Tiểu sử phan văn khải

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam.

Bạn đang xem: Tiểu sử phan văn khải

*

Năm 1947, Đồng chí tham gia Đội thiếu nhi xã và có tác dụng cán bộ thiếu nhi buôn bản Tân An Hội, thị trấn Hóc Môn. Năm 1948-1949, làm cho Ủy viên Ban Chấp hành em nhỏ huyện Hóc Môn, thức giấc Gia Định.

Năm 1950 cho năm 1951, Đồng chí làm công tác làm việc văn thư tỉnh Đoàn thanh niên tỉnh Gia Định.

Năm 1952 cho năm 1954, Đồng chí làm công tác làm việc văn phòng của chiến trận Liên Việt tỉnh giấc Gia Định Ninh, công sở Tỉnh ủy với Ủy ban đao binh tỉnh Gia Định Ninh.

10/1954, Đồng chí tập kết ra Bắc.

Năm 1955 mang lại năm 1957, Đồng chí làm công tác làm việc giảm tô dịp 7 sinh hoạt Hà Nam, đợt 4 cải cách ruộng đất ở tỉnh đánh Tây cùng đợt 5 cách tân ruộng đất ở Bắc Hưng Yên.

Tháng 8/1957 mang lại năm 1959, Đồng chí học văn hóa ở Trường vấp ngã túc công nông Trung ương.

Tháng 8/1959 mang lại tháng 8/1960, Đồng chí học Trường ngoại ngữ Trung ương.

Tháng 9/1960 đến tháng 6/1965, Đồng chí học tập Đại học tài chính quốc dân Mát-xcơ-va, Liên Xô.

Tháng 6/1965 mang lại năm 1971, Đồng chí làm cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Vụ Tổng hợp, Ủy ban planer Nhà nước.

Năm 1972 đến năm 1975, Đồng chí làm cho cán bộ nghiên cứu tài chính miền Nam, năm 1973 vào chiến trường B2, năm 1974 Đồng chí ra tp. Hà nội làm Vụ phó Vụ Kế hoạch bỏ ra viện, Ủy ban Thống nhất.

Năm 1976 đến năm 1978, Đồng chí có tác dụng Phó công ty nhiệm Ủy ban Kế hoạch tp Hồ Chí Minh.

Năm 1979 đến năm 1980, Đồng chí có tác dụng Thành ủy viên, Ủy viên thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký Tập 1—Thái Tử Phi Thăng Chức Ký — Vietsub

Năm 1981 mang lại năm 1984, Đồng chí có tác dụng Phó bí thư Thành ủy, Phó quản trị thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được thai vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tại hội nghị lần vật dụng bảy Ban Chấp hành trung ương khóa V (năm 1984), Đồng chí được thai vào Ủy viên chấp thuận Ban Chấp hành tw Đảng.

Năm 1985 mang lại tháng 3/1989, Đồng chí làm Phó bí thư Thành ủy, quản trị Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần lắp thêm VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí liên tục được thai lại vào Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Tháng 4/1989 đến tháng 6/1991, Đồng chí làm chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu vn lần thiết bị VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí liên tục được thai lại vào Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng cùng được tw bầu vào Ủy viên Bộ chính trị.

Tháng 7/1991, Đồng chí làm cho Phó quản trị Hội nhất quán trưởng; tháng 9/1992 mang lại tháng 8/1997 làm cho Phó Thủ tướng chính phủ.

Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị VIII của Đảng (tháng 6/1996), Đồng chí liên tiếp được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, liên tiếp được tw bầu vào Ủy viên Bộ chính trị; Đồng chí có tác dụng Phó Thủ tướng trực thuộc Chính phủ.

Tháng 9/1997, Đồng chí làm cho Thủ tướng bao gồm phủ; làm Ủy viên hay vụ Bộ chính trị tháng 1/1998.

Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần máy IX của Đảng (tháng 4/2001), Đồng chí thường xuyên được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng được trung ương bầu vào Ủy viên Bộ thiết yếu trị, liên tiếp làm Thủ tướng chính phủ đến mon 7/2006.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng những khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ chủ yếu trị những khóa VII, VIII, IX; Ủy viên thường vụ Bộ chủ yếu trị khóa VIII; Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Do có nhiều công lao và đóng góp lớn đối với sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng với dân tộc, Đồng chí đã có Đảng cùng Nhà nước khuyến mãi thưởng Huân chương Sao vàng, những Huân chương, Huy chương cao quý khác của việt nam và thế giới và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng./.