Lục tự đại minh chân ngôn

Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho trung ương đại bi cùng ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của tiệm Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay quan Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, cùng chân ngôn của Ngài được tôn thờ là tinh túy tình thương thương với lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình bọn chúng sinh.

Bạn đang xem: Lục tự đại minh chân ngôn

Nếu Thượng sư Liên Hoa Sinh là bậc Thượng sư quan liêu trọng nhất trong truyền thống Kim Cương thừa, thì cửa hàng Tự Tại là vị Phật Bảo hộ quan tiền trọng nhất đến hành giả Kim Cương thừa. Chân ngôn Lục Tự đại minh “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu mang đến lòng bi mẫn của Phật đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả Phật tử, từ lứa trẻ thơ đến những bậc cừ khôi được trưởng dưỡng theo truyền thống Kim Cương thừa.

Theo gớm điển Đại thừa, bao gồm đức quan tiền Âm đã thờ dàng lên đức Phật câu chân ngôn Lục tự Đại Minh này, với đức Phật trở lại phó thác cho ngài Phật sự cao thâm là cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi những khổ nạn trên bé đường tiến đến giác ngộ. Vào khoảng ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi các ngài, trái đất chấn động, cùng không trung vang lên âm thanh OM MANI PADME HUNG SHRI.

*
(Kinh luân cầu nguyện được khắc Lục Tự Đại Minh chân ngôn)

Trong Mật điển dạy rằng: chân ngôn đại bi Lục tự là hiện thân tinh túy trọng điểm giác ngộ của hết thảy chư Phật, tinh túy của Ngũ bộ Phật với tinh túy trì giữ bí mật. Chân ngôn này chứa đựng khẩu truyền tinh túy trong từng chủng tử của sáu chủng tử chân ngôn, là phẩm hạnh ba la mật tuyệt hảo cùng là cội nguồn của hết thảy chư Phật, cội nguồn của tất cả thành tựu, đem lại phúc lợi và bình yên cho tất cả bọn chúng sinh và là con đường giác ngộ và giải thoát. Chỉ nhờ tu tập trì niệm sáu chữ chân ngôn này (là khẩu giác ngộ siêu việt tinh hoa của hết thảy các pháp) hành giả tất cả thể đạt được quả vị Vô học với trở thành bậc giải thoát hướng dẫn chúng sinh. Cho dù một lần được nghe chân ngôn này vào tầm khoảng chết, loại kiến và những động vật sẽ thoát khỏi thân nghiệp báo với tái sinh trong cõi Tịnh độ. Việc trì niệm sáu chữ chân ngôn này, giống như mặt trời tỏa chiếu bên trên núi tuyết, sẽ khiến tất cả nghiệp xấu cùng chướng ngại nhưng mà hành giả đã tích lũy từ vô thủy vào luân hồi được tịnh hóa và tiêu trừ, đến tích tắc lâm chung sẽ được vãng sinh vào cảnh giới Tịnh độ. Thiền định về chân ngôn này hành giả tất cả thể đạt được tam học Văn, Tư, Tu. Tất cả các pháp sẽ xuất hiện là Pháp thân và cánh cửa kho báu công hạnh lợi ích chúng sinh sẽ được rộng mở. Hành trì chân ngôn này sẽ góp hành giả không bị trôi dạt nơi cánh cửa tái sinh của lục đạo luân hồi và sẽ đạt được quả vị tía la mật, đồng thời tịnh hóa tất cả nghiệp nhiễm ô, phiền não đau khổ, các thói thân quen tập khí xấu cùng chuyển hóa tất cả hiện tướng bên phía ngoài thành cảnh giới Tịnh độ của Tam thân. Bởi vậy, công đức trì tụng chân ngôn Đại bi Lục tự đại minh là ko thể đo lường và nghĩ bàn.

*

Chân ngôn túng thiếu mật “OM MANI PADME HUNG” là hiện thân tất cả năng lực từ bi, trí tuệ cùng công hạnh của đức quan lại Âm tôn quý, ngài đó là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. Chữ chủng tử “OM”, sắc trắng có mặt từ sự hiển bày của năm trí tuệ Phật, là chủng tử hợp nhất tất cả phẩm hạnh cùng là tinh hoa Thiền định bố la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả phiền não của sự kiêu ngạo, gồm thể giải thoát được sự đau khổ của chư Thiên là loại chết cùng sự đọa lạc. Những sự đau khổ vào cõi chư Thiên bất khả phân với thân cùng công hạnh của Shatakratu, Đức Phật hiện thân cứu độ cõi chư Thiên. Chữ OM là sự phản chiếu của trí tuệ bình đẳng, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến phái nam phương Tịnh độ, cảnh giới vinh quang cùng khiến họ thành tựu được sắc thân Phật Bảo Sinh.

