Diện Tích Và Chu Vi Hình Tròn

Công thức tính diện tích hình tròn với công thưc tính chu vi hình tròn họ đã được học từ thời còn ngồi trên ghế công ty trường, mà lại đã lâu chúng ta không áp dụng đến bởi vì vậy cạnh tranh tránh khỏ quên cùng nhầm lẫn bởi vậy từ bây giờ chúng tôi sẽ trả lời lại một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng nắm bắt nhất.

Bạn đang xem: Diện tích và chu vi hình tròn

Cách diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn


*

*

Hay diện tích hình tròn cũng rất được tính theo công thưc là bình phương đường kính nhân cùng với Pi rồi chia cho 4.


*

Trong đó:

S: diện tích s hình trònr: bán kính hình trònd: 2 lần bán kính hình tròn3,14: đó là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn


*

*

Trong đó:

C: chu vi hình trònr: bán kính hình trònd: mặt đường kính hình trụ 3,14: đó là hằng số π (Pi)

Xác định 2 lần bán kính hình tròn

Bước đầu tiên để tính diện tích hình tròn trụ hoặc chu vi hình tròn là phải xác định đường kính của nó. Trong khi những công thức toán học hay liệt kê giá trị này, tuy vậy trong thực tế, các bạn phải từ bỏ tìm mặt đường kính. Đường kính là chiều nhiều năm của một đường ban đầu từ cạnh của vòng tròn, trải qua tâm của vòng tròn và kết thúc ở cạnh đối diện của vòng tròn. Để đo, các bạn sẽ cần một thước trực tiếp đo cho các vòng tròn nhỏ dại hoặc thước dây cho các vòng tròn lớn.

Xem thêm: Sứ Mệnh Tình Yêu Phim Sứ Mệnh Tình Yêu Phần 2 : Chinh Phục Trái Tim

Xác định bán kính hình tròn

Khi bạn có đường kính (d) của hình tròn, chúng ta cũng có thể tìm nửa đường kính (r) bởi công thức d = 2 x r. Bán kính của hình trụ là khoảng cách từ chổ chính giữa của hình tròn trụ đến ngẫu nhiên điểm như thế nào trên cạnh của hình tròn. Bán kính cũng bằng một nửa con đường kính. Nếu mặt đường kính của công ty là một vài đơn giản, chúng ta cũng có thể tính bán kính trong đầu. Nếu không, bố trí lại phương pháp để tra cứu r (r = d/2) cùng giải.

Chúc các bạn tìm được lời giải cho diện tích hình trụ và chu vi hình trụ với cách làm ở trên.