Sửa đổi nguyện vọng 2020

Mỗi sỹ tử chỉ được kiểm soát và điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định còn chỉ được sử dụng một trong những hai phương thức: trực tuyến đường hoặc bởi Phiếu ĐKXT.

Lưu ý, riêng biệt với các thí sinh phúc khảo bài xích thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau thời điểm có tác dụng phúc khảo thi trung học phổ thông quốc gia.

Quy định riêng với những phương thức kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng:

Điều chỉnh bởi phương thức trực tuyến:Thí sinh sử dụng thông tin tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp cho để triển khai việc kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. để ý thí sinh: cách tiến hành này chỉ đồng ý khi số lượng nguyện vọng sau thời điểm điều chỉnh không to hơn số lượng nguyện vọng đang đăng ký lúc đầu trong Phiếu ĐKDT;Điều chỉnh bởi Phiếu ĐKXT:Thí sinh được điều chỉnh tạo thêm số lượng ước vọng so với con số nguyện vọng đã đăng ký ban sơ trong Phiếu ĐKDT và yêu cầu nộp bổ sung cập nhật lệ tầm giá cho số nguyện vọng tăng lên theo quy định.

A/ Cách đổi khác nguyện vọng online

1. Đăng nhập vào hệ thốnghttp://thisinh.thithptquocgia.edu.vnvới tài khoản đã được cấp

2. Click vào thanh menu và lựa chọn chức năng đổi khác nguyện vọng xét tuyển