Xót xa

Đôi khi lòng mong muốn yêu anh thật các Mà em tin kia trả lại bao nhiêu Đời em là cả ước ước ao tương lai Còn tôi chỉ tay trắng song tay làm sao chung đường thông thường bước ??? Thôi em đừng kể tên tôi làm cái gi Đời người lừng khừng hãy tra cứu quên đi Từ lúc em lỡ cất bước ra đi Lòng tôi đau giây phú phân ly Ước mơ còn ước mơ gì? ĐK: ngoài trời đổ mưa như mưa trong tâm Mưa rơi ướt trong lòng hồn tình thương vỗ cánh cất cánh đi mang đến trả lại trăng sao. Yêu thương nhau đừng làm cho nhau bi thiết lòng Tình như dòng lá rơi rụng mặt sông Hỏi em em tất cả biết hay không Mà sao em nhằm tôi nhớ tôi mong mỏi Cách phân chia nào chẳng nhức lòng...

Bạn đang xem: Xót xa


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Trang Phim Có Phụ Đề Tiếng Anh Tốt Nhất, 8 Website Xem Phim Luyện Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.