xanh êm đềmHãy giữ đem tình yêu thương giữ lấy mùa xuânVì tình yêu là cái lá trên cành mãi color xanhVì tình thương là cánh én mang đến cho đời hạnh phúc mùa xuânHãy giữ mang tình yêuHãy giữ mang đời nhauTình yêu là mọi tiếc thương là phần nhiều vấn vương mờ tựa làn sươngDịu êm mà lại sao đắng cay mà lại sao thay đổi như chim xa bầyTình yêu thương là loại lá xanh là rất nhiều đám mây rập rình trong nắngTình yêu thương là rất nhiều cánh chim là giờ hát em trong veo êm đềmHãy giữ lấy tình yêu thương giữ rước mùa xuânVì tình yêu là cái lá trên cành mãi màu xanhVì tình cảm là cánh én mang về cho đời niềm hạnh phúc mùa xuânHãy giữ đem tình yêuHãy giữ rước đời nhau.

Bạn đang xem: Tình yêu là chiếc lá xanh

Về thăm lại tuyến đường xưa tìm bóng hình ai một chiều vào mưaMùi lan bên ai nháng đưa dịu dàng êm ả phố xưa ghi nhớ mấy cho vừaHãy giữ lấy tình yêu thương giữ đem mùa xuânVì tình cảm là loại lá bên trên cành mãi color xanhVì tình cảm là cánh én mang lại cho đời hạnh phúc mùa xuânHãy giữ lấy tình yêuHãy giữ mang đời nhauTình yêu là phần đông tiếc mến là hầu như vấn vương vãi mờ tựa làn sươngDịu êm nhưng sao đắng cay nhưng sao đổi thay như chim xa bầy.

Xem thêm: Truyền Thuyết Người Cá Đông Hải Nhân Ngư Truyện Tập 1, Truyền Thuyết Người Cá Đông Hải


Tình yêu là loại lá xanh là rất nhiều đám mây rập rình trong nắngTình yêu thương là rất nhiều cánh chim là giờ đồng hồ hát em trong xanh êm đềmHãy giữ mang tình yêu thương giữ mang mùa xuânVì tình cảm là chiếc lá trên cành mãi màu sắc xanhVì tình cảm là cánh én đưa về cho đời niềm hạnh phúc mùa xuânHãy giữ mang tình yêuHãy giữ lấy đời nhauTình yêu thương là hồ hết tiếc yêu mến là đầy đủ vấn vương vãi mờ tựa làn sươngDịu êm nhưng mà sao đắng cay mà lại sao thay đổi như chim xa bầyTình yêu là cái lá xanh là đa số đám mây bềnh bồng trong nắngTình yêu là phần đông cánh chim là giờ đồng hồ hát em trong veo êm đềmHãy giữ mang tình yêu giữ mang mùa xuânVì tình cảm là loại lá bên trên cành mãi màu xanhVì tình thân là cánh én đem đến cho đời hạnh phúc mùa xuânHãy giữ mang tình yêuHãy giữ đem đời nhau.

Về thăm lại tuyến đường xưa tìm bóng dáng ai một chiều vào mưaMùi lan công ty ai loáng đưa êm ả phố xưa nhớ mấy mang đến vừaHãy giữ rước tình yêu giữ đem mùa xuânVì tình thương là dòng lá trên cành mãi màu sắc xanhVì tình thân là cánh én đem lại cho đời niềm hạnh phúc mùa xuânHãy giữ mang tình yêuHãy giữ lấy đời nhauTình yêu thương là số đông tiếc yêu quý là hồ hết vấn vương vãi mờ tựa làn sươngDịu êm mà sao đắng cay nhưng mà sao thay đổi như chim xa bầy.


*Nhật cam kết Của chị em

Thanh hiền đức

*
29.942


http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20191018/55KFH0GipjmjjMBc3Qn25da98cfcee68e.jpg

vết Tình Sầu

Thanh nhân hậu

*
10.603


http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20191018/55KFH0GipjmjjMBc3Qn25da98cfcee68e.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20161230/gQdiKMJKfQoyJyC7j2yu5bcee0a7e8b94.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20130406/L3jvLFcdn2DJjRNKfC9859143ebe7fe4b.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20120119/CvUvI54OjMvjCcEVK69s58f70fbcd0d42.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20120416/Rlap1J7DdteArLEv2gAu6347c6e752188.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.sarakhanov.com.net/bucket-image-sarakhanov.com/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg