NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 CÓ ĐÁP AN

1200 bài xích tập trắc nghiệm lịch sử 12 TUYỂN TẬP bank trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp ánTài liệu này được tổng phù hợp 1200 bài tập trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 cả năm. 1200 bài bác tập trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 TUYỂN TẬP bank trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 có đáp án. Ngôn từ là các bài tập trắc nghiệm theo từng bài học kinh nghiệm và tất cả đáp án đến từng câu. Tài liệu được viết bên dưới dạng word gồm 144 trang. Chúng ta xem và cài về ở link dưới.

Bạn đang xem: Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp an

thpt DƯỠNG ĐIỀMBAÌ I . LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU 1945 Câu 1. Hãy chọn Câu đúng nhất để viết tiếp về Iuri Gagarin:Iuri Gagarin là:a/. Người đầu tiên cất cánh lên sao hỏab/. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạoc/. Người đầu tiên bay vào vũ trụd/. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.Câu 2. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới vào những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?a/. Đứng thứ nhất bên trên thế giới b/. Đứng thứ hai trên thế giớic/. Đứng thứ tía trên thế giới d/. Đứng thứ bốn trên thế giớiCâu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:a/. Hòa bình, trung lậpb/. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giớic/. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài ngườid/. Kiên quyết chống lại các chính sách tạo chiến của MỹCâu 4. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế giới:a/. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âub/. Sự ra đời nước Cộng hòa quần chúng. # Trung Hoac/. Sự ra đời của nước Cộng hòa Ấn Độd/. Câu a và bCâu 5. Hoàn cảnh của quần chúng. # các nước Đông Âu khi bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH:a/. Cơ sở vật chất - kỹ thuật lạc hậub/. Các nước đế quốc tiến hành vây hãm về gớm tế, can thiệp về chính trịc/. Các thế lực chống CNXH vẫn còn tồn tại và ra sức chống phád/. Cả a, b, c,Câu 6. Những thiếu sót và không nên lầm cơ bản mà công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu đã phạm phải là:a/. Rập khuôn một cách giáo điều theo tế bào hình xây dựng CNXH ở Liên Xô,b/. Chủ quan, duy ý chí, không tuân theo quy luật khách quan liêu của lịch sử.c/. Thiếu dân chủ, thiếu công bằng xã hội và vi phạm pháp chế XHCN.d/. Nhà nước nắm độc quyền về tởm tế.Câu 7. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:a/. Lênin. B/. Xtalin.c/. Goocbachốp d/. Enxin.Câu 8. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu:a/. Đã xây dựng một tế bào hình về CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp,b/. Chậm sửa chữa, nuốm đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới.c/. Những không nên lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.d/. Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH vào và ngoài nước.

Xem thêm: Phong Cách Thời Trang Cho Giáo Viên Tinh Tế, Sang Trọng &Bull; Andora

*

Truyện chữ
- Mê gọi truyện chữ - Sách học tập piano - Lý thuyết âm thanh - Nhạc lý cơ bản - các đúng theo âm cơ bản - âm giai - truyện chữ online