THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT) : VỪA KHÓ VỪA DỄ!

Thì lúc này đơn (Simple Present Tense) là một trong trong các thì giờ đồng hồ Anh - công ty điểm ngữ pháp căn bản đầu tiên mà bất cứ người học tập tiếng Anh nào thì cũng đều nên “nằm lòng” trước khi học những mảng con kiến thức không ngừng mở rộng và sâu xa hơn.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn (simple present) : vừa khó vừa dễ!


Trong nội dung bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share một cách chi tiết để giúp chúng ta hiểu rõ thì lúc này đơn - Công thức, cách dùng và dấu hiệu phân biệt như cố gắng nào, cũng giống như giúp chúng ta cũng có thể sâu chuỗi kỹ năng bài học thuận tiện hơn. ở bên cạnh đó, hầu như ví dụ phân tích rõ ràng và bài tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp các bạn càng nắm chắc chắn thêm về thì lúc này đơn này. Vậy chúng ta cùng bắt vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì cần sử dụng để miêu tả một hành vi mang tính liên tiếp (regular action), theo kinh nghiệm (habitual action) hoặc hành vi lặp đi tái diễn có tính quy luật, hoặc mô tả chân lý và sự thiệt hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk to lớn school every day. (Tôi đi học hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục chơi láng đá).

*

Ví dụ về thì hiện trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động từ “to be”

Động trường đoản cú “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + amHe, She, It + isYou, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ phần đông là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là bà bầu tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn đi bơi lội vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei hay đi ngủ vào khoảng 11 tiếng tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy không hẳn là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ để hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn chỗ nào thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: vì you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vày you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What do you do? (Cậu làm cho nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động từ sống thì này, đối với ngôi trước tiên (I), thứ hai (you) cùng thứ 3 số nhiều (they) thì động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không tồn tại “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít (he, she, it), đề nghị chia rượu cồn từ bằng cách thêm đuôi tất cả "s/es" tùy theo trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau cồn từ:

– Thêm s vào đằng sau hầu hết các cồn từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ chấm dứt bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau những động từ ngừng bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ nhiều loại khác nhau)

* Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải nhờ vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không nhờ vào cách viết (spelling).

/s/: khi từ có âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: lúc từ tất cả âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: khi từ gồm âm cuối là các phụ âm còn sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì hiện tại đơn biểu đạt một thói quen giỏi hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tấn công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi tiếp tục thức giấc vào mức 6h sáng.

➨ Ta thấy việc thức dậy lúc 6h sáng là hành động lặp đi lặp lại liên tiếp => sử dụng thì lúc này đơn. Do chủ ngữ là “I” nên động từ “get up” ở dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là các sự vật, hiện tượng lạ hiển nhiên trong cuộc sống đời thường không gồm gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất quay quanh mặt trời.

➨ việc trái đất luôn quay quanh mặt trời là sự việc thật minh bạch => dùng hiện tại đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xẩy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, định kỳ trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh cất cánh thời điểm 7 giờ chiếu sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất hành lúc 8 giờ sáng mai.

➨ tuy nhiên máy bay chưa tới hay tàu chưa lên đường nhưng vì đấy là lịch trình bao gồm sẵn nên sẽ sử dụng thì bây giờ đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu đk loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của mình qua đi, chúng ta cũng có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì lúc này đơn trong một số cấu trúc khác trong giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi đang đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go lớn the beach only when it is sunny.

Họ đã đi biển chỉ khi trời nắng.

They will go to the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn: lúc trong câu có các trạng tự chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go khổng lồ the beach. (Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường hay uống nhiều nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, từng tuần, mỗi tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, hàng tháng, mặt hàng quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ bố lần/ tứ lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận tứ vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng với từng chuyên môn của học tập viên. Chúng ta Hãy đk ngay tại Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc sinh hoạt thì hiện tại Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ khổng lồ me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: sử dụng những cồn từ cho tiếp sau đây để điền vào địa điểm trống ham mê hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic và Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động trường đoản cú sau để ngừng câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

Xem thêm: Trung Tâm Chiếu Phim Sắp Chiếu Phim Các Rạp Hôm Nay, Galaxy Cinema: Hệ Thống Rạp Chiếu Phim Hiện Đại

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân chia động từ cho đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour to lớn get to lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt câu hỏi mà bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân và gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want to lớn know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits lớn work? => bởi vì they wear suits to work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go to her Chinese class? =>________why / I / have khổng lồ clean up? =>_______

Bài tập 7: ngừng đoạn hội thoại sau:

Rita: (►) vì you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) khổng lồ all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) to away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to lớn buy the tickets & pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ............................ (I / not / want) to bởi vì anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - do not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vì you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2. drink3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often vày you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often vì you go lớn the cinema?
3. Which newspaper vì you read?6. Where vì your grandparents live?

Bài 6: Câu hoàn chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.
3. Do you understand the question?7. When does she go lớn her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why vày I have to lớn clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Do you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ cụ thể bài học tập về thì hiện tại đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, biện pháp sử dụng, lốt hiệu nhận biết và bài xích tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thiệt rõ kỹ năng về thì cơ phiên bản này cũng như có thể áp dụng bao gồm xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học về các thì giờ Anh khác trên site sarakhanov.com nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào trong học tập, các bạn đừng ngần ngại phản hồi dưới nội dung bài viết để được lý giải và đáp án nha!