Hợp âm không giờ rồi

không giờ rồi anh ngủ đi thôi tương đối đâu mà lo lắng anh ơi bầy mình nghèo bí đến mang đến quen Ngày sau phong phú mới mến thêm không lẽ nghèo hoài tuyệt sao? ko giờ rồi anh biết không anh? Sao anh còn thao thức trong tối Thà nghèo mà lại biết kính yêu nhau Còn hơn nhiều có đổi thay mau Thôi anh đừng bi quan nhé anh... Anh ơi! Anh cân nhắc chi từng giờ Cho em gối chăng ơ thờ sát nhau như trơ thổ địa tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói mà lại anh lo Thôi anh đừng bi ai nhé anh..! không giờ rồi anh ngủ cho say Mai phía trên còn lo kế sinh nhai Dù đàn mình vẫn trắng đôi tay Vẫn tin niềm hạnh phúc ở tương lai Không lúc nào tình nhạt phai..!!

Bạn đang xem: Hợp âm không giờ rồi


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Bản, Chuyển Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Cực Chuẩn

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.