Đề Thi Trong Tiếng Anh Là Gì

sarakhanov.com share mọi vật dụng về game / phần mềm / Thủ Thuật dành riêng cho máy tính với hầu như tin hay nhất và đầy đủ thông tin kỹ năng hỏi đáp.

chủ thể từ vựng tiếng Anh về thi cử có tương đối nhiều từ vựng liên quan, chúng ta có thể tham khảo bài viết dưới trên đây để cải thiện vốn trường đoản cú vựng của chính mình nhé.

Đang xem: đề thi giờ đồng hồ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn không ít mệt mỏi và mệt mỏi phải ko nào. Nhưng đó cũng là nhà đề rất gần gũi mà các bạn thường gặp trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Từ chủ đề này chúng ta cũng có thể học được rất nhiều từ mới tiếng Anh đó. Cùng khám phá từ vựng tiếng Anh nhà đề thi tuyển nhé.

Bạn đang xem: Đề thi trong tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ Anh tương quan đến chủ đề thi cử, học tập tập

1. Từ vựng giờ Anh trước kỳ thi

– exam: kỳ thi

– revise = ôn thi

Ex: I have to lớn revise for my French demo tomorrow. (Tôi đề nghị ôn bài cho bài xích kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.)

– swot up = revise = (cách điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn là tôi đã ôn kĩ kiến thức và kỹ năng cho kì bình chọn vào tuần tới.)

– cram = (cách điện thoại tư vấn thông tục) nhồi nhét loài kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish kiểm tra on next Monday.

Xem thêm: Phi Nhung Đóng Phim Trung Quốc, Còn Lấy Tên Phi Phi

(John học dồn để thi giờ đồng hồ Tây Ban Nha vào đồ vật Hai tới.)

– learn by heart / memorise = học tập thuộc lòng

Ex: We were told to learn the speech by heart for homework.

(Bài tập về bên là shop chúng tôi phải học thuộc lòng bài bác phát biểu này.)

*

Bạn mong nói “đạt tác dụng cao trong thi cử” bởi tiếng Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ bỏ vựng tiếng Anh trong những lúc thi

– cheat / copy / use a crib sheet = con quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn tìm cách để gian lận trong số kì thi.)

– get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển chọn sinh đại học.)

– get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi ko tốt.)

– pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện và đào tạo sĩ quan thật sự vất vả tuy nhiên anh ấy sẽ đậu cùng với điểm số cao.)

– scrape a pass = chỉ hoàn toản đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ vừa đủ điểm nhằm đậu thôi. Bài bác thi thiệt sự khó khăn quá.)

3. Những từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến chủ đề thi cử

– take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

– cheat /tʃit/: gian lận

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

– Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– thử nghiệm taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, fan thi

– examiner /ig´zæminə/: tín đồ chấm thi

*

Chủ đề thi cử trong tiếng Anh có tương đối nhiều từ vựng hay

– mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

– pass /pæs /: điểm trung bình

– credit / ˈkredɪt/: điểm khá

– distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

– high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

– pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

– demo /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : yếu (xếp loại hs)

– Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

– vì your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm vật dụng án

– work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài xích luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

– finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn toàn luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

– hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

– study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài xích kiểm tra/bài thi

– take/do/sit a test/an exam: làm bài kiểm tra/bài thi

– straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

– plodder: chuyên cần bù thông minh

Bạn gồm thể đọc thêm nhiều chủ thể từ vựng tiếng Anh bên trên trang sarakhanov.com để bổ sung cập nhật thêm vốn từ bỏ vựng của bản thân mình nhé.