Sơn đại bàng màu ghi

Bảng màu này dùng để định hướng lựa chọn màu sắc, màu hiển thị trên màn hình có thể khác so với tấm mẫu tùy thuộc vào màn hình. Khi đặt hàng, xin Quí khách vui lòng lựa chọn theo bảng màu giấy hoặc tấm mẫu của Công ty.

Bạn đang xem: Sơn đại bàng màu ghi

Chú ý: Đối với những mã mầu có đóng mở ngoặc (…) ví dụ:  XL-23 (240 50 35) thì phần chữ XL-23  là mã mầu sản phẩm của công ty. Còn phần thông tin trong ngoặc: (240 50 35) là mã màu tương đương, để tiện cho khách hàng so sánh.

Xem thêm: Nhạc Trong Phim Chàng Trai Của Em Bai Hat Chang Trai Cua Em Hot Nhất

BẢNG MÀU SƠN BỘT (BẢN THỬ NGHIỆM – DIGITAL)

Bảng màu này dùng để định hướng lựa chọn màu sắc, màu hiển thị trên màn hình có thể khác so với tấm mẫu tùy thuộc màn hình. Khi đặt hàng, xin Quí khách vui lòng lựa chọn theo bảng màu giấy hoặc tấm mẫu của Công ty.

Chú ý: Đối với những mã mầu có đóng mở ngoặc (…) ví dụ:DB-P XL-806 (640-5)thì phần chữDB-P-806là mã mầu sản phẩm của công ty. Còn phần thông tin trong ngoặc:(640-5)là mã màu tương đương, để tiện cho khách hàng so sánh.


Bảng màu sơn công nghiệp

Cr-02


Bảng màu sơn công nghiệp

Cr-132


Bảng màu sơn công nghiệp

Cr-37


Bảng màu sơn công nghiệp

Cr-66


Bảng màu sơn công nghiệp

Cr-68


Bảng màu sơn công nghiệp

Cr-69


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-04


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-103


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-105


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-114


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-18


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-44


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-61


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-65


Bảng màu sơn công nghiệp

CT-98


Bảng màu sơn công nghiệp

Cu-04


Bảng màu sơn công nghiệp

Cu-06


Bảng màu sơn công nghiệp

Cu-40.M7


Bảng màu sơn công nghiệp

Đe-01


Bảng màu sơn công nghiệp

Đe-01.M7


Bảng màu sơn công nghiệp

Đo-01


Bảng màu sơn công nghiệp

Đo-07


Bảng màu sơn công nghiệp

Đo-29


Bảng màu sơn công nghiệp

G-01


1
{"pages":4,"paged":1,"class":"portfolio-pagination","type":"custom","url":"https:\/\/sarakhanov.com\/bang-mau\/"}

Sign up to Newsletter & Follow us


Leave this field empty if you"re human:
*

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI