Thông Tư 103 Năm 2014 Bộ Tài Chính

Thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Vừa qua cỗ Tài chính phát hành Thông tứ 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài sale và tất cả thu nhập trên VN.

Bạn đang xem: Thông tư 103 năm 2014 bộ tài chính

Cách tính số thuế GTGT phải nộp dựa vào giá trị tăng thêm theo qui định tại Thông tư 60/2012/TT-BTC sẽ được biến đổi thành tính dựa trên lợi nhuận tính thuế GTGT, ví dụ như sau:

Số thuế GTGT nên nộp=Doanh thu tính thuế giá trị ngày càng tăng x phần trăm % nhằm tính thuế GTGT trên doanh thu


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 103/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINHDOANH TẠI VIỆT phái nam HOẶC CÓ THU NHẬP TẠI VIỆT NAM

Căn cứ công cụ Thuế giá bán trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 ngày 03tháng 6 năm 2008; luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cơ chế Thuế GTGT số31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18tháng 12 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và gợi ý thi hành một trong những điềuLuật Thuế quý hiếm gia tăng;

Căn cứ chế độ Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày03 mon 6 năm 2008; pháp luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của hiện tượng Thuế TNDN số32/2013/QH13 ngày 19 mon 6 năm 2013; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng12 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành luật Thuế thunhập doanh nghiệp;

Căn cứ Luật cai quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11năm 2006; cơ chế sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật cai quản thuế số21/2012/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm 2013của chính phủ nước nhà quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Tài chính;

Xét kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành Thông bốn hướng dẫn thực hiệnnghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá thể nước ngoài kinh doanh tại ViệtNam hoặc bao gồm thu nhập tạo ra tại vn như sau:

Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn trên Thông tứ này áp dụng so với các đốitượng sau (trừ trường vừa lòng nêu tại Điều 2 Chương I):

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có các đại lý thường trú tại vn hoặckhông bao gồm cơ sở thường xuyên trú trên Việt Nam; cá thể nước ngoài kinh doanh là đối tượngcư trú tại nước ta hoặc không là đối tượng cư trú tại nước ta (sau phía trên gọichung là nhà thầu nước ngoài, bên thầu phụ nước ngoài) marketing tại Việt Namhoặc bao gồm thu nhập gây ra tại việt nam trên đại lý hợp đồng, thỏa thuận, hoặccam kết giữa công ty thầu nước ngoài với tổ chức, cá thể Việt nam giới hoặc giữa đơn vị thầunước quanh đó với đơn vị thầu phụ nước ngoài để thực hiện một trong những phần công việc của Hợpđồng bên thầu.

2.Tổ chức, cá thể nước ngoài cung cấp hàng hóa tại vn theo bề ngoài xuấtnhập khẩu tại khu vực và bao gồm phát sinh thu nhập tại việt nam trên đại lý Hợp đồng kýgiữa tổ chức, cá thể nước ngoại trừ với những doanh nghiệp tại nước ta (trừ ngôi trường hợp gia công và xuất trả hànghóa mang lại tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc tiến hành phân phối hàng hóa tại ViệtNam hoặc cung ứng hàng hóa theo điều kiện ship hàng của các pháp luật thương mạiquốc tế - Incoterms nhưng mà người cung cấp chịu rủi ro liên quan tiền đến sản phẩm & hàng hóa vàođến lãnh thổ Việt Nam.

Ví dụ 1:

- Trường hợp 1: công ty lớn X ở quốc tế ký hòa hợp đồng muavải của người tiêu dùng Việt phái mạnh A, đồng thời chỉ định và hướng dẫn doanh nghiệp A giao hàngcho doanh nghiệp việt nam B (theo vẻ ngoài xuất nhập vào tại khu vực theo quy địnhcủa pháp luật). Doanh nghiệp X tất cả thu nhập tạo nên tại vn trên các đại lý hợpđồng cam kết giữa doanh nghiệp lớn X với công ty lớn B (doanh nghiệp X buôn bán vải chodoanh nghiệp B).

Trong trường đúng theo này, doanh nghiệp X là đối tượng người sử dụng áp dụngtheo biện pháp tại Thông tứ này và công ty lớn B có nhiệm vụ khai, khấu trừvà nộp thuế thay cho khách hàng X theo khí cụ tại Thông bốn này.

- Trường vừa lòng 2: công ty lớn Y ở quốc tế ký đúng theo đồng giacông vải với doanh nghiệp vn C, đồng thời hướng đẫn doanh nghiệp C giaohàng cho doanh nghiệp Việt phái mạnh D để liên tiếp sản xuất (theo vẻ ngoài xuất nhậpkhẩu tại chỗ theo công cụ của pháp luật). Doanh nghiệp Y gồm thu nhập phát sinhtại nước ta trên các đại lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp Y với doanh nghiệp D(doanh nghiệp Y bán sản phẩm cho doanh nghiệp D).

Trong trường đúng theo này, công ty Y là đối tượng người dùng áp dụngtheo cơ chế tại Thông tứ này và công ty lớn D có trách nhiệm khai, khấu trừvà nộp thuế thay cho bạn Y theo nguyên lý tại Thông tứ này.

- Trường hòa hợp 3: doanh nghiệp Z ở nước ngoài ký đúng theo đồng giacông hoặc cài đặt vải cùng với doanh nghiệp việt nam E (doanh nghiệp Z hỗ trợ nguyên vậtliệu cho khách hàng E nhằm gia công) và chỉ định và hướng dẫn doanh nghiệp E ship hàng chodoanh nghiệp việt nam G để tiếp tục tối ưu (theo hiệ tượng gia công xuất nhậpkhẩu tại nơi theo vẻ ngoài của pháp luật). Sau khi tối ưu xong, Doanh nghiệpG xuất trả lại hàng cho khách hàng Z và doanh nghiệp Z phải giao dịch thanh toán tiềngia công cho doanh nghiệp G theo đúng theo đồng gia công.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp Z ko thuộc đối tượngáp dụng theo nguyên lý tại Thông tứ này.

3. Tổ chức, cá thể nước quanh đó thực hiện 1 phần hoặc toàn bộhoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại việt nam trong đó tổ chức, cánhân quốc tế vẫn là nhà sở hữu so với hàng hóa giao đến tổ chức việt nam hoặcchịu trách nhiệm về chi tiêu phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ,chất lượng hàng hóa giao đến tổ chức việt nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặcgiá đáp ứng dịch vụ; bao hàm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chứcViệt nam giới thực hiện một trong những phần dịch vụ phân phối, thương mại & dịch vụ khác tương quan đến việcbán sản phẩm & hàng hóa tại Việt Nam.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp A ngơi nghỉ nước ngoài giao hàng hóa hoặc uỷ quyền thực hiệnmột số dịch vụ liên quan (như vận chuyển, phân phối, tiếp thị, quảng cáo...)cho Doanh nghiệp vn B trong các số ấy Doanh nghiệp A là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho Doanh nghiệpB hoặc Doanhnghiệp A chịutrách nhiệm về bỏ ra phí, quality dịch vụ, quality hàng hóa giao mang đến Doanhnghiệp B hoặc công ty A ấn định giá bán sản phẩm hóa hoặc giá đáp ứng dịch vụthì Doanh nghiệpA là đối tượng người sử dụng áp dụng theo vẻ ngoài tại Thông tư này.

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài trải qua tổ chức, cá nhân ViệtNam để tiến hành việc đàm phán, ký kết kết những hợp đồng thay mặt đứng tên tổ chức, cá nhânnước ngoài.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành quyền xuất khẩu, quyềnnhập khẩu, triển lẵm tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa nhằm xuất khẩu, bánhàng hóa đến thương nhân nước ta theo điều khoản về mến mại.

Điều 2. Đối tượng ko áp dụng

Hướng dẫn tại Thông bốn này không áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá thể nướcngoài sale tại việt nam theo lý lẽ của cách thức Đầu tư, luật Dầu khí, Luậtcác tổ chức triển khai tín dụng.

2. Tổ chức, cá nhân nướcngoài thực hiện cung cấp hàng hóa mang lại tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theocác dịch vụ được triển khai tại việt nam dưới các hình thức:

- ship hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bánchịu phần lớn trách nhiệm, chi phí, khủng hoảng rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng với giaohàng tại cửa ngõ khẩu nước ngoài; người mua chịu hầu như trách nhiệm, bỏ ra phí, đen đủi roliên quan đến sự việc nhận hàng, chuyên chở sản phẩm từ cửa khẩu quốc tế về mang lại ViệtNam (kể cả trường hợp phục vụ tại cửa ngõ khẩu quốc tế có kèm pháp luật bảohành là nhiệm vụ và nghĩa vụ của fan bán).

- giao hàng tại cửa ngõ khẩu Việt Nam: người phân phối chịumọi trách nhiệm, bỏ ra phí, khủng hoảng liên quan cho hàng hóa cho đến điểm giao hàngtại cửa ngõ khẩu Việt Nam; người mua chịu số đông trách nhiệm, đưa ra phí, khủng hoảng liênquan đến việc nhận hàng, chăm chở mặt hàng từ cửa khẩu nước ta (kể cả trường hợpgiao mặt hàng tại cửa ngõ khẩu nước ta có kèm điều khoản bh là trách nhiệm vànghĩa vụ của bạn bán).

Ví dụ3:

Côngty C ở nước ta ký phù hợp đồng nhập khẩu lô hàng thứ xúc, thứ ủi với doanh nghiệp D ởnước ngoài, việc giao hàng được thực hiện tại cửa khẩu Việt Nam. Doanh nghiệp D chịumọi trách nhiệm, ngân sách liên quan cho lô hàng cho đến điểm giao hàng tại cửakhẩu Việt Nam; doanh nghiệp C chịu đựng trách nhiệm, ngân sách chi tiêu liên quan tới sự việc nhậnhàng, chăm chở hàng từ cửa ngõ khẩu Việt Nam. đúng theo đồng có thỏa thuận hợp tác lô sản phẩm trênđược công ty D bh trong 1 năm, dường như Công ty D không triển khai bất kỳdịch vụ nào không giống tại vn liên quan đến lô mặt hàng trên. Trường phù hợp này, hoạtđộng cung cấp hàng hóa của chúng ta D thuộc đối tượng người sử dụng không vận dụng của Thôngtư.

3. Tổ chức, cá nhân nướcngoài có thu nhập từ thương mại & dịch vụ được hỗ trợ và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Ví dụ 4:

Công ty H của Hongkong cung ứng dịch vụ thu xếphàng hóa trên cảng nghỉ ngơi Hongkong mang đến đội tàu vận tải đường bộ quốc tế của chúng ta A sinh hoạt ViệtNam. Doanh nghiệp A yêu cầu trả cho doanh nghiệp H phí thương mại & dịch vụ thu xếp sản phẩm & hàng hóa tại cảng ởHongkong.

Trong trường phù hợp này, thương mại & dịch vụ thu xếp hàng hóa tạicảng Hongkong là một kênh dịch vụ được cung cấp và chi tiêu và sử dụng tại Hongkong đề xuất không thuộcđối tượng chịu thuế trên Việt Nam.

Ví dụ 5:

Tổ chức nướcngoài cung cấp các dịch vụ thương mại chuyên môn, cai quản và sản xuất trái phiếu, tư vấnpháp lý, đại lý lưu ký, tổ chức roadshow (một chuyển động thuộc mảng kích hoạtthương hiệu) cho doanh nghiệp A ở nước ta tại các nướcmà công ty A phạt hành chứng chỉ GDR (Global Depositary Receipt - chứngchỉ lưu cam kết toàn cầu) với trái phiếu nước ngoài thì những dịch vụ này do tổ chức nướcngoài thực hiện không thuộc đối tượng người sử dụng áp dụng của Thông tư.

4. Tổ chức, cá thể nướcngoài thực hiện cung cấp dịch vụ sau đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà lại cácdịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- thay thế sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ (tàu bay, rượu cồn cơtàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), sản phẩm công nghệ móc, lắp thêm (kể cả mặt đường cáp biển,thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao hàm vật tư, thiết bị cố kỉnh thếkèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thịtrên internet);

Ví dụ 6:

Doanh nghiệp việt nam ký hợp đồng với tổ chức triển khai ởSingapore để thực hiện dịch vụ quảng cáo thành phầm tại thị trường Singapore thìdịch vụ quảng cáo này của tổ chức Singapore ko thuộc đối tượng người sử dụng áp dụng củaThông tư. Ngôi trường hợp tổ chức triển khai ở Singapore tiến hành quảng cáo sản phẩm để tiêuthụ trên thị trường việt nam trên internet thì thu nhập cá nhân từ dịch vụ thương mại quảng cáo nàythuộc đối tượng người tiêu dùng áp dụng của Thông tư.

- Xúc tiến chi tiêu và yêu đương mại;

- Môi giới: bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

Ví dụ 7:

Doanh nghiệp việt nam ký hợp đồng thuê doanhnghiệp nghỉ ngơi Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới nhằm bán thành phầm của doanh nghiệpViệt phái mạnh tại thị trường Thái Lan hoặc thị trường nhân loại thì dịch vụ thương mại môi giớinày của công ty Thái Lan ko thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư; trườnghợp doanh nghiệp việt nam ký phù hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan triển khai dịchvụ môi giới để chuyển nhượng ủy quyền bất cồn sản của chúng ta Việt nam giới tại ViệtNam thì thương mại & dịch vụ môi giới này thuộc đối tượng người sử dụng áp dụng của Thông tư.

- Đào chế tạo ra (trừ giảng dạy trực tuyến);

Ví dụ 8:

Công ty A ở nước ta ký đúng theo đồng với TrườngĐại học tập B của Singapore để nhân viên vn sang Singapore học tập tại ngôi trường Đạihọc B của Singapore thì dịch vụ đào tạo và giảng dạy của ngôi trường Đại học B ko thuộc đối tượngáp dụng của Thông tư; ngôi trường hợp công ty A ở việt nam ký thích hợp đồng với trường Đạihọc B của Singapore để trường Đại học tập B dạy dỗ học đến nhân viên vn tại ViệtNam theo bề ngoài học trực tuyến thì dịch vụ đào tạo và giảng dạy trực đường của ngôi trường Đạihọc B thuộc đối tượng người dùng áp dụng của Thông tư.

- chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễnthông thế giới giữa việt nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được triển khai ởngoài Việt Nam, dịch vụ thuê con đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nướcngoài theo điều khoản của lao lý Viễn thông; phân chia cước (cước thanh toán) dịch vụbưu chính thế giới giữa nước ta với nước ngoài theo công cụ của công cụ Bưuchính, các điều ước quốc tế về Bưu chủ yếu mà nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa ViệtNam tham gia ký kết kết mà các dịch vụ này được thực hiện ở không tính Việt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân nướcngoài thực hiện kho ngoại quan, cảng trong nước (ICD) làm cho kho sản phẩm & hàng hóa để phụ trợcho chuyển động vận cài đặt quốc tế, vượt cảnh, gửi khẩu, lưu trữ hàng hoặc nhằm chodoanh nghiệp không giống gia công.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Trong Thông bốn này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. "Hợp đồng nhà thầu"là hợp đồng, thỏa thuận hợp tác hoặc cam kết giữa đơn vị thầu nước ngoài và mặt Việt Nam.

2. "Hợp đồng đơn vị thầuphụ" là hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam đoan giữa công ty thầu phụ và Nhà thầu nướcngoài.

Nhàthầu phụ bao gồm Nhà thầu phụ quốc tế và nhà thầu phụ Việt Nam.

3. Lãnh thổ nước ta bao gồmlãnh thổ đất liền, các hải đảo, nội thủy, lãnh hải và vùng trời bên trên đó,vùng biển ngoài lãnh hải, bao hàm cả đáy biển cả và lòng đất dưới mặt đáy biển mà lại ViệtNam tiến hành chủ quyền, quyền hòa bình và quyền tài phán phù hợp với pháp luậtViệt nam giới và quy định quốc tế.

Điều 4. Người nộp thuế

1. công ty thầu nước ngoài, nhà thầuphụ nước ngoài đảm bảo an toàn các điều kiện quy định trên Điều 8 Mục 2 Chương II hoặc Điều14 Mục 4 Chương II, kinh doanh tại nước ta hoặc tất cả thu nhập tại Việt Nam. Việckinh doanh được triển khai trên cơ sở hợp đồng công ty thầu cùng với tổ chức, cá thể ViệtNam hoặc cùng với tổ chức, cá nhân nước ko kể khác đang hoạt động kinh doanh tại ViệtNam trên cửa hàng hợp đồng công ty thầu phụ.

Việcxác định đơn vị thầu nước ngoài, công ty thầu phụ quốc tế có cơ sở thường trú tạiViệt Nam, hoặc là đối tượng người sử dụng cư trú tại nước ta thực hiện theo giải pháp của LuậtThuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, nguyên lý Thuế thu nhập cá thể và những văn bản hướng dẫnthi hành.

Trongtrường đúng theo Hiệp định tránh tiến công thuế nhị lần nhưng nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩaViệt Nam cam kết kết tất cả quy định khác về các đại lý thường trú, đối tượng cư trú thì thựchiện theo phương tiện của hiệp nghị đó.

2. tổ chức triển khai được thành lập vàhoạt rượu cồn theo pháp luật Việt Nam, tổ chức triển khai đăng ký hoạt động theo pháp luật ViệtNam, tổ chức triển khai khác và cá thể sản xuất tởm doanh: cài dịch vụ, thương mại dịch vụ gắn vớihàng hóa hoặc trả thu nhập cá nhân phát sinh tại việt nam trên các đại lý hợp đồng đơn vị thầuhoặc phù hợp đồng nhà thầu phụ; mua sắm hóa theo bề ngoài xuất nhập khẩu tại chỗhoặc theo các quy định thương mại nước ngoài (Incoterms); triển khai phân phốihàng hóa, cung ứng dịch vụ cố kỉnh cho tổ chức, cá thể nước ngoại trừ tại Việt Nam (sau trên đây gọi phổ biến là mặt ViệtNam) bao gồm:

- những tổ chức kinh doanh được thành lập theo LuậtDoanh nghiệp, cơ chế Đầu bốn và Luật hợp tác ký kết xã;

- các tổ chức kinh tế tài chính của các tổ chức bao gồm trị,tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 1-1 vịvũ trang, tổ chức sự nghiệp và những tổ chức khác;

- công ty thầu dầu khí chuyển động theo luật Dầu khí;

- chi nhánh của bạn nước ko kể được phép hoạtđộng tại Việt Nam;

- Tổ chức quốc tế hoặc thay mặt của tổ chứcnước ko kể được phép hoạt động tại Việt Nam;

- Văn phòng buôn bán vé, cửa hàng đại lý tại vn của Hãnghàng không nước ngoài có quyền di chuyển đi, cho Việt Nam, trực tiếp vận chuyểnhoặc liên danh;

- Tổ chức, cá thể kinh doanh dịchvụ vận tải đường bộ biển của hãng vận tải biển nước ngoài; cửa hàng đại lý tại việt nam của Hãnggiao nhấn kho vận, hãng chuyển phát nước ngoài;

- công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứngkhoán, công ty cai quản quỹ, ngân hàng thương mại dịch vụ nơi quỹ chi tiêu chứng khoán hoặctổ chức nước ngoài mở tài khoản chi tiêu chứng khoán;

- các tổ chức khác ở Việt Nam;

- Các cá thể sản xuất marketing tại ViệtNam.

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4Chương I có nhiệm vụ khấu trừ số thuế quý giá gia tăng, thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp giải đáp tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán giao dịch cho đơn vị thầu nướcngoài, công ty thầu phụ nước ngoài.

Điều 5. Các loại thuế ápdụng

1. nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức sale thực hiện nghĩa vụ thuế giá trịgia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tưnày.

2. nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ quốc tế là cá thể nước ngoài kinh doanh thực hiện nhiệm vụ thuếGTGT theo phía dẫn trên Thông bốn này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luậtvề thuế TNCN.

3. Đối với những loại thuế, phívà lệ phí khác, đơn vị thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ nước ngoài thực hiện nay theo cácvăn bạn dạng pháp mức sử dụng về thuế, tổn phí và lệ phí tổn khác hiện nay hành.

Chương IICĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN

Điều 6. Đối tượng chịu đựng thuế GTGT

1. dịch vụ hoặc dịch vụ thương mại gắn vớihàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, công ty thầu phụ nướcngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, đúng theo đồng nhà thầu phụ áp dụng chosản xuất, marketing và tiêu dùng tại việt nam (trừ trường hợp cơ chế tại Điều2 Chương I), bao gồm:

- Dịchvụ hoặc thương mại dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT bởi Nhà thầu nướcngoài, bên thầu phụ nước ngoài cung cấp tại nước ta và chi tiêu và sử dụng tại Việt Nam;

- Dịchvụ hoặc dịch vụ gắn với sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT vì Nhà thầu nướcngoài, nhà thầu phụ nước ngoài cung ứng ngoài vn và tiêu dùng tại ViệtNam.

2. trường hợp hàng hóa đượccung cấp cho theo phù hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận sản phẩm & hàng hóa nằm vào lãnhthổ việt nam (trừ trường hợp cách thức tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việccung cấp sản phẩm & hàng hóa có hẳn nhiên dịch vụ tiến hành tại nước ta như đính thêm đặt, chạythử, bảo hành, bảo dưỡng, cầm cố thế, những dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấphàng hóa (bao bao gồm cả ngôi trường hợp dịch vụ thương mại kèm theo miễn phí), tất cả trường đúng theo việccung cấp các dịch vụ nêu trên bao gồm hoặc không phía trong giá trị của thích hợp đồng cungcấp hàng hóa thì giá chỉ trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập vào theoquy định, phần giá chỉ trị dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tạiThông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách bóc riêng giá tốt trị sản phẩm & hàng hóa và giátrị dịch vụ đi kèm theo (bao bao gồm cả trường hợp dịch vụ thương mại kèm theo miễn phí) thì thuếGTGT được xem chung cho tất cả hợp đồng.

Ví dụ9:

Doanhnghiệp A ở việt nam ký phù hợp đồng mua dây chuyền sản xuất máy móc đồ vật cho dự án công trình Nhàmáy xi-măng với doanh nghiệp lớn B sống nước ngoài. Tổng giá trị Hợp đồng là 100 triệuUSD, bao hàm giá trị đồ đạc thiết bị là 80 triệu USD (trong đó tất cả thiết bị thuộcdiện chịu đựng thuế GTGT cùng với thuế suất 10%), giá bán trị dịch vụ hướng dẫn đính thêm đặt, giámsát gắn thêm đặt, bảo hành, bảo trì là trăng tròn triệu USD.

Việcxác định nhiệm vụ thuế GTGT của người tiêu dùng B đối với giá trị hòa hợp đồng ký với doanhnghiệp A như sau:

-Thuế GTGT được tính trên giá chỉ trị dịch vụ (20 triệu USD), kế bên trên giá chỉ trịdây chuyền đồ đạc thiết bị nhập khẩu.

-Trường phù hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bịvà giá chỉ trị thương mại & dịch vụ thì thuế GTGT được xem trên tổng thể giá trị phù hợp đồng (100triệu USD).

Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

1. thu nhập chịu thuế TNDN củaNhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ quốc tế là thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt độngcung cấp, trưng bày hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với sản phẩm & hàng hóa tại ViệtNam trên đại lý hợp đồng nhà thầu, đúng theo đồngnhà thầu phụ (trừ trường hợp pháp luật tại Điều 2 Chương I).

2.

Xem thêm: Danh Sách Phim Xã Hội Đen Hàn Quốc Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua

trường hợp hàng hóa đượccung cấp cho dưới hình thức: nút giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam(trừ ngôi trường hợp chính sách tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc hỗ trợ hànghóa gồm kèm theo một số trong những dịch vụ tiến hành tại vn như dịch vụ thương mại quảng cáo tiếpthị (marketing), vận động xúc tiến yêu thương mại, dịch vụ sau cung cấp hàng, dịch vụ thương mại lắpđặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và các dịch vụ khác đi kèm với việccung cấp hàng hóa (bao gồm cả ngôi trường hợp thương mại & dịch vụ kèm theo miễn phí), của cả trườnghợp việc hỗ trợ các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợpđồng cung ứng hàng hóa thì thu nhập cá nhân chịu thuế TNDN ở trong nhà thầu nước ngoài, Nhàthầu phụ quốc tế là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ10:

Côngty A ở vn ký phù hợp đồng mua dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị cho dự án công trình Nhà máyxi măng với công ty B làm việc nước ngoài. Tổng mức vốn Hợp đồng là 100 triệu USD(không bao gồm thuế GTGT), bao gồm giá trị máy móc thiết bị là 80 triệu USD,giá trị dịch vụ hướng dẫn gắn thêm đặt, đo lường lắp đặt, bảo hành, bảo trì là 20triệu USD.

Nghĩavụ thuế TNDN của khách hàng B đối với Giá trị đúng theo đồng được khẳng định như sau:

-Thuế TNDN được xem riêng so với giá trị dây chuyền sản xuất máy móc đồ vật nhập khẩu(80 triệu USD) và tính riêng so với giá trị dịch vụ thương mại (20 triệu USD) theo từng tỷlệ thuế TNDN theo quy định.

-Trường hòa hợp Hợp đồng ko xác định ví dụ giá trị dây chuyền máy móc thiết bịvà giá bán trị thương mại & dịch vụ thì tính thuế TNDN trên tổng mức vốn hợp đồng (100 triệuUSD) với tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.

3. thu nhập cá nhân phát sinh trên ViệtNam trong phòng thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ nước ngoài là những khoản thu nhập cá nhân nhậnđược dưới ngẫu nhiên hình thức như thế nào trên các đại lý hợp đồng công ty thầu, hòa hợp đồng nhà thầuphụ (trừ trường hợp vẻ ngoài tại Điều 2 Chương I), không dựa vào vào địa điểmtiến hành vận động kinh doanh trong phòng thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nướcngoài. Các khoản thu nhập chịu thuế ở trong phòng thầu nước ngoài, bên thầu phụ nước ngoàitrong một số trường hợp ví dụ như sau:

-Thu nhập từ đưa quyền sở hữu, quyền áp dụng tài sản; ủy quyền quyềntham gia thích hợp đồng gớm tế/dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền gia tài tạiViệt Nam.

-Thu nhập tự tiền phiên bản quyền là khoản thu nhập cá nhân dưới ngẫu nhiên hình thức nào được trảcho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và bàn giao công nghệ, bảnquyền ứng dụng (bao gồm: những khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển nhượng bàn giao quyềntác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển nhượng bàn giao quyền mua công nghiệp;chuyển giao công nghệ, phiên bản quyền phần mềm).

“Quyền tác giả, quyền chủ cài đặt tác phẩm”,“Quyền cài đặt công nghiệp”, "Chuyển giao công nghệ" khí cụ tại bộ LuậtDân sự, cách thức Sở hữu trí tuệ, dụng cụ Chuyển giao technology và những văn bạn dạng hướng dẫnthi hành.

- các khoản thu nhập từ gửi nhượng, thanh lý tàisản.

- thu nhập từ Lãi tiền vay: là thu nhập cá nhân củaBên cho vay vốn từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào nhưng khoản vay đó có haykhông được bảo đảm an toàn bằng thay chấp, người cho vay đó có hay không được tận hưởng lợitức của fan đi vay; thu nhập từ lãi tiền giữ hộ (trừ lãi chi phí gửi của các cánhân người nước ngoài và lãi tiền gửi gây ra từ tài khoản tiền gửi để duytrì chuyển động tại vn của cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan đại diện thay mặt củatổ chức quốc tế, tổ chức triển khai phi chính phủ tại Việt Nam), kể cả những khoản thưởng đikèm lãi tiền nhờ cất hộ (nếu có); các khoản thu nhập từ lãi trả lừ đừ theo quy định của các hợp đồng;thu nhập trường đoản cú lãi trái phiếu, ưu tiên giá trái khoán (trừ trái phiếu trực thuộc diệnmiễn thuế), tín phiếu kho bạc; các khoản thu nhập từ lãi chứng chỉ tiền gửi.

Lãi tiền vay bao gồm cả các khoản tổn phí màBên việt nam phải trả theo quy định của vừa lòng đồng.

- các khoản thu nhập từ chuyển nhượngchứng khoán.

- tiền phạt, tiền bồi thường thu được từbên công ty đối tác vi phạm phù hợp đồng.

- các khoản thu nhập cá nhân khác theo hình thức củapháp luật.

Mục 2. NỘP THUẾ GTGTTHEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ TNDN TRÊN CƠ SỞ KÊ KHAI DOANH THU, chi PHÍĐỂ XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ

(sau đây call tắt là cách thức kê khai)

Điều 8. Đối tượng và điềukiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, bên thầu phụ nướcngoài nộp thuế theo hướng dẫn trên Mục 2 Chương II nếu đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiệnsau:

1. gồm cơ sở thường xuyên trú trên Việt Nam, hoặc là đối tượng người dùng cư trú trên ViệtNam;

2. Thời hạn marketing tạiViệt phái mạnh theo hợp đồng nhà thầu, vừa lòng đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên nói từngày phù hợp đồng bên thầu, đúng theo đồng công ty thầu phụ gồm hiệu lực;

3. Áp dụng cơ chế kế toánViệt phái nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Điều 9. Thuế quý hiếm giatăng

Thực hiện theo công cụ của vẻ ngoài ThuếGTGT và những văn phiên bản hướng dẫn thi hành.

Điều 10. Thuế thu nhậpdoanh nghiệp

Thực hiện theo điều khoản của luật pháp ThuếTNDN và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Mục 3. NỘP THUẾ GTGT, NỘPTHUẾ TNDN THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ TÍNH TRÊN DOANH THU

(sau đây hotline tắt là phương pháp trực tiếp)

Điều 11. Đối tượng với điềukiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ nướcngoài không đáp ứng được một trong những điều khiếu nại nêu trên Điều 8 Mục 2 Chương IIthì Bên việt nam nộp núm thuế mang lại Nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ nước ngoàitheo chỉ dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.

Điều 12. Thuế giá trịgia tăng

Căn cứ tính thuế là lợi nhuận tính thuếgiá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuế GTGT bên trên doanh thu.

Số thuế GTGT cần nộp

=

Doanh thu tính thuế quý giá gia tăng

x

Tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT bên trên doanh thu

Nhà thầu nước ngoài, bên thầu phụ nước ngoài thuộcđối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp bên trên GTGT ko được khấutrừ thuế GTGT so với hàng hóa, thương mại dịch vụ mua vào để tiến hành hợp đồng công ty thầu,hợp đồng bên thầu phụ.

1. Lệch giá tính thuế GTGT

a) doanh thu tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn cục doanh thu do cung ứng dịchvụ, dịch vụ thương mại gắn với hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT mà bên thầunước ngoài, công ty thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuếphải nộp, kể cả các khoản giá thành do Bên nước ta trả cầm cố Nhà thầu nướcngoài, nhà thầu phụ quốc tế (nếu có).

b) Xác định doanh thu tínhthuế GTGT so với một số ngôi trường hợp chũm thể:

b.1) Trường đúng theo theo thỏa thuận tại hợp đồng đơn vị thầu, hợp đồngnhà thầu phụ, lệch giá Nhà thầu nước ngoài, công ty thầu phụ nước ngoài nhận đượckhông bao gồm thuế GTGT buộc phải nộp thì lệch giá tính thuế GTGT cần được quy đổithành lợi nhuận có thuế GTGT cùng được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 - xác suất % nhằm tính thuế GTGT trên doanh thu

Ví dụ 11:

Nhà thầu quốc tế A cung cấp cho bên Việt Namdịch vụ giám sát cân nặng xây dựng xí nghiệp sản xuất xi măng Z, giá đúng theo đồng chưa bao gồmthuế GTGT (nhưng đã bao gồm thuế TNDN) là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên việt nam thu xếpchỗ ở và thao tác cho nhân viên cai quản của bên thầu quốc tế A với giá trịchưa bao gồm thuế GTGT là 40.000 USD. Theo phù hợp đồng, Bên nước ta chịu trách nhiệmtrả thuế GTGT vắt cho nhà thầu nước ngoài. Bài toán xác định lợi nhuận tính thuếGTGT ở trong phòng thầu nước ngoài A như sau:

Xác định doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

300.000 + 40.000

=

357.894,73 USD

(1- 5%)

b.2) ngôi trường hợp nhà thầu quốc tế ký thích hợp đồng với đơn vị thầuphụ vn hoặc nhà thầu phụ quốc tế thực hiện nay nộp thuế theo phương phápkê khai hoặc nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo cách thức hỗn hợp để giaobớt 1 phần giá trị quá trình hoặc khuôn khổ cho bên thầu phụ được nguyên tắc tạiHợp đồng nhà thầu ký với Bên việt nam và danh sách những Nhà thầu phụ Việt Nam,Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện tại phần quá trình hoặc hạng mục khớp ứng đượcliệt kê hẳn nhiên Hợp đồng bên thầu thì lợi nhuận tính thuế GTGT ở trong nhà thầu nướcngoài không bao hàm giá trị các bước do bên thầu phụ việt nam hoặc nhà thầu phụnước ngoài thực hiện.

Trường hợp đơn vị thầu nước ngoài ký vừa lòng đồng với các nhà cung cấptại việt nam để mua vật tứ nguyên vật dụng liệu, đồ đạc thiết bị để triển khai hợp đồngnhà thầu cùng hàng hóa, dịch vụ thương mại để ship hàng cho chi tiêu và sử dụng nội bộ, tiêu dùng những khoảnkhông ở trong hạng mục, công việc mà nhà thầu quốc tế thực hiện nay theo hòa hợp đồngnhà thầu thì quý giá hàng hóa, thương mại & dịch vụ này ko được trừ khi xác định doanhthu tính thuế GTGT ở trong phòng thầu nước ngoài.

Ví dụ 12:

Nhà thầu quốc tế A ký hợp đồng gây ra nhàmáy xi măng Z cùng với Bên việt nam với tổng mức vốn hợp đồng là 10 triệu USD (giáđã bao hàm thuế GTGT). Theo thích hợp đồng bên thầu, đơn vị thầu nước ngoài A vẫn giao bớtphần cực hiếm xây thêm (được vẻ ngoài tại đúng theo đồng đơn vị thầu cam kết với mặt Việt Nam)cho bên thầu phụ việt nam B với mức giá trị là 01 triệu USD (giá chưa bao gồm thuếGTGT); ko kể ra, trong quy trình xây dựng nhà máy sản xuất xi măng Z để thực hiện hợp đồngnhà thầu, đơn vị thầu quốc tế A cài đặt vật tư nguyên liệu (gạch, xi măng,cát…) triển khai xây lắp và mua các loại mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại như thuê xe, khách sạncho chuyên gia, tải văn chống phẩm... Ship hàng cho việc triển khai hợp đồng.

Doanh thu tính thuế GTGT của phòng thầu nước ngoàiA vào trường đúng theo này được khẳng định như sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = 10 triệu USD - 1 triệuUSD = 9 triệu USD

Doanh thu tính thuế GTGT ở trong phòng thầu nước ngoàiA ko được trừ các khoản vật tư nguyên thứ liệu, hàng hóa, thương mại & dịch vụ như thuêxe, thuê khách sạn cho chăm gia, cài văn chống phẩm...

b.3) ngôi trường hợp bên thầu nước ngoài ký đúng theo đồng với bên thầu phụ nướcngoài tiến hành nộp thuế theo phương thức trực tiếp thì Bên nước ta khai nộpthuế GTGT ráng cho nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ quốc tế theo xác suất % đểtính thuế GTGT trên lệch giá tương ứng với ngành kinh doanh mà đơn vị thầu nướcngoài, đơn vị thầu phụ nước ngoài đó triển khai theo hòa hợp đồng thầu, hòa hợp đồng thầuphụ. Bên thầu phụ nước ngoài không nên khai nộp thuế GTGT bên trên phần giá bán trịcông vấn đề Nhà thầu phụ quốc tế thực hiện theo nguyên tắc tại thích hợp đồng bên thầuphụ ký kết với công ty thầu quốc tế mà Bên nước ta đã khai nộp thay.

b.4) lợi nhuận tính thuế GTGT đối với trường hợp mang đến thuêmáy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đường bộ là toàn cục tiền đến thuê. Ngôi trường hợpdoanh thu cho mướn máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các đưa ra phído bên thuê mướn trực tiếp đưa ra trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, hội chứng nhậnđăng kiểm, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện, đồ đạc và túi tiền vận gửi máy mócthiết bị từ quốc tế đến việt nam thì lệch giá tính thuế GTGT ko bao gồmcác khoản giá thành này nếu bao gồm chứng từ thực tiễn chứng minh.

b.5) Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tếtừ việt nam đi quốc tế (không phân biệt fan gửi hay tín đồ nhận trả tiền dịchvụ), lợi nhuận tính thuế GTGT là toàn thể doanh thu bên thầu quốc tế nhận đượckhông bao gồm cước vận chuyển thế giới phải trả cho hãng vận động (hàng không,đường biển).

b.6) Đối với thương mại & dịch vụ chuyển phát quốc tếtừ vn đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả chi phí dịchvụ), lệch giá tính thuế GTGT là toàn thể doanh thu đơn vị thầu nước ngoài nhận được.

Ví dụ 13:

Công ty A sống nước ngoài cung cấp dịch vụchuyển phát bưu phẩm từ nước ngoài về việt nam và ngược lại. Lợi nhuận tính thuếGTGT của người sử dụng A được khẳng định như sau:

+ Đối với dịch vụ thương mại chuyển phát từ nướcngoài về nước ta (không phân biệt fan gửi ở nước ngoài hay bạn nhận tại ViệtNam trả chi phí dịch vụ) ko thuộc diện chịu thuế GTGT;

+ Đối với thương mại & dịch vụ chuyển phát từ Việt Namra quốc tế (không phân biệt tín đồ gửi tại nước ta hay bạn nhận nghỉ ngơi nướcngoài trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế GTGT là tổng thể doanh thu Công tyA nhấn được.

Ví dụ 14:

Công ty B (Công ty Việt Nam) hỗ trợ dịchvụ chuyển phát bưu phẩm từ quốc tế về nước ta và ngược lại. Để tiến hành dịchvụ này, doanh nghiệp B giao dịch thanh toán (chia cước) cho công ty C ở nước ngoài một khoảntiền là x USD. Thuế GTGT của người sử dụng C được xác định như sau:

+ Đối với thương mại dịch vụ chuyển phân phát từ nướcngoài về việt nam (không phân biệt fan gửi ở nước ngoài hay bạn nhận tại ViệtNam trả chi phí dịch vụ), khoản chi phí x USD công ty C nhận ra không ở trong doanhthu tính thuế GTGT;

+ Đối với dịch vụ thương mại chuyển vạc từ Việt Namra nước ngoài (không phân biệt tín đồ gửi tại nước ta hay fan nhận ngơi nghỉ nướcngoài trả tiền dịch vụ), khoản chi phí x USD doanh nghiệp C nhận ra thuộc lệch giá tínhthuế GTGT; doanh nghiệp B có nhiệm vụ khai, khấu trừ, nộp thay thuế GTGT bên trên sốtiền x thanh toán giao dịch cho công ty C.

2. Tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT bên trên doanhthu:

a) xác suất % nhằm tính thuế GTGT trên doanhthu so với ngành tởm doanh:

STT

Ngành tởm doanh

Tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp ráp không bao thầu nguyên thứ liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, thương mại & dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật liệu, sản phẩm công nghệ móc, thiết bị

3

3

Hoạt động sale khác

2

b) xác định tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT trên doanhthu so với một số ngôi trường hợp cố thể:

b.1) Đối với các hợp đồng bên thầu, phù hợp đồng nhàthầu phụ bao gồm nhiều chuyển động kinh doanh không giống nhau hoặc một trong những phần giá trị hợpđồng không thuộc diện chịu đựng thuế GTGT, việc áp dụng xác suất % nhằm tính thuế GTGTtrên lợi nhuận khi khẳng định số thuế GTGT phải nộp địa thế căn cứ vào doanh thu tính thuếGTGT đối với từng hoạt động kinh doanh vì Nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ nướcngoài tiến hành theo biện pháp tại đúng theo đồng bên thầu, thích hợp đồng công ty thầu phụ. Trườnghợp không bóc tách riêng giá tốt trị từng chuyển động kinh doanh thì áp dụng phần trăm %để tính thuế GTGT bên trên doanh thu tối đa đối cùng với ngành nghề sale chotoàn bộ giá trị đúng theo đồng.

Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp ráp có baothầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng: Trườnghợp phù hợp đồng bên thầu bóc tách riêng giá tốt trị từng chuyển động kinh doanh thì Nhàthầu nước ngoài không yêu cầu nộp thuế GTGT trên giá bán trị nguyên vật liệu hoặc máymóc, thiết bị đã nộp thuế GTGT sống khâu nhập khẩu hoặc thuộc diện không chịu đựng thuếGTGT; so với từng phần giá chỉ trị quá trình còn lại theo vừa lòng đồng thì vận dụng tỷlệ % nhằm tính thuế GTGT trên lợi nhuận tương ứng với chuyển động kinh doanh đó.Trường hợp hợp đồng nhà thầu không bóc tách riêng được giá trị từng vận động kinhdoanh thì áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lợi nhuận là 3% tính bên trên toànbộ quý hiếm hợp đồng (bao gồm cả giá chỉ trị nguyên liệu hoặc sản phẩm công nghệ móc, thiết bịnhập khẩu). Trường hợp công ty thầu nước ngoài ký hòa hợp đồng với những Nhà thầu phụ đểgiao lại toàn thể các phần giá chỉ trị các bước hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vậtliệu hoặc trang bị móc, thiết bị, bên thầu nước ngoài chỉ thực hiện phần cực hiếm dịchvụ sót lại theo hòa hợp đồng nhà thầu thì phần trăm % nhằm tính thuế GTGT được áp dụng đốivới ngành nghề dịch vụ (5%).

Ví dụ 15:

Nhà thầu nước ngoài A ký kết hợp đồng với mặt ViệtNam để desgin một xí nghiệp điện X với mức giá trị là 75 triệu USD (giá vẫn bao gồmthuế GTGT).

Trường đúng theo 1: hợp đồng bên thầu bóc riêng giátrị từng chuyển động kinh doanh như sau:

+ quý giá máy móc, thiết bị cung cấp cho côngtrình: 50 triệu USD.

Trong đó: quý giá máy móc,thiết bị trực thuộc diện chịu thuế GTGT: 30 triệu USD.

