Https //Thisinh.thithptquocgia.edu.việt Nam

Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng trên cổng thông tin http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Dưới đó là hướng dẫn bỏ ra tiếtcách thay đổi nguyện vọng thi đh 2020với 5 bước: