Tiền điện tử là gì

Tiền năng lượng điện tử (hay Tiền nghệ thuật Số, Digital Money) và tiền ảo (hay tiền Mã Hoá, Cryptocurrency). Đời lẫn lộn tuy nhiên ta ko lẫn lộn!

ĐỜI LẪN LỘN NHƯNG TA KHÔNG LẪN LỘN