TÌM SỐ TỰ NHIÊN BÉ NHẤT CÓ 5 CHỮ SỐ MÀ SỐ NÀY ĐEM CHIA CHO 8 THÌ DƯ 5

Trung vai trung phong Toán học tập sarakhanov.com reviews với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 bài toán Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất gồm tổng những chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 12.Bạn đã xem: Số các số tất cả 5 chữ số khác biệt chia hết cho tất cả 2 và 5

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 21.Bạn sẽ xem: tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ xíu nhất tất cả 5 chữ số mà số này đem phân chia cho 8 thì dư 5.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5

Bạn vẫn xem: search số từ nhiên bé nhỏ nhất gồm 5 chữ số mà lại số này đem phân chia cho 8 thì dư 5.

Bài ViO.04 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số tất cả tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 4 chữ số, các chữ số khác nhau và bao gồm tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có các tích những chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có các tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.25 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng các chữ số bằng 7 và phân tách hết cho 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn sót lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số mập nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số với là số bé nhỏ nhất gồm thể. Số bé nhỏ nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn không giống 0 thứ nhất để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn không thay đổi thứ trường đoản cú của chúng để được sốlớn nhất, số bé xíu nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số ấy có tối thiểu hai chữ số giống như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) chúng ta C ngồi bao gồm giữa?b) đôi bạn A cùng E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 tín đồ ta lập đầy đủ số có bốn chữ số không giống nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong những số ấy luôn xuất hiện chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 6 chữ số khác biệt trong đó nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong đó có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số không giống nhau?c) Số có 5 chữ số khác nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số nhưng mà hàng chục to hơn hàng đối kháng vị?

Bài ViO.41 search số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó phân chia hết đến 2 và 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 search số 4a8b biết số đó phân chia hết mang lại 2, còn chia cho 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 search số nhỏ bé nhất không giống 1 cơ mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm số nhỏ nhắn nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 gồm số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 tìm số bé nhỏ nhất tất cả 3 chữ số mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 với 6.

Bài ViO.47 tra cứu số bé xíu nhất bao gồm 3 chữ số nhưng mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng tất cả số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng tất cả các số chẵn tất cả 3 chữ số phân chia hết mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ gồm 3 chữ số chia hết mang đến 5 bằng?

Bài ViO.50 tra cứu số nhỏ xíu nhất có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số mà các số đó đều không phân tách hết đến 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.55 kiếm tìm số nhỏ nhất khác 0 mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Xem thêm: Đăng Xuất Google Từ Xa Đơn Giản Nhanh Chóng, Cách Đăng Xuất Gmail Trên Máy Tính Nhanh Chóng

Bài ViO.59 tra cứu số 2a8b biết số đó phân chia hết mang lại 2 và 9, phân chia cho 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia hết cho tất cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà chia hết đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác nhau không chia hết mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà những số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 tìm kiếm số tự nhiên lớn tuyệt nhất có cha chữ số, biết rằng số đó phân chia hết mang lại 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a để 31a31a31a phân chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết cho 72.b) 24a68b chia hết đến 48.

Bài ViO.69 tra cứu số từ bỏ nhiên bé dại nhất nhằm khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo máy tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tra cứu số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất khác 1 sao cho lấy số đó chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 kiếm tìm a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà mỗi số vừa chia hết đến 4 vừa chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tra cứu số nhỏ dại nhất có 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) những số này to hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và phân chia hết mang đến 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ nhất có 5 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm thế nào để cho a35b chia hết cho 45.

Bài ViO.78 kiếm tìm a + b biết 30a5b phân tách hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa vào 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán hết số đĩa vào một hộp thì số bát nhiều gấp tư lần số đĩa còn lại. Tính số bát thuở đầu và số đĩa cơ hội đầu.

Bài ViO.80 mang lại số 99….99 (2013 số 9). Hỏi cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết đến 45

Bài ViO.81 cho số 222…22 (2017 số 2). Buộc phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). đề xuất bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Nên thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang lại 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết đến 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết đến 24

Bài ViO.86 tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và gồm các đặc điểm sau:

– nếu xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số chia hết cho 7

– ví như xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 6

– nếu xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 5

– giả dụ xóa 5 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết đến 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang lại 3

– giả dụ xóa 7 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có tứ chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số rất nhiều chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn có 3 chữ số không giống nhau từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo nên thành những số gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết thường xuyên 15 số lẻ ban đầu từ 1 tiếp nối xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một số lớn tốt nhất (giữ nguyên thiết bị tự các chữ số). Hãy search số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị mà trong những số đó theo máy tự từ bỏ trái sang phải, từng chữ số (cho cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bằng tổng của 2 chữ số ngay tắp lự sau nó.

Bài ViO.94 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đối chọi vị.