MÃ KHUYẾN MÃI THẾ GIỚI DI ĐỘNG MỚI NHẤT 05/2022

/ceo/CEO_61557/nguyen-duc-tai.chnNguyên quán: phái mạnh ĐịnhCông ty cổ phần Đầu tư nhân loại Di đụng - quản trị HĐQThttpsarakhanov.com://sarakhanov.com1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61557.jpgNguyễn Thị Thu TâmNguyễn Thị Thu ThảoPhan Thị Thu Hiền

Bạn đang xem: Mã khuyến mãi thế giới di động mới nhất 05/2022

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch sarakhanov.comử mua - bán cp
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT
Ông è cổ Huy Thanh Tùng Thành viên HĐQT ko điều hành
Ông Đặng Minh Lượm Thành viên HĐQT
Ông Đoàn Văn gọi Em Thành viên HĐQT
Ông Đào vậy Vinh Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Tiến Trung Thành viên HĐQT độc lập
Ông Đỗ Tiến sarakhanov.comĩ Thành viên HĐQT độc lập
Ông Robert Alan Willett Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Thomasarakhanov.com Lanyi Thành viên HĐQT ko điều hành
Bà Lê Thị Thu Trang Phụ trách quản trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông è cổ Huy Thanh Tùng Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Khánh Chi Giám đốc quan tâm khách hàng
Ông Đỗ Tuấn Anh Giám đốc Cung ứng
Ông Điêu bao gồm Hải Triều Giám đốc Kỹ thuật
Bà Lê Thảo Trang Giám đốc Maketing
Ông Đặng Minh Lượm Giám đốc Nhân sarakhanov.comự
Ông Vũ Đăng Linh Giám đốc Tài chính
Bà Lý è cổ Kim Ngân Kế toán trưởng

Xem thêm: Lbs Là Gì ? Chuyển Đổi Đơn Vị Lb Là Gì ? Pound Là Gì ? Chuyển Đổi Đơn Vị Lbs

BAN KIỂM sarakhanov.comOÁT
Ông Hoàng Hữu Hưng Thành viên BKsarakhanov.com
Ông Điêu bao gồm Hải Triều Thành viên Ban truy thuế kiểm toán nội bộ
Ông Đào cố Vinh Thành viên Ban truy thuế kiểm toán nội bộ

VỊ TRÍ KHÁC
Bà Lê Thị Thu Trang Công ba thông tin

(*) lưu lại ý: tài liệu được sarakhanov.com tổng thích hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào vày sarakhanov.comử dụng các dữ liệu này.
*