Bài 10

Lý thuyết tổng thích hợp Tin học tập lớp 12 bài xích 10: Cơ sở tài liệu quan hệ tinh lọc năm 2021 – 2022 tiên tiến nhất gồm bắt tắt lý thuyết và rộng 500 bài tập ôn luyện Tin 12. Mong muốn bộ tổng hợp triết lý Tin học lớp 12 sẽ giúp học sinh củng thế kiến thức, ôn tập và lấy điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Tin học 12 


Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

A. Lý thuyết

1. Quy mô dữ liệu quan tiền hệ.

Bạn đang xem: Bài 10

• nhân tố của một hệ CSDL:

+ kết cấu dữ liệu

+ những thao tác, phép toán bên trên dữ liệu

+ những ràng buộc dữ liệu.

• mô hình dữ liệu quan hệ giới tính (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong vòng ba mươi năm trở lại đây, những hệ CSDL xây dừng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

• Về mặt cấu trúc:

+ dữ liệu được thể hiện trong số bảng.

+ từng bảng bao hàm các hàng và những cột thể hiện thông tin về một công ty thể.

+ các cột bộc lộ các thuộc tính của công ty và thương hiệu cột thường là tên gọi của thuộc tính.

+ mỗi hàng thể hiện cho một cá thể, bao gồm một bộ các giá trị tương ứng với những cột.

• Về mặt làm việc trên dữ liệu:

+ có thể update dữ liệu như thêm, xóa tốt sửa bạn dạng ghi trong một bảng.

+ Các hiệu quả tìm kiếm thông tin qua truy hỏi vấn dữ liệu giành được nhờ triển khai các làm việc trên dữ liệu.

• Về mặt những ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong những bảng buộc phải thoả mãn một vài ràng buộc. Chẳng hạn, không được tất cả hai bộ nào vào một bảng tương đương nhau trả toàn.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a) Khái niệm

• Cơ sở dữ liệu được xuất bản dựa trên quy mô dữ liệu quan tiền hệ điện thoại tư vấn là cơ sở tài liệu quan hệ.

• Hệ QTCSDL dùng để làm tạo lập, update và khai thác CSDL quan lại hệ call là hệ QTCSDL quan liêu hệ.

• Miền nhằm chỉ kiểu dữ liệu của một nằm trong tính.

• Mỗi quan hệ giới tính trong database có những đặc trưng bao gồm sau:

• Một quan hệ giới tính trong hệ database quan hệ có những đặc trưng thiết yếu sau:

+ từng quan hệ mang tên để rõ ràng với các quan hệ khác;

+ các bộ là duy nhất cùng không phân biệt thứ tự;

+ từng thuộc tính có tên phân biệt cùng không rành mạch thứ tự;

+ quan liêu hệ không tồn tại thuộc tính đa trị giỏi phức hợp.

• một trong những hệ QTCSDL: Microsoft, Access, Microsoft SQL Sever, …

b) Ví dụ

• Để cai quản lí việc học viên mượn sách nghỉ ngơi trường, thư viện cần phải có thông tin về:

+ thực trạng mượn sách

+ Các học viên có thẻ mượn sách

+ Sách gồm trong thư viện

c) Khóa và links giữa những bảng

• Khóa

+ không có hai mặt hàng nào trong một bảng khớp ứng bằng nhau trên toàn bộ các thuộc tính.

Xem thêm: Nguyệt Phía Trước Là Bầu Trời Tập 5, Phía Trước Là Bầu Trời

+ trong một bảng, tập nằm trong tính được miêu tả gọi là khoá của một bảng.

• Khóa chính

+ Một bảng bao gồm thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng người ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm cho khoá chính (primary key).

+ trong một hệ QTCSDL quan liêu hệ, lúc nhập tài liệu cho một bảng, cực hiếm của mọi bộ tại khóa bao gồm không được để trống.

+ các hệ QTCSDL quan hệ nam nữ kiểm soát điều này và bảo đảm sự đồng hóa dữ liệu, kị trường hợp tin tức về một đối tượng người sử dụng xuất hiện hơn một lượt sau những cập nhật dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc vì thế về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc trọn vẹn thực thể(hay điện thoại tư vấn ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

• lưu lại ý:

+ mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác minh khoá dựa vào vào quan hệ tình dục lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá bán trị những dữ liệu.

+ hãy chọn khoá chính là khoá tất cả ít thuộc tính nhất.

• Liên kết: thực ra sự liên kết giữa những bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: mô hình phổ biến đổi để phát hành CSDL quan hệ tình dục là:

A. Mô hình phân cấp

B. Quy mô dữ liệu quan lại hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Quy mô cơ sỡ quan lại hệ

Lời giải


Trả lời:Mô hình thông dụng để kiến tạo CSDL quan hệ nam nữ là quy mô dữ liệu tình dục E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng 30 năm quay trở về đây, những hệ csdl xây duwbgj theo quy mô quan hệ được dùng rất phổ biến.

Đáp án:B


Câu 2:Các khái niệm dùng để mô tả những yếu tố nào sẽ tạo nên thành quy mô dữ liệu quan liêu hệ?