Giá trị máy móc, thiết bịkhông nằm trong diện chịu thuế GTGT: 15 triệu USD.

Giá trị dịch vụ bảo hành đi kèm đồ vật móc, thiết bị:5 triệu USD

+ giá trị dịch vụ thiết kếdây chuyền công nghệ, xây dựng khác: 5 triệu USD.

+ quý hiếm nhà xưởng, hệ thốngphụ trợ khác, xây dựng, thêm đặt: 15 triệu USD.

+ giá trị dịch vụ giám sát, lý giải lắp đặt: 3triệu USD.

+ cực hiếm dịch vụ đào tạo và huấn luyện kỹ thuật, quản lý thử:2 triệu USD.

Khi nhập khẩu,giá trị trang thiết bị thiết bị đã làm được nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu 30 triệu USD; Giátrị sản phẩm móc, vật dụng không thuộc diện chịu thuế GTGT 15 triệu USD.

Nghĩa vụ thuếGTGT ở trong phòng thầu quốc tế A so với giá trị thích hợp đồng ký với Bên nước ta chỉtính trên giá chỉ trị thương mại & dịch vụ và giá bán trị gây ra lắp đặt. Vào đó: cực hiếm dịch vụ(dịch vụ bảo hành, thương mại & dịch vụ thiết kế, thương mại & dịch vụ giám sát, chỉ dẫn lắp đặt, dịchvụ huấn luyện và giảng dạy kỹ thuật, quản lý thử) là 15 triệu USD cùng áp dụng xác suất % để tínhthuế GTGT trên lệch giá đối cùng với ngành dịch vụ là 5%; quý giá xây dựng, đính đặtlà 15 triệu USD cùng áp dụng phần trăm % để tính thuế GTGT trên lợi nhuận đối với hoạtđộng xây dựng, lắp đặt là 3% (không tính thuế GTGT trên cực hiếm máy móc, thiếtbị nhập khẩu).

Trường phù hợp 2:Hợp đồng công ty thầu không bóc tách riêng giá trị từng hoạt động kinh doanh, chỉ quy địnhgiá trị đúng theo đồng bao hàm máy móc, thiết bị, dịch vụ thương mại thiết kế, dịch vụ thương mại giám sát,hướng dẫn gắn đặt, dịch vụ huấn luyện và đào tạo kỹ thuật, quản lý và vận hành thử; nếu không tồn tại đủ chứngtừ để chứng tỏ giá trị sản phẩm công nghệ móc, thiết bị hỗ trợ cho công trình đã nộp thuếGTGT ngơi nghỉ khâu nhập khẩu thì nhiệm vụ thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài A đối vớigiá trị thích hợp đồng ký kết với Bên nước ta được tính trên toàn cục giá trị đúng theo đồngnhà thầu là 75 triệu USD với áp dụng xác suất % để tính thuế GTGT là 3%.

Trường đúng theo 3: bên thầu nước ngoài A cam kết hợp đồngvới các Nhà thầu phụ để giao lại những phần các bước có bao thầu nguyên trang bị liệu,Nhà thầu nước ngoài A chỉ tiến hành phần giá trị thương mại dịch vụ (ví dụ như quý giá dịchvụ giám sát, lý giải lắp đặt) thì phần giá chỉ trị dịch vụ thương mại này áp dụng phần trăm % đểtính thuế GTGT trên doanh thu là 5%.

b.2) Đối với hợp đồng hỗ trợ máy móc thiết bịcó kèm theo những dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, nếu tách riêng được giá trị máymóc thiết bị với giá trị những dịch vụ khi khẳng định số thuế GTGT bắt buộc nộp thì áp dụngtỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lợi nhuận của từng phần giá trị hợp đồng. Trườnghợp trong phù hợp đồng không tách riêng giá tốt trị đồ đạc thiết bị cùng giá trịcác thương mại dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT trên lợi nhuận tính thuế là3%.

Ví dụ 16:

Nhà thầu quốc tế H của hàn quốc khôngthực hiện cơ chế kế toán nước ta thực hiện thích hợp đồng ký với công ty lớn B sinh sống ViệtNam về việc cung ứng dây chuyền sản phẩm móc, đồ vật kèm theo thương mại dịch vụ lắp đặt, vậnhành, chạy thử với cái giá trị là 10.000.000 USD. Tại vừa lòng đồng không tách riêng đượcphần giá trị máy móc thiết bị và giá trị thương mại & dịch vụ lắp đặt, vận hành chạy demo thìtỷ lệ % để tính thuế GTGT áp dụng là 3%.

3. Thuế GTGT so với Nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ nước ngoài hỗ trợ hàng hóa, thương mại & dịch vụ để tiến hành chuyển động tìmkiếm, thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt

a. Trường hợp bên thầu nước ngoài, đơn vị thầuphụ nước ngoài hỗ trợ hàng hóa, thương mại & dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thămdò, cách tân và phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt trường hợp không thỏa mãn nhu cầu được một trongcác đk nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên việt nam có trọng trách khấutrừ, nộp cầm thuế GTGT trước lúc thanh toán. Số thuế nộp thế tính bởi tổng sốtiền thanh toán giao dịch chưa bao hàm thuế GTGT nhân (x) với tầm thuế suất thuế GTGT quyđịnh so với hàng hóa, dịch vụ do đơn vị thầu quốc tế cung cấp.

b. Trường hợp công ty thầu nước ngoài, đơn vị thầuphụ nước ngoài cung ứng hàng hóa, thương mại & dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thămdò, cải cách và phát triển và khai quật mỏ dầu, khí đốt thỏa mãn nhu cầu được ba điều kiện nêu trên Điều8 Mục 2 Chương II hoặc đáp ứng hai điều kiện nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Mục2 Chương II và tổ chức triển khai hạch toán kế toán tài chính theo cách thức của điều khoản về kế toánvà hướng dẫn của bộ Tài chính:

- Trong thời hạn Nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ quốc tế chưa được cơ sở thuế cấp cho giấy chứng nhận đăng ký kết thuếđể khai, nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, ví như Bên vn thanh toántiền đến Nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ nước ngoài thì Bên việt nam có tráchnhiệm khấu trừ nộp cụ thuế GTGT trước lúc thanh toán. Số thuế nộp cầm tính bằngtổng số tiền giao dịch thanh toán chưa bao gồm thuế giá bán trị ngày càng tăng nhân (x) với khoảng thuếsuất thuế giá chỉ trị tăng thêm quy định đối với hàng hóa, thương mại & dịch vụ do nhà thầu nướcngoài cung cấp.

- Khi đơn vị thầu nước ngoài, công ty thầu phụnước ko kể được cơ quan thuế cấp cho giấy chứng nhận đăng cam kết thuế thì nhà thầu nướcngoài, bên thầu phụ quốc tế chuyển hóa đơn, triệu chứng từ tạo ra trong kỳ khaithuế GTGT mang đến Bên vn để Bên việt nam khai khấu trừ, nộp nuốm thuế GTGTcho công ty thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

Nhà thầu nước ngoài, bên thầu phụ nướcngoài không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp cho giấychứng nhận đk thuế.

Ví dụ 17:

Số thuế GTGT bên thầu nước ngoài A yêu cầu nộp của kỳkhai thuế GTGT tháng 5/2015 là 18.000 USD (= 20.000 USD - 2000 USD).

Điều 13. Thuế thu nhậpdoanh nghiệp

Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuếTNDN và phần trăm (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN nên nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1. Lệch giá tính thuế TNDN

a) lợi nhuận tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn thể doanh thukhông bao hàm thuế GTGT màNhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu phụ quốc tế nhận được, chưa trừ những khoảnthuế bắt buộc nộp. Lợi nhuận tính thuế TNDN được tính baogồm cả những khoản chi tiêu do Bên việt nam trả chũm Nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầuphụ nước ngoài (nếu có).

b) Xác định lợi nhuận tính thuế TNDN đối với mộtsố trường hợp nắm thể:

b.1) trường hợp, theo thỏa thuận hợp tác tại thích hợp đồngnhà thầu, hòa hợp đồng công ty thầu phụ, lệch giá Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nướcngoài nhận thấy không bao hàm thuế TNDN cần nộp thì doanh thu tính thuế TNDNđược xác định theo phương pháp sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - tỷ lệ thuế TNDN tính trên lệch giá tính thuế

Ví dụ 18:

Nhà thầu quốc tế A cung ứng cho bên Việt Namdịch vụ giám sát khối lượng xây dựng xí nghiệp sản xuất xi măng Z, giá phù hợp đồng chưa bao gồmthuế GTGT, thuế TNDN là 285.000 USD. Ngoài ra, Bên việt nam thu xếpchỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của bên thầu nước ngoài với quý hiếm là38.000 USD (chưa bao gồm thuế GTGT, TNDN). Theo phù hợp đồng, Bên việt nam chịutrách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT cố kỉnh cho nhà thầu nước ngoài. Bài toán xác địnhsố thuế TNDN công ty thầu quốc tế phải nộp như sau:

Xác định doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

285.000 + 38.000

=

340.000 USD

(1- 5%)

b.2) trường hợp nhà thầu quốc tế ký thích hợp đồng với nhà thầuphụ nước ta hoặc công ty thầu phụ quốc tế thực hiện nay nộp thuế theo phương phápkê khai hoặc bên thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo cách thức hỗn hợp để giaobớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được phép tắc tại hợp đồng bên thầuký với Bên vn và danh sách những Nhà thầu phụ Việt Nam, bên thầu phụ nướcngoài tiến hành phần công việc hoặc hạng mục khớp ứng được liệt kê hẳn nhiên Hợpđồng bên thầu thì lệch giá tính thuế TNDN ở trong nhà thầu quốc tế không bao gồmgiá trị công việc do nhà thầu phụ việt nam hoặc công ty thầu phụ quốc tế thực hiện.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cungcấp tại nước ta để download vật bốn nguyên đồ liệu, máy móc thiết bị để thực hiện hợpđồng nhà thầu và hàng hóa, thương mại dịch vụ để ship hàng cho chi tiêu và sử dụng nội bộ, tiêu dùngcác khoản ko thuộc hạng mục, quá trình mà nhà thầu nước ngoài thực hiện tại theohợp đồng bên thầu thì quý hiếm hàng hóa, thương mại & dịch vụ này ko được trừ lúc xác địnhdoanh thu tính thuế TNDN ở trong phòng thầu nước ngoài.

Ví dụ 19:

Nhà thầu quốc tế A ký kết hợp đồng xây dựng xí nghiệp sản xuất xi măng Zvới Bên vn với tổng vốn hợp đồng là 9 triệu USD (giá chưa bao hàm thuếGTGT). Theo hợp đồng đơn vị thầu, đơn vị thầu quốc tế A sẽ giao giảm phần giá bán trịxây gắn thêm (được cách thức tại đúng theo đồng công ty thầu ký kết với bên Việt Nam) mang đến Nhà thầuphụ vn B với cái giá trị là 01 triệu USD (giá chưa bao gồm thuế GTGT); ngoàira, trong quy trình xây dựng nhà máy sản xuất xi măng Z để triển khai hợp đồng công ty thầu,Nhà thầu quốc tế A mua vật tư nguyên vật liệu (gạch, xi măng, cát…) thực hiệnxây lắp với mua các loại hàng hóa, thương mại dịch vụ như thuê xe, khách hàng sạn cho chuyêngia, cài đặt văn chống phẩm... Ship hàng cho việc triển khai hợp đồng.

Doanh thu tính thuế TNDN ở trong phòng thầu nước ngoài A vào trườnghợp này được xác định như sau:

Doanh thu tính thuế TNDN = 9 triệu USD - 1 triệu USD = 8 triệuUSD

Doanh thu tính thuế TNDN ở trong nhà thầu quốc tế A ko đượctrừ những khoản vật tứ nguyên trang bị liệu, hàng hóa, thương mại dịch vụ như thuê xe, thuê kháchsạn cho siêng gia, mua văn chống phẩm...

b.3) ngôi trường hợp công ty thầu nước ngoài ký phù hợp đồng vớiNhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương thức trực tiếp thì BênViệt phái mạnh khai nộp thuế TNDN rứa cho bên thầu nước ngoài, bên thầu phụ nướcngoài theo phần trăm (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khớp ứng vớingành marketing mà đơn vị thầu nước ngoài, công ty thầu phụ quốc tế đó thực hiệntheo đúng theo đồng nhà thầu, đúng theo đồng nhà thầu phụ. Bên thầu phụ quốc tế không phảikhai nộp thuế TNDN trên phần giá trị công việc Nhà thầu phụ quốc tế thực hiệntheo vẻ ngoài tại hòa hợp đồng bên thầu phụ ký với đơn vị thầu quốc tế mà mặt ViệtNam sẽ khai nộp thay.

b.4) lợi nhuận tính thuế TNDN so với trườnghợp thuê mướn máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là tổng thể tiền mang đến thuê.Trường hợp lợi nhuận cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đường bộ bao gồmcác giá cả do bên cho thuê trực tiếp bỏ ra trả như bảo đảm phương tiện, bảo dưỡng,chứng dấn đăng kiểm, người tinh chỉnh phương tiện, trang thiết bị và túi tiền vận chuyểnmáy móc lắp thêm từ quốc tế đến vn thì lệch giá tính thuế TNDN khôngbao gồm các khoản giá thành này nếu gồm chứng từ thực tế chứng minh.

b.5) lợi nhuận tính thuế TNDN của hãng hàng ko nướcngoài là lợi nhuận bán vé hành khách, vận đơn hàng không và những khoản thu khác(trừ số đông khoản thu hộ công ty nước hoặc tổ chức theo luật của pháp luật) tạiViệt phái nam cho câu hỏi vận chuyển hành khách, hàng hóa và đối tượng người dùng vận đưa khácđược thực hiện trên những chuyến bay của thiết yếu hãng mặt hàng không hoặc liên danh.

Ví dụ 20:

Hãng mặt hàng không nước ngoài A trong quý I năm trước đó phát sinh doanh thu là 100.000 USD, trong đó doanh số bánvé quý khách là 85.000 USD, lợi nhuận bán vận giao dịch hóa là 10.000 USD vàdoanh số bán MCO (chứng từ tất cả giá) là 5.000 USD; đồng thời phát sinh khoản thuhộ công ty nước (lệ chi phí sân bay) 1.000 USD, bỏ