Thể tích lăng trụ đứng

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích những mặt bên hoặc bởi chu vi đáy nhân với chiều cao.

Bạn đang xem: Thể tích lăng trụ đứng

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bởi tổng những diện tích xung quanh và ăn mặc tích nhì đáy.

Xem thêm: Ngộ Không Mùa 20: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Ngộ Không Liên Minh

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao

V = S. H

S: diện tích s đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo do hai mặt đáy song tuy nhiên và vỏ mặt bên.Bảng tính triển khai phép tính trong hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có các mặt mặt vuông góc với khía cạnh đáy.Lăng kính phần nhiều là lăng kính mà mặt đáy của nó có những cạnh dài bằng nhau.

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích đáyAxq – diện tích s xung quanhh – mặt đường caoa – những cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy đưa ra 3 giá trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích lòng Ad=
diện tích bao phủ Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và diện tích hình chóp
*

Thể tích và ăn diện tích hình cầu
*

Thể tích và ăn mặc tích hình nón
*

Thể tích và ăn mặc tích hình trụ tròn
*

Thể tích và ăn mặc tích hình vỏ hộp chữ nhật
Thể tích và diện tích khối lập phương
Diện tích với chu viLũy thừa với khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và ăn diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng với nhiên liệuChuyển đổi đơn vị đo
Chủ đề bắt đầu nhất


© 2022 sarakhanov.com - Phép Tính Online
Máy tính online thực hiện các phép tính đơn giản và dễ dàng đến nâng cao, biến đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, các chất giác...