I hope so nghĩa là gì

Không chỉ trong thơ ca và những trích dẫn, mà ngay đến trong đời sống hàng ngày, họ đều gồm có sự hy vọng, hy vọng đợi. Vậy làm cụ nào để thổ lộ sự hi vọng trong giờ đồng hồ Anh? Hãy nhằm Step Up giới thiệu cho bạn về cấu trúc hope, cách phân biệt cấu tạo này cùng với cấu trúc wish và các bài tập ngữ pháp với đụng từ hope nhé.

Bạn đang xem: I hope so nghĩa là gì

Bạn vẫn xem: I hope so nghĩa là gì

1. Kết cấu hope trong tiếng Anh

Đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá định nghĩa và công thức thường gặp của cấu trúc hope. Hãy cảnh báo lại phần đa điểm các bạn thấy có ích nhé.

Định nghĩa cấu tạo hope

Chúng ta sử dụng cấu tạo với rượu cồn từ hope để nói về những muốn đợi trong bây giờ hoặc tương lai mà bọn họ nghĩ có chức năng sẽ xảy ra. Trong giờ đồng hồ Anh, “hope” là một động từ chính.

Cách sử dụng cấu trúc hope

Công thức chung:

S + hope (that) + S + V

hoặc

S + hope + to V

Trong cấu trúc hope cộng với mệnh đề, “that” liên tục được lược bỏ. Điều này không tác động đến nghĩa của cả câu.

Ví dụ:

She hopes that he picks her up from work.

(Cô ấy hi vọng anh đón cô từ chỗ làm).

Susie and Annie hope their mother cooked chicken for dinner.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Axe Dota 2 Vị Trí Disable, Durable, Jungler, Hướng Dẫn Chơi Axe Dota 2

(Susie và Annie hy vọng mẹ của họ đã nấu bếp gà mang lại bữa tối.)

I hope to lớn pass the entrance exam and get into A university.

(Tôi mong muốn sẽ đậu bài bác kiểm tra nguồn vào và được trao vào đại học A.)

We hope you will liên hệ us soon for more information.

(Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ liên lạc với công ty chúng tôi sớm để biết thêm thông tin.

Chúng ta rất có thể sử dụng nhị câu vấn đáp ngắn gọn: 

I hope so.

(Tôi (cũng) mong muốn như vậy.)

I hope not.

(Tôi hy vọng là không.)


*

*

*

*

3. Bài tập cấu trúc hope

Bài 1: chọn động từ phù hợp wish/hope với viết câu trả chỉnh Susie has a lot of work to lớn do, but she (wish/hope) that she (can/finish) by 6 p.m.. My girlfriend is always looking at their smartphones. I (wish/hope) she (not/do) that. It’s rude. My brother bought a suitcase last month. But when he took it on her travels, it broke. He regrets buying it. In other words, he (wish/hope) he (not/buy) it. Marshall is single. He doesn’t have a girlfriend, but he wants one. In other words, Marshall (wish/hope) he (have) a girlfriend. Yesterday, Annie asked his colleague if she was pregnant. She got mad at her because she wasn’t. Annie (wish/hope) that she (not/say) that.

 

Đáp án:

 

Đáp án:

wish wishes/hopes hoped wish/wish hopes/hopes

Trên đây là phần giới thiệu các phương pháp và ví dụ như để chúng ta có thể hiểu cấu trúc hope trong tiếng Anh và biết được điểm không giống nhau giữa kết cấu với đụng từ wish cùng hope. Step Up chúc các bạn học hành hiện đại và kiếm được niềm vui trong bài toán học giờ Anh.