Giấy Xác Nhận Mất Giấy Tờ

Mẫu đơn xin xác nhận mất giấy tờ mới nhất năm 2022. Dưới đây, Luật Duy Hưng xin cung cấp mẫu đơn để Quý bạn đọc tham khảo:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………….……………..

Bạn đang xem: Giấy xác nhận mất giấy tờ

Tôi là:………………………….……………………………………………………………………………..……. Sinh ngày: …………………………………………….………………

CMND/CCCD số: …………………………………………………………………………..……………..…….Ngày cấp: …..…/………./…………………………………….….…

Nơi cấp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Để Viết Lời Rap, Cách Rap Và Viết Lời Hip

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do đó, tôi làm đơn này để xin phía cơ quan xác nhận các thông tin của tôi nêu trên và việc tôi bị mất các giấy tờ trên và đang trong thời gian chờ kết quả cấp lại là sự thật.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

*

Trên đây là nội dung mẫu đơn xin xác nhận mất giấy tờ mới nhất. Để tải mẫu đơn, vui lòng bấm tại đây.