Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất

Câu hỏi: Trình tự các giai đoạn của tiến hóa phát sinh sự sống trên Trái Đất là?

A. Tiến hóa hóa học – tiến hóa sinh học.

Bạn đang xem: Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất

B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa tiền sinh học – tiến hóa sinh học – tiến hóa hóa học.

Lời giải:

Đáp án đúng: B. Tiến hóa hóa học – tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.

Giải thích:

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, những chất vô cơ gồm trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, khí cacbônic, amôniac, nitơ...) dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên những phân tử hữu cơ đơn giản (cacbonhiđrô, saccarit, lipit, axit amin và nuclêôtit). Các chất hữu cơ hòa hợp trong đại dương nguyên thủy lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên những đại phân tử như ARN, ADN cùng prôtêin...

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, các đại phân tử tập hợp cùng tương tác với nhau trong một hệ thống mở tạo nên các tế bào nguyên thủy (tiền tế bào).

Xem thêm: Anh Là Romeo Còn Em Là Juliet, You'Re Mah Lady Lady Lady =))

Trong giai đoạn tiến hóa sinh học, từ các dạng tiền tế bào đã tiến hóa cho ra tất cả các sinh vật nhân sơ cùng nhân thực hiện nay.

Cùng sarakhanov.com tìm hiểu những kiến thức cơ bản về sự sống bên trên Trái Đất nhé!

*
Trình tự các giai đoạn của tiến hóa phát sinh sự sống bên trên Trái Đất là" width="602">

Xét về toàn bộ quá trình tiến hóa, sự sống bên trên Trái Đất đã trải qua những giai đoạn sau:

- Tiến hóa hóa học: sự hình thành và tiến hóa của những hợp chất hữu cơ

- Tiến hóa tiền sinh học: sự ra đời và tiến hóa của các tế bào sơ khai

- Tiến hóa sinh học: sự tiến hóa của các loài sinh vật bên trên Trái Đất mang đến đến ngày nay.

I. Tiến hóa hóa học

1. Hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ những chất vô cơ

- Theo ông Oparin (Nga) và Haldane (Anh) đã độc lập nhau cùng đưa ra giả thuyết đến rằng các hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên bên trên trái đất có thể được xuất hiện bằng nhỏ đường hóa tổng hợp từ các chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa: Bầu khí quyển nguyên thủy không có oxi, dưới tác dụng của nguồn năng lượng tự nhiên (tia chớp, tia tử ngoại, núi lửa …) 1 số các chất vô cơ kết hợp tạo buộc phải chất hữu cơ đơn giản: a. Amin, nucleotit, đường đơn, a. Xit bự … những đơn phân kết hợp với nhau tạo thành những đại phân tử.

- Ông Miller và Uray đã làm thí nghiệm kiểm chứng: Tạo ra môi trường gồm thành phần hóa học giống khí quyển của trái đất nguyên thủy vào bình thủy tinh. Hỗn hợp khí CH4, NH3, H2 với hơi nước được đặt vào điều kiện phóng điện liên tục suốt 1 tuần lễ. Kết quả các ông đã thu được 1 số chất hữu cơ đơn giản vào đó có các a. Amin. Những chất hữu cơ được xuất hiện trong điều kiện hóa học của bầu khí quyển nguyên thủy càng ngày càng phức tạp dần CH → mang đến → CHON

2. Quá trình trùng phân tạo nên những đại phân tử hữu cơ

- Để chứng minh những đơn phân như axit amin bao gồm thể kết hợp với nhau tạo nên những chuỗi polipeptit đơn giản vào điều kiện trái đất nguyên thủy, ông Fox và những cộng sự vào năm 1950 đã tiến hành thí nghiệm đun rét hỗn hợp các axit amin thô ở nhiệt độ từ 150 → 180oC với đã tạo ra được những chuỗi peptit ngắn (gọi là prôtêin nhiệt).

→ Kết luận: các đơn phân tử kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử.

3. Sự xuất hiện cơ chế tự nhân đôi

a. ADN bao gồm trước xuất xắc ARN có trước?

- Một số bằng chứng đã chứng minh ARN gồm thể tự nhân đôi ko cần enzim đề nghị ARN tiến hóa trước ADN.

- ARN gồm khả năng tự nhân đôi, CLTN sẽ chọn các phân tử ARN gồm khả năng tự sao tốt, gồm hoạt tính enzim tốt có tác dụng vật liệu di truyền. Từ ARN → ADN.

b. Có mặt cơ chế dịch mã:

- ARN là khuôn để những axit amin liên kết nhau tạo thành chuỗi polipeptit và chúng được bao bọc bởi màng buôn bán thấm bí quyết li với môi trường ngoài.