Thắc Mắc Biết Hỏi Ai

Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu sắc cờ sắc áo, đã từng có lần yêu đảng, yêu bác. Nhưng mà càng trưởng thành, tôi càng đưa ra cho mình các câu hỏi:

1- vn có 9.000 giáo sư, 24.000 ts nhưng không có bất kì bằng bản quyền sáng tạo nào. Vậy hầu như giáo sư, tiến sỹ đó, họ làm gì?

2- giáo dục Việt Nam cách tân không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?

3- Báo chí ca tụng người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy trên sao phần lớn du khách quốc tế tuyên bố sẽ không quay trở lại vn lần đồ vật 2?

4- Đảng cộng sản nước ta thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, ví dụ và tương đối đầy đủ về núm nào là “Nền kinh tế tài chính thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa,” vậy sau cùng ai nghĩ về ra quy mô này?

5- nhiệm vụ của báo chí media là nói lên sự thật hay là nói lên số đông điều bổ ích cho đảng?

6- đơn vị nước dấn lương từ chi phí thuế của dân để làm việc ship hàng nhân dân tuyệt để thống trị nhân dân?

7- Công an là lực lượng được thành lập và hoạt động để đảm bảo an toàn dân hay bảo đảm an toàn chế độ?

8- khẩu hiệu của quân đội là “trung cùng với đảng,” vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia chiêu tập là “tổ quốc ghi công” chứ chưa hẳn “đảng ghi công”?

9- lý do có “huân chương binh đao chống Pháp, phòng Mỹ” mà lại không tồn tại “huân chương binh lửa chống Tầu”?

10- Đảng cử thì đảng bầu, lý do đảng cử lại bắt dân bầu?

11- công ty nghĩa làng hội là chính sách ưu việt, vậy nguyên nhân nó sụp đổ tại Nga, địa điểm nó được sinh ra và trên sao chỉ còn vài đất nước theo mô hình này?


*

12- bốn tưởng Mác-Lenin là tứ tưởng khai sáng sủa nhân loại, vậy lý do tượng Lenin bị phá sập trên Nga và các nước đông Âu vào tiếng reo hò của nhân dân?

13- hồ chí minh từng nói: “Không, tôi chẳng bao gồm tư tưởng gì không tính tư tưởng công ty nghĩa Mác-Lê.” Vậy giáo trình tứ tưởng hồ Chí Minh ở đâu ra?

 Cô Giáo Trần Thị Lam