A. Cấu tạo dữ liệu

B. Những ràng buộc dữ liệu

C. Những thao tác, phép toán trên dữ liệu

D. Toàn bộ câu trên

Lời giải


Trả lời:Các khái niệm dùng làm mô tả các yếu tố tạo thành thành quy mô dữ liệu quan hệ là:

+ cấu trúc dữ liệu

+ những thao tác, phép toán bên trên dữ liệu

+ những ràng buộc dữ liệu

Đáp án:D


Câu 3:Trong quy mô quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Cột (Field) B. Hàng (Record) C. Bảng (Table) D. Report (Report)

Lời giải


Trả lời:Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu tạo dữ liệu được thể hiện trong những bảng. Mỗi bảng bao hàm các hàng và những cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Những cột thể hiện các ở trong tính, mỗi hàng biểu lộ cho một cá thể.

Đáp án:C


Câu 4:Thao tác bên trên dữ liệu rất có thể là:

A. Sửa bản ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Toàn bộ đáp án trên

Lời giải


Trả lời:Có thể update dữ liệu như thêm, xóa tốt sửa bạn dạng ghi vào một bảng. Các hiệu quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn vấn dữ liệu đã đạt được nhờ triển khai các thao tác trên dữ liệu.

Đáp án:D


Câu 5:Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ giới tính là đúng?

A. Phần mềm dùng để làm xây dựng các CSDL quan hệ

B. Phần mềm dùng để tạo lập, update và khai thác CSDL quan tiền hệ

C. ứng dụng Microsoft Access

D. ứng dụng để giải những bài toán quản lí lí gồm chứa các quan hệ giữa những dữ liệt

Lời giải


Câu 6:Phát biểu nào trong những phát biểu sau là không nên khi nói tới miền?

A. Các miền của những thuộc tính khác nhau không tốt nhất thiết cần khác nhau

B. Mỗi một nằm trong tính có thể có nhì miền trở lên

C. Nhì thuộc tính khác nhau hoàn toàn có thể cùng miền

D. Miền của trực thuộc tính chúng ta tên thường xuyên là mẫu mã text

Lời giải


Trả lời:Miền là kiểu tài liệu của một trực thuộc tính. Từng một thuộc tính bao gồm một miền, lấy ví dụ như miền của thuộc tính bọn họ tên hay là dạng hình text, lâu năm không qua 25 kí tự.

Đáp án:C


Câu 7:Đặc điểm nào sau đây không là đặc thù của một dục tình trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Những bộ là minh bạch và đồ vật tự các bộ không quan trọng

B. Quan tiền hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạp

C. Từng thuộc tính gồm một tên phân biệt và máy tự các thuộc tính là quan trọng

D. Tên của các quan hệ có thể trùng nhau

Lời giải


Trả lời:đặc trưng của một dục tình trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là:

+ các bộ là riêng biệt và máy tự các bộ ko quan trọng

+ quan hệ không có thuộc tính đa trị tuyệt phức tạp

+ mỗi thuộc tính tất cả một tên rõ ràng và vật dụng tự những thuộc tính là quan liêu trọng

+ mỗi quan hệ gồm một tên minh bạch với tên những quan hệ khác

Đáp án:D


Câu 8:Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khoản thời gian nói về khoá chính?

A. Một bảng có thể có nhiều khoá chính

B. Từng bảng có ít nhất một khoá

C. Xác minh khoá dựa vào vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá bán trị các dữ liệu

D. Nên chọn khoá chính là khoá bao gồm ít thuộc tính nhất

Lời giải


Trả lời:Một bảng gồm thể có không ít khoá tuy nhiên chỉ gồm một khóa chính. Việc xác minh khoá dựa vào vào tình dục logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào vào giá trị những dữ liệu và hãy chọn khoá đó là khoá bao gồm ít thuộc tính nhất.

Đáp án:A


Câu 9:Giả sử một bảng bao gồm 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn trường SOBH làm khoá thiết yếu hơn vì chưng :

A. Trường SOBH là duy nhất, trong những lúc đó ngôi trường HOTEN chưa phải là duy nhất

B. Trường SOBH là hình dạng số, trong lúc đó ngôi trường HOTEN chưa hẳn là thứ hạng số

C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN

D. Ngôi trường SOBH là ngôi trường ngắn hơn

Lời giải


Trả lời:nên chọn trường SOBH có tác dụng khoá chính hơn vày trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN chưa phải là độc nhất vô nhị (vì có thể có rất nhiều người tất cả cùng tên).

Đáp án:A


Câu 10:Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một cuốn sách thì có nhu cầu các bảng nào ?A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon

C. DanhMucSach, LoaiSach

D. HoaDon, LoaiSach

Lời giải


Trả lời:Để biết giá của một cuốn sách thì đề xuất lấy đơn giá (Dongia) vào bảng HoaDon và để biết là sách gì thì yêu cầu lấy Masach ở bảng HoaDon. Tự Masach đó tra trong bảng DanhMucSach để biết sach đề xuất tìm.