Ngày tốt trong tháng 2 năm 2021

Để giúp quý khách dễ ợt trong vấn đề xem ngày tốttháng hai năm 2021 cũng giống như thuận nhân thể trong câu hỏi so sánh những ngày trong thời điểm tháng 2/2021 cùng với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất một ngày dài đẹp trong tháng 22021 tương tự như đưa ra các ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường đúng theo quý các bạn không cần xem ngày tốt tháng 2 năm 2021 tốt xem ngày đẹp nhất tháng hai năm 2021 bởi vì đã có dự tính tiến hành các bước vào một ngày cụ thể trong mon 2, quý bạn vui tươi tìm mang đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn vẻ ngoài Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày cố gắng thể.


Bạn đang xem: Ngày tốt trong tháng 2 năm 2021

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2021


Xem ngày giỏi tháng 4 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 2 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Ngọ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Xem thêm: Danh Sách Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 10 Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất Màn Ảnh

Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày liền kề Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày tốt tháng hai năm 2021 mà shop chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Rứa nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 2/2021 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng hai năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12 345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại có cần là công trình phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim smartphone đều với những tích điện riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa hàng số nhưng mà Sim điện thoại cảm ứng có thể tác động tới các bạn theo hướng xuất sắc (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi nhắc quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong muốn muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giải vậnhạn
*
Các loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố với 3 đội tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu cùng ma thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình thuộc cung hoàng đạo làm sao và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam thanh nữ thu hút nhất
*
Thiên Bình và tuy vậy Tử bao gồm phải cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp dành riêng cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ sao cá nhân và gợi ý đọc phiên bản đồ sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam nữ giới có điểm gì đặc trưng và thu hút?
*
Dấu hiệu song Tử lúc yêu và đặc điểm tình yêu cung tuy nhiên Tử nam nữ
*
Luận tử vi phong thủy tuổi gần kề Ngọ năm 2021 thiếu phụ mạng sinh năm 1954
Tử vi liền kề Ngọ 2021 thanh nữ mạng được luận là xấu nhiều xuất sắc ít

Xem ngày giỏi xấu