Lịch Cắt Điện Tiền Giang, Từ 6/12 Đến 12/12

Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An, Thạnh Hưng, Thạnh Phú, toàn phần ấp Hòa Thạnh, thôn Đồng Thạnh; một phần ấp Bình Khánh, toàn phần ấp Bình Ninh, Bình Phú, lâu Khương, thôn Bình Phú; Toàn phần ấp Bình Trinh, Thạnh Thới, Khương Thọ, 1 phần ấp Ninh Đồng, buôn bản Đồng Sơn; một trong những phần ấp Bình Hoà Đông, làng mạc Bình Nhì

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thới Hòa, Long Hải, làng mạc Long Bình

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thới Hòa, Long Thới, xã Long Bình; 1 phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú; một phần ấp Bình Lạc, làng Thành Công

7:30 - 17:00

Một phần ấp thọ Khương, một phần ấp Bình Ninh, làng mạc Bình Phú

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

8:00 - 16:00

Một phần phường 2, xóm Thanh Hòa, thị làng mạc Cai Lậy

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, thị xã Cai Lậy

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Mỹ Phước, 1 phần xã Hưng Thạnh

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

8:00 - 16:00

Một phần khu vực 2, TT Chợ Gạo; một phần ấp Điền Mỹ, Long Thạnh, làng mạc Long Bình Điền; một trong những phần ấp Hòa Phú, buôn bản Bình Ninh; một trong những phần ấp Hưng Ngãi, xóm Đăng Hưng Phước

8:00 - 12:00

Ấp Đăng Phong Trên, làng Đăng Hưng Phước

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đăng Phong Dưới, làng Đăng Hưng Phước

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7:30 - 16:30

Một phần xã dưỡng Điềm; 1 phần xã Hữu Đạo

7:30 - 17:00

Một phần xã dưỡng Điềm; một trong những phần xã Bình Trưng; một phần xã Thân Cửu Nghĩa, thị xã Châu Thành

7:30 - 17:00

Một phần xóm Tân Hương, Tân Lý Tây, thị xã Châu Thành. Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo