Tiền Điện Tử Là Gì

Tiền điện tử (hay Tiền Kỹ Thuật Số, Digital Money) và tiền ảo (hay Tiền Mã Hoá, Cryptocurrency). Đời lẫn lộn nhưng ta không lẫn lộn!

ĐỜI LẪN LỘN NHƯNG TA KHÔNG LẪN LỘN