GIẤY XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Mẫu solo xin xác thực mất giấy tờ mới tốt nhất năm 2022. Dưới đây, hiện tượng Duy Hưng xin cung ứng mẫu đối kháng để Quý độc giả tham khảo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………….……………..

Bạn đang xem: Giấy xác nhận mất giấy tờ

Tôi là:………………………….……………………………………………………………………………..……. Sinh ngày: …………………………………………….………………

CMND/CCCD số: …………………………………………………………………………..……………..…….Ngày cấp: …..…/………./…………………………………….….…

Nơi cấp cho …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu hay trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Để Viết Lời Rap, Cách Rap Và Viết Lời Hip

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do đó, tôi làm 1-1 này nhằm xin phía cơ quan xác thực các tin tức của tôi nêu trên và việc tôi bị mất các sách vở trên cùng đang trong thời hạn chờ hiệu quả cấp lại là sự việc thật.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác thừa nhận ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Người làm đơn

(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

*

Trên đây là nội dung mẫu solo xin chứng thực mất giấy tờ mới nhất. Để thiết lập mẫu đơn, vui tươi bấm tại đây.