Chữ “MA”, sắc xanh lục xuất hiện bày tỏ lòng bi mẫn, lòng từ bi vô lượng của Đức quan liêu Âm tôn quý hướng về tất cả bọn chúng sinh, là chữ chủng tử của công hạnh cùng là tự tính Nhẫn nhục ba la mật. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân và quả phiền não của sự ganh ghét đố kị. Bên trên thực tế, sự đau khổ của cõi Trời Atula đều tạo nên từ những tị tỵ, hiếu chiến với sân hận. Những đau khổ này bất khả phân với thân với công hạnh của Vemachit, Đức Phật hiện thân cứu độ chủng loại Atula ghen tỵ. Chữ “MA” là hiện thân của trí tuệ Bất ko Thành Tựu, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo bọn chúng sinh đến cõi Bắc phương Tịnh độ, nơi mọi công hạnh viên mãn cùng khiến họ chứng đạt thân Phật Bất không Thành Tựu.

Xem thêm: Phim Mẹ Kế 3: Đoạn Kết Hd Vietsub, Phim Mẹ Kế 3: Đoạn Kết

*
(Bảng luân hồi)

Chữ “NI”, màu quà xuất hiện từ sự hiển bày của tất cả pháp giới và lòng từ bi vô tác diệu lực của Đức quan Âm, là chữ chủng tử biến sự luân hồi điên đảo thành pháp giới Niết bàn nhất như, là trí tuệ Kim Cương hợp nhất của thân - khẩu - ý các công hạnh. Chủng tử NI là tự tính Trì giới ba la mật, chữ này tịnh hóa sự ô nhiễm vô minh nhị nguyên, cùng tất cả nghiệp quả của phiền óc trên bốn dòng sông lớn đau khổ của cõi Người là sinh, già, bệnh, chết. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của đức Phật ham mê Ca Mâu Ni, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Người. Chữ NI này tỏa rạng trí tuệ, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu cõi luân hồi đến cảnh giới Tịnh độ Sắc Cứu Kính Thiên, cõi Kim Cương Giới thanh tịnh trả hảo cùng khiến bọn chúng sinh thành tựu thân Phật thứ sáu Vajradhara (Đức Phật Kim Cương Tổng Trì).

Chữ “PAD”, sắc xanh dương tự hiển bày từ bình đẳng xả vô lượng, lòng từ bi của Đức quan lại Âm tôn quý, không phải là lòng từ ái kiến thiên vị, chữ chủng tử này là thân cùng là tự tính vô cùng việt của Trí tuệ tía la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả nhân, quả của vô minh phiền não, một giải pháp cụ thể đó là những khổ đau của loại súc sinh lẩn thẩn si, đần độn cùng nô lệ. Sự khổ đau này bất khả phân với công hạnh của đức Dhuvasimha, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Súc sinh. Chữ chủng tử PAD này tỏa rạng từ Pháp giới thể tánh trí, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu đạo chúng sinh đến cõi Trung phương Tịnh độ và giúp họ chứng đạt thân Phật Tỳ lư giá bán Na.

*

Chữ “ME”, sắc đỏ tự hiển bày từ sự hỷ lạc vô lượng trong trái tim từ bi của Đức quan lại Âm tôn quý, là tất cả pháp bình đẳng, là chủng tử của khẩu và là tự tính Bố thí cha la mật. Chữ “ME” này tịnh hóa được tất cả nhân và quả phiền não đau khổ sự đau khổ của chủng loại Ngạ quỷ sống trong đói khát triền miên. Sự đau khổ này bất khả phân với công hạnh của đức Phật Vajlamukha, đức Phật hiện thân cứu chủng loại quỷ đói. Chữ “ME” toả chiếu trí tuệ Diệu Quan gần kề Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Tây phương Tịnh độ cùng giúp họ chứng đạt được thân Phật A Di Đà.

Chữ “HUNG” xuất hiện từ sự hiển bày lòng từ bi vô lượng trong tâm từ bi của đức quan lại Âm tôn quý. Ngài hộ trì, nâng đỡ tất cả bọn chúng sinh như bé đỏ của mình. Đây là chữ chủng tử của tâm, tự tính của Trí tuệ tía la mật khôn xiết việt. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân cùng quả của đau khổ sân giận nhị nguyên, một biện pháp cụ thể đó là sự đau khổ của bọn chúng sinh trong cõi Địa ngục chịu thống khổ đọa đầy bởi nhị thái cực nóng với lạnh. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và những công hạnh của Dhamaraja, Đức Phật hiện thân cứu độ chúng sinh Địa ngục. Chữ “HUNG” tỏa sáng của trí tuệ của Đại Viên Kính Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến cõi Tịnh độ Đại Hỷ lạc chân thật cùng giúp họ thành tựu thân Phật A Súc Bệ.

*
(Thangka Ngũ trí Như Lai)

Như vậy, việc trì tụng chân ngôn ko chỉ lợi ích nhỏ hẹp mang lại bản thân hành giả, nhưng mà tất cả năng lượng và công hạnh vô hạn của sáu chữ chủng tử Đại minh Vương chân ngôn này chấn động sáu cõi chúng sinh, từ tận thuộc của cõi luân hồi phiền óc giải thoát chúng sinh bay khỏi đau khổ, sợ hãi. Hành giả cần trì tụng Chân ngôn này càng thọ càng tốt trong số thời khóa tu.