Đh khoa học xã hội và nhân văn tp hcm

Điểm chuẩn chỉnh vào trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH quốc gia TPHCM năm 2021

Trường ĐH kỹ thuật xã hội cùng nhân văn - ĐH non sông TPHCM năm 2021 tuyển sinh huấn luyện và đào tạo 41 ngành xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT, ngưỡng bảo đảm chất lượng tự 18 đến trăng tròn điểm tuỳ từng ngành.

Ngày 16/9, Điểm chuẩn ĐH kỹ thuật xã hội cùng nhân văn - ĐH non sông TPHCM năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây.


Bạn đang xem: Đh khoa học xã hội và nhân văn tp hcm

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kỹ thuật Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học tổ quốc TPHCM năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học non sông TPHCM năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học khoa học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học giang sơn TPHCM - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học B00 22.6
2 7140101 Giáo dục học C00 23.2
3 7140101 Giáo dục học C01 22.6
4 7140101 Giáo dục học D01 23
5 7140114 Quản lý giáo dục A01; C00; D01; D14 21
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.2
7 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh D01 26.7
8 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 23.95
9 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 25.5
10 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 25.1
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 27
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.8
13 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.3
14 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.2
15 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 25.6
16 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 24
17 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D01 25.6
18 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D05 24
19 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 25.3
20 7220208 Ngôn ngữ Italia D01; D03; D05 24.5
21 7229001 Triết học A01 23.4
22 7229001 Triết học C00 23.7
23 7229001 Triết học D01; D14 23.4
24 7229009 Tôn giáo học C00 21.7
25 7229009 Tôn giáo học D01; D14 21.4
26 7229010 Lịch sử C00 24.1
27 7229010 Lịch sử D01; D14 24
28 7229020 Ngôn ngữ học C00 25.2
29 7229020 Ngôn ngữ học D01; D14 25
30 7229030 Văn học C00 25.8
31 7229030 Văn học D01; D14 25.6
32 7229040 Văn hoá học C00 25.7
33 7229040 Văn hoá học D01; D14 25.6
34 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.7
35 7310206 Quan hệ quốc tế D14 26.9
36 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D01 26.3
37 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D14 26.6
38 7310301 Xã hội học A00 25.2
39 7310301 Xã hội học C00 25.6
40 7310301 Xã hội học D01; D14 25.2
41 7310302 Nhân học C00 24.7
42 7310302 Nhân học D01 24.3
43 7310302 Nhân học D14 24.5
44 7310401 Tâm lý học B00 26.2
45 7310401 Tâm lý học C00 26.6
46 7310401 Tâm lý học D01 26.3
47 7310401 Tâm lý học D14 26.6
48 7310501 Địa lý học A01 24
49 7310501 Địa lý học C00 24.5
50 7310501 Địa lý học D01; D15 24
51 7310608 Đông phương học D01 25.8
52 7310608 Đông phương học D04 25.6
53 7310608 Đông phương học D14 25.8
54 7310613 Nhật bản học D01 26
55 7310613 Nhật bạn dạng học D06 25.9
56 7310613 Nhật bản học D14 26.1
57 7310613_CLC Nhật phiên bản học D01 25.4
58 7310613_CLC Nhật bạn dạng học D06 25.2
59 7310613_CLC Nhật bạn dạng học D14 25.4
60 7310614 Hàn Quốc học D01 26.25
61 7310614 Hàn Quốc học D14 26.45
62 7310614 Hàn Quốc học DD2; DH5 26
63 7320101 Báo chí C00 27.8
64 7320101 Báo chí D01 27.1
65 7320101 Báo chí D14 27.2
66 7320101_CLC Báo chí C00 26.8
67 7320101_CLC Báo chí D01 26.6
68 7320101_CLC Báo chí D14 26.8
69 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện D01 27.7
70 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện D14; D15 27.9
71 7320201 Thông tin thư viện A01 23
72 7320201 Thông tin thư viện C00 23.6
73 7320201 Thông tin thư viện D01; D14 23
74 7320205 Quản lý thông tin A01 25.5
75 7320205 Quản lý thông tin C00 26
76 7320205 Quản lý thông tin D01; D14 25.5
77 7320303 Lưu trữ học C00 24.8
78 7320303 Lưu trữ học D01; D14 24.2
79 7340406 Quản trị văn phòng C00 26.9
80 7340406 Quản trị văn phòng D01; D14 26.2
81 7310630 Việt phái mạnh học C00 24.5
82 7310630 Việt phái mạnh học D01; D14; D15 23.5
83 7580112 Đô thị học A01 23.5
84 7580112 Đô thị học C00 23.7
85 7580112 Đô thị học D01; D14 23.5
86 7760101 Công tác thôn hội C00 24.3
87 7760101 Công tác làng mạc hội D01; D14 24
88 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành C00 27
89 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 26.6
90 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành D14 26.8
91 7810103_CLC Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành C00 25.4
92 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.3
93 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 25.3
94 7310403 Tâm lý học giáo dục B00 21.1
95 7310403 Tâm lý học giáo dục B08; D01; D14 21.2
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên

Xem thêm: Please Wait - Tạo Restore Point Trong Windows

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140101 GIÁO DỤC HỌC 601
2 7140114 QUẢN LÝ GIÁO DỤC 601
3 7220201 NGÔN NGỮ ANH 880
4 7220201_CLC NGÔN NGỮ ANH_CLC 880
5 7220202 NGÔN NGỮ NGA 635
6 7220203 NGÔN NGỮ PHÁP 745
7 7220204 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 825
8 7220204_CLC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_CLC 815
9 7220205 NGÔN NGỮ ĐỨC 755
10 7220205_CLC NGÔN NGỮ ĐỨC_CLC 745
11 7220206 NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA 680
12 7220208 NGÔN NGỮ ITALIA 620
13 7229001 TRIẾT HỌC 601
14 7229009 TÔN GIÁO HỌC 601
15 7229010 LỊCH SỬ 601
16 7229020 NGÔN NGỮ HỌC 685
17 7229030 VĂN HỌC 700
18 7229040 VĂN HÓA HỌC 670
19 7310206 QUAN HỆ QUỐC TẾ 860
20 7310206_CLC QUAN HỆ QUỐC TẾ_CLC 865
21 7310301 XÃ HỘI HỌC 675
22 7310302 NHÂN HỌC 601
23 7310401 TÂM LÝ HỌC 865
24 7310501 ĐỊA LÝ HỌC 601
25 7310608 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 775
26 7310613 NHẬT BẢN HỌC 808
27 7310613_CLC NHẬT BẢN HỌC_CLC 808
28 7310614 HÀN QUỐC HỌC 808
29 7310630 VIỆT nam HỌC 601
30 7320101 BÁO CHÍ 830
31 7320101_CLC BÁO CHÍ_CLC 835
32 7320104 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 905
33 7320201 THÔNG TIN - THƯ VIỆN 601
34 7320205 QUẢN LÝ THÔNG TIN 685
35 7320303 LƯU TRỮ HỌC 601
36 7340406 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 730
37 7580112 ĐÔ THỊ HỌC 601
38 7760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI 601
39 7810103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 815
40 7810103_CLC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_CLC 805
41 7310403 TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC 601
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học khoa học Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van – dẻo Hoc Quoc Gia tphcm 2021 đúng chuẩn nhất bên trên sarakhanov.com