SO SÁNH NGANG BẰNG TIẾNG ANH

Trong giờ Anh, những dạng câu đối chiếu thường hay gặp mặt trong bài học và giao tiếp hàng ngày. Mặc dù nhiên, công ty chúng tôi muốn đi sâu vào kỹ năng hơn để các bạn hiểu về nhiều loại câu So sánh ngang bằng trong tiếng Anh. Do lẽ, đây là dạng câu phổ biến, nếu chúng ta có thể nắm có thể được kết cấu và cách thực hiện loại câu này thì các bạn sẽ có thể làm giỏi được bài xích tập và sử dụng câu từ nhuần nhuyễn hơn.

Bạn đang xem: So sánh ngang bằng tiếng anh

Mời chúng ta theo dõi sau đây cùng Báo tuy nhiên Ngữ nhé!

Khái niệm

Loại câu so sánh ngang bằng được áp dụng khi ước ao chỉ một sự vật, hiện tượng này tương đương với một sự vật hiện tượng khác. Lever của sự vật, hiện tượng đó cùng cấp với nhau.

Có thể dùng để so sánh hai hoặc nhiều nhiều loại đồ vật, thức uống, trang phục,… tất cả hình dạng, mùi vị, color sắc, chất liệu giống nhau.

Cấu trúc của nhiều loại câu

Câu đối chiếu ngang bởi (positive form)

Nhiều chúng ta hay lầm lẫn rằng câu so sánh chỉ cần sử dụng với tính từ. Mặc dù nhiên chúng ta cần xem xét rằng câu so sánh được dùng cho tất cả Tính từ với Trạng từ.

1. Dạng thức so sánh ngang bằng của Tính từ

CT:

As + short/long Adjective + As

S1+ V(be) + as + adj + as + S2(+be)

 S1+ V(be) + not + as/so + adj+ as + S2(+be)

Trong đó:

S là chủ ngữ, là danh tự chỉ bạn hoặc sự vật


V là động từ theo sau danh từ

Adj là tính từ bỏ được sử dụng

+) vào một câu giả dụ có lộ diện từ “as” thì chắc hẳn rằng đằng sau câu đó sẽ có được từ “as”. Điều này cho biết được nó là kí hiệu cho mình nhận biết đấy một số loại câu đối chiếu ngang bằng.

+) trong câu có áp dụng Tính trường đoản cú thì đằng trước yêu cầu là Động trường đoản cú (V) tobe như: is/am/are.


Tuy nhiên, chúng ta nên xem xét rằng động từ này phân chia theo những thì như thừa khứ, vượt khứ hoàn thành hay hiện tại tại, bây giờ tiếp diễn. Ví dụ: V – tobe của quá khứ là Was/ Were.

+) Đối với dạng câu bao phủ định thì buộc phải thêm “not” nhưng nhiều người không biết bắt buộc thêm tự đó nơi nào của câu đối chiếu bằng. Đừng lo, với một số loại này thì chúng ta phủ định trực tiếp vào V cồn từ tobe như wasn’t, weren’t.

Ví dụ:

+) Him house is as small as mine.

Dịch: câu này mong muốn nói rằng: “nhà của anh ta nhỏ như ngôi nhà đất của tôi”. Từ bỏ ‘small’ là một trong tính từ được áp dụng giữa 2 từ “AS”. Động từ bỏ tobe “is” được phân tách theo nhà ngữ đứng trước.

Xem thêm: Lộc Đỉnh Ký Diễn Viên - Lộc Đỉnh Ký (Phim 1998)

*

Động từ thường visit được chia do chủ ngữ đứng trước nó. Trạng từ often sử dụng trong câu đối chiếu ngang bằng.

3. Dạng thức so sánh ngang bằng của danh từ

CT:

S1 + V + the same + N + as + S2

Ví dụ:

+) Linh is as tall as Nga.

=> Linh is the same height as Nga.

(Linh tất cả cùng độ cao với Nga.)

Trong lấy ví dụ này trường đoản cú tall là một tính từ bỏ được đưa sang danh tự height. Dẫu vậy nghĩa của câu văn vẫn không vậy đổi.

Các bài bác tập CÂU SO SÁNH NGANH BẰNG

1, My oto __________ your car.

A. Is as not expensive as B. Is not as expensive as

C. As expensive not as D.is not as expensively as

2, You must explain your problems________ .

A. As clear as you can B. As clearly as you can

C. As clear that you are D. As clearly as you are

3, Nobody in our class plays_______ Patrick.

A.as good as B. So well than C. As best as D. As well as

4, Her motor is ______ mine.

A. Twice as big as B. As twice big as C.as two time big as D. As big as twice

5, My clothes ________ hers.

A. Is as not modern as B. As is modern as

C. Is as modern as D. As is modern not as

Đáp án

1 – B

2 – B

3 – D

4 – A

5 – C

Trên đây chúng tôi đã trình bày về so sánh ngang bởi và các công thức sử dụng loại cấu trúc